Sự kiện: Tuyển sinh 2008

Chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến của ĐHQG Hà Nội

TP - Năm 2008, ĐHQG Hà Nội dự kiến tuyển 5.620 chỉ tiêu đào tạo cho 5 trường và 2 khoa thành viên.

Cụ thể:

ĐH Công nghệ dự kiến tuyển tất cả 640 chỉ tiêu, bao gồm: Công nghệ thông tin (320 chỉ tiêu), Công nghệ điện tử viễn thông (120 chỉ tiêu), Vật lý kỹ thuật (60 chỉ tiêu), Cơ học kỹ thuật (60 chỉ tiêu), Công nghệ cơ điện tử (80 chỉ tiêu).

ĐH Khoa học tự nhiên dự kiến tuyển tất cả 1.330 chỉ tiêu, bao gồm: Toán học (60 chỉ tiêu), Toán – Cơ (40 chỉ tiêu), Toán – Tin học ứng dụng (120 chỉ tiêu), Vật lý (120 chỉ tiêu), Công nghệ hạt nhân (40 chỉ tiêu), Khí tượng - Thủy văn - Hải dương học (100 chỉ tiêu), Công nghệ biển (50 chỉ tiêu), Hóa học (100 chỉ tiêu), Công nghệ hóa học (70 chỉ tiêu), Khoa học đất (40 chỉ tiêu), Địa lý (60 chỉ tiêu), Địa chính (60 chỉ tiêu), Đại chất (60 chỉ tiêu), Địa kỹ thuật - Địa môi trường (60 chỉ tiêu), Quản  lý tài nguyên thiên nhiên (50 chỉ tiêu), Sinh học (100 chỉ tiêu), Công nghệ sinh học (70 chỉ tiêu), Khoa học môi trường (80 chỉ tiêu), Công nghệ môi trường (50 chỉ tiêu).

ĐH Khoa học xã hội và nhân văn dự kiến tuyển tất cả 1.440 chỉ tiêu, bao gồm: Tâm lý học (80 chỉ tiêu), Khoa học quản lý (130 chỉ tiêu), Xã hội học (90 chỉ tiêu), Triết học (90 chỉ tiêu), Chính trị học (50 chỉ tiêu), Công tác xã hội (80 chỉ tiêu), Văn học (110 chỉ tiêu), Ngôn ngữ học (100 chỉ tiêu), Lịch sử (110 chỉ tiêu), Báo chí (100 chỉ tiêu), Thông tin - Thư viện (90 chỉ tiêu), Lưu trữ học và Quản trị văn phòng (80 chỉ tiêu), Đông phương học (100 chỉ tiêu), Quốc tế học (100 chỉ tiêu), Du lịch học (100 chỉ tiêu), Hán Nôm (30 chỉ tiêu).

ĐH Ngoại ngữ dự kiến tuyển tất cả 1.200 chỉ tiêu, bao gồm: Tiếng Anh phiên dịch (50 chỉ tiêu), Tiếng Anh sư phạm (450 chỉ tiêu), Tiếng Nga phiên dịch (20 chỉ tiêu), Tiếng Nga sư phạm (75 chỉ tiêu), Tiếng Pháp phiên dịch (25 chỉ tiêu), Tiếng Pháp sư phạm (150 chỉ tiêu), Tiếng Trung Quốc phiên dịch (20 chỉ tiêu), Tiếng Trung Quốc sư phạm (150 chỉ tiêu), Tiếng Đức phiên dịch (80 chỉ tiêu), Tiếng Nhật phiên dịch (25 chỉ tiêu), Tiếng Nhật sư phạm (25), Tiếng Hàn Quốc phiên dịch (55 chỉ tiêu).

ĐH Kinh tế dự kiến tuyển tất cả 410 chỉ tiêu, bao gồm: Kinh tế chính trị (80 chỉ tiêu), Kinh tế đối ngoại (110 chỉ tiêu), Quản trị kinh doanh (60 chỉ tiêu), Tài chính ngân hàng (110 chỉ tiêu), Kinh tế phát triển (50 chỉ tiêu).

Khoa Sư phạm dự kiến tuyển 300 chỉ tiêu, bao gồm: Sư phạm toán học (50 chỉ tiêu), Sư phạm Vật lý (50 chỉ tiêu), Sư phạm Hóa học (50 chỉ tiêu), Sư phạm Sinh học (50 chỉ tiêu), Sư phạm Ngữ văn (50 chỉ tiêu), Sư phạm Lịch sử (50 chỉ tiêu).

Khoa Quốc tế dự kiến tuyển tất cả 600 chỉ tiêu, bao gồm: Các ngành đào tạo bằng Tiếng Anh (350 chỉ tiêu), Các ngành đào tạo bằng Tiếng Pháp (150 chỉ tiêu), Các ngành đào tạo bằng Tiếng Nga (30 chỉ tiêu), Các ngành đào tạo bằng Tiếng Trung Quốc (70 chỉ tiêu).

Khoa Luật dự kiến tuyển tất cả 300 chỉ tiêu cho 2 ngành học: Luật học (220 chỉ tiêu) và Luật kinh doanh (80 chỉ tiêu).

---------------------

(Còn nữa)

Đăng Khoa

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giáo dục

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá