Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư Nhà nước: Rà soát ứng viên GS, PGS

TPO - Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ, Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước vừa có yêu cầu Thường trực Hội đồng Chức danh giáo sư ngành, liên ngành tổ chức rà soát lại kỹ lưỡng hồ sơ các ứng viên giáo sư, phó giáo sư năm 2017.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 1418/VPCP-KGVX ngày 8/2/2018 về việc bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2017, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ, Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước vừa có yêu cầu Thường trực Hội đồng Chức danh giáo sư ngành, liên ngành tổ chức rà soát lại kỹ lưỡng hồ sơ các ứng viên theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để đảm bảo chất lượng xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư theo quy định hiện hành, báo cáo Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước trước ngày 18/2/2018.

Trong quá trình rà soát, nếu phát hiện trường hợp ứng viên nào không đáp ứng đủ tiêu chuẩn giáo sư, phó giáo sư theo quy định hiện hành phải báo cáo Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước cương quyết không công nhận. Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư ngành, liên ngành chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước về kết quả rà soát hồ sơ các ứng viên.

Trước đó, ngày 8/2, Văn phòng Chính phủ có văn bản hỏa tốc gửi Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước Phùng Xuân Nhạ truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư.

Văn bản hỏa tốc này cho hay, sau khi Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước công bố danh sách ứng viên đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2017, có nhiều thông tin (kể cả trên các phương tiện thông tin đại chúng) phản ánh số lượng ứng viên đạt tiêu chuẩn giáo sư, phó giáo sư tăng đột biến so với các năm trước.

Bên cạnh đó là nhiều lo ngại về chất lượng như không có đủ sách hoặc bài báo khoa học, không có đủ thời gian giảng dạy, nghiên cứu khoa học...

Một số thành viên hội đồng có rất ít (thậm chí không có) công bố nghiên cứu khoa học quốc tế so với các ứng viên.

Vì vậy, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước nghiêm túc xem xét, rà soát kỹ lưỡng bảo đảm chất lượng theo quy định; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20/2/2018.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giáo dục

Cùng chủ đề

Mới - Nóng