Sự kiện: Tuyển sinh 2008

Chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến các trường ĐH năm 2008

TP - ĐH Sân khấu điện ảnh dự kiến tuyển 274 chỉ tiêu. Thí sinh thi vào trường dự thi khối S (khối ngành nghệ thuật) và khối A (khối ngành kỹ thuật).

Năm 2008, trường tuyển them 5 ngành mới là: Lý luận điện ảnh, Đạo diễn truyền hình, Quay phim truyền hình, Biên đạo múa, Huấn luyện múa.

Chỉ tiêu các ngành khối nghệ thuật trong trường cụ thể: Đạo diễn điện ảnh (12 chỉ tiêu), Quay phim điện ảnh (15 chỉ tiêu), Biên kịch điện ảnh (12 chỉ tiêu), Lý luận điện ảnh (15 chỉ tiêu), Nhiếp ảnh (20 chỉ tiêu), Diễn viên sân khấu điện ảnh (30 chỉ tiêu), Diễn viên cải lương (10 chỉ tiêu), Diễn viên chèo (10 chỉ tiêu), Thiết kế mỹ thuật sân khấu điện ảnh (30 chỉ tiêu), Thiết kế trang phục nghệ thuật (15 chỉ tiêu), Đạo diễn truyền hình (15 chỉ tiêu), Quay phim truyền hình (18 chỉ tiêu), Biên đạo múa (10 chỉ tiêu), Huấn luyện múa (12 chỉ tiêu).

Chỉ tiêu các ngành khối kỹ thuật bao gồm: Công nghệ kỹ thuật điện tử (25 chỉ tiêu), Công nghệ điện ảnh truyền hình (25 chỉ tiêu).

ĐH Sư phạm Đồng Tháp dự kiến tuyển 3.400 chỉ tiêu cho ĐH, CĐ và TCCN. Cụ thể, chỉ tiêu các ngành hệ ĐH bao gồm: SP Toán học (90 chỉ tiêu), SP Tin học (90 chỉ tiêu), SP Vật lý (90 chỉ tiêu), SP Kỹ thuật công nghiệp (40 chỉ tiêu), Khoa học máy tính (100 chỉ tiêu), SP Hóa học (90 chỉ tiêu), SP Sinh học - Kỹ thuật nông nghiệp (90 chỉ tiêu), SP Kỹ thuật nông nghiệp (40 chỉ tiêu), Khoa học môi trường (100 chỉ tiêu), Quản trị kinh doanh (100 chỉ tiêu), Kế toán (100 chỉ tiêu),

 Tài chính – Ngân hàng (100 chỉ tiêu), Quản lý đất đai (100 chỉ tiêu), Công tác xã hội (50 chỉ tiêu), Việt Nam học (80 chỉ tiêu), SP Ngữ văn (80 chỉ tiêu), SP Lịch sử (80 chỉ tiêu), SP Địa lý (80 chỉ tiêu), SP Giáo dục chính trị (80 chỉ tiêu), SP Tiếng Anh (80 chỉ tiêu), Tiếng Anh (100 chỉ tiêu), Tiếng Trung (40 chỉ tiêu),

 SP Âm nhạc (940 chỉ tiêu), SP Mỹ thuật (40 chỉ tiêu), Đồ họa (40 chỉ tiêu), SP Giáo dục tiểu học (80 chỉ tiêu), SP Giáo dục mầm non (120 chỉ tiêu), SP Giáo dục thể chất (80 chỉ tiêu).

Chỉ tiêu các ngành hệ CĐ bao gồm: SP Toán học (50 chỉ tiêu), SP Tin học (50 chỉ tiêu), SP Vật lý – Kỹ thuật công nghiệp (50 chỉ tiêu), SP Hóa học – Sinh học (50 chỉ tiêu), SP Sinh học – Hóa học (50 chỉ tiêu), SP Kỹ thuật nông nghiệp – Kinh tế gia đình (50 chỉ tiêu), SP Ngữ văn (50 chỉ tiêu),

SP Lịch sử - Giáo dục công dân (50 chỉ tiêu), Sp Địa lý – Công tác Đội (50 chỉ tiêu), SP Mỹ thuật (40 chỉ tiêu), SP Âm nhạc (40 chỉ tiêu), SP Giáo dục tiểu học (50 chỉ tiêu), SP Giáo dục mầm non (80 chỉ tiêu), SP Giáo dục thể chất (50 chỉ tiêu), Tin học (50 chỉ tiêu), Thư viện – Thông tin (50 chỉ tiêu), Mỹ thuật ứng dụng (40 chỉ tiêu).

Chỉ tiêu các ngành hệ TCCN: SP Giáo dục mầm non (100 chỉ tiêu), Tin học (200 chỉ tiêu).

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giáo dục

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá