Chuẩn bị kỷ niệm 55 năm Khoa Báo chí, Học viện Báo chí Tuyên truyền

Khoa Báo chí, Học viện Báo chí và Tuyên truyền được thành lập cùng với sự ra đời trường Truyên giáo Trung ương vào ngày 16 tháng 01 năm 1962. Năm nay, lễ kỷ niệm 55 năm thành lập Khoa Báo chí dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 9 và 10 tháng 6 tới đây.

Chuẩn bị kỷ niệm 55 năm Khoa Báo chí, Học viện Báo chí Tuyên truyền

55 năm xây dựng và phát triển, với đủ các cấp học từ bồi dưỡng tập huấn ngắn ngày, cử nhân đến tiến sĩ, với đủ các hệ và các phương thức đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội - nghề nghiệp, đến nay, Khoa Báo chí đã đào tạo hơn 13 ngàn cán bộ báo chí - truyền thông cho đất nước. Đội ngũ được đào tạo, tập huấn, tốt nghiệp từ Khoa Báo chí đã và đang là phần rất quan trọng trong đội ngũ nòng cốt của nền báo chí - truyền thông và đóng góp tích cực vào sự nghiệp đổi mới báo chí vì sự nghiệp đổi mới đất nước.

Nguồn lực đào tạo và nghiên cứu khoa học của Khoa Báo chí không chỉ là các thế hệ cán bộ cơ hữu, mà quan trọng hơn, là đội ngũ các thế hệ nhà báo và các cơ quan báo chí - truyền thông; các nhà khoa học và cơ quan nghiên cứu; các nhà hoạt động chính trị - xã hội và các tổ chức trong hệ thống chính trị. 55 năm qua, đội ngũ này đã phấn đấu không mệt mỏi, không ngừng cống hiến hết mình cho sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực báo chí - truyền thông Việt Nam vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng và văn minh”.

Để góp phần giáo dục truyền thống Khoa Báo chí, của ngành báo chí - truyền thông Việt Nam, đồng thời đúc kết những kinh nghiệm qua 55 năm, tạo điều kiện kết nối các thế hệ sinh viên báo chí với nghề nghiệp tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp báo chí - truyền thông vì sự nghiệp phát triển đất nước, được Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền đồng ý, Khoa Báo chí tổ chức Kỷ niệm 55 năm thành lập vào đầu tháng 6 năm 2017.

Các hoạt động chủ yếu diễn ra vào chiều - tối thứ sáu ngày 09 và sáng thứ bảy ngày 10 tháng 6 năm 2017 (xem chi tiết trên Fan page Khoa Báo chí:

https://www.facebook.com/diendanthongtincuacacthehethaytrokhoabaochi/?fref=ts).

Ban Chủ nhiệm Khoa Báo chí trân trọng thông báo và kính mời tất cả các thế hệ thầy, cô giáo; các nhà báo đã tham gia cùng sự nghiệp đào tạo; các cựu học viên/sinh viên (bao gồm cả cựu học viên cao học và nghiên cứu sinh, các cấp học và hệ đào tạo, bồi dưỡng,...) về dự đông đủ.

Đồng thời, Ban Chủ nhiệm khoa cũng kêu gọi tất cả các cựu sinh viên phát huy tinh thần Ngày Hội Khoa Báo chí, tích cực đóng góp tinh thần và vật chất để Ngày Hội Khoa của chúng ta thành công tốt đẹp!

Trân trọng và chân thành!

Trưởng khoa Báo chí  -  Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giáo dục

Mới - Nóng