Có 2 bài báo quốc tế mới được bảo vệ luận án Tiến sĩ

TPO - Bộ GD&ĐT đã đưa ra dự thảo Thông tư ban hành Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ để lấy ý kiến góp ý.

Dự thảo nêu rõ, thời gian đào tạo trình độ tiến sĩ từ 03 năm đến 04 năm (từ 36 tháng đến 48 tháng) kể từ khi có quyết định công nhận nghiên cứu sinh trên cơ sở đảm bảo hoàn thành khối lượng học tập tối thiểu theo quy định.

Đào tạo trình độ tiến sĩ được tổ chức theo hình thức giáo dục chính quy; nghiên cứu sinh phải dành toàn bộ thời gian quy định để học tập và nghiên cứu tại cơ sở đào tạo.

Nghiên cứu khoa học là bắt buộc trong quá trình hoàn thành luận án tiến sĩ và thời gian nghiên cứu khoa học được bố trí trong thời gian nghiên cứu sinh học tập tại cơ sở đào tạo.

Phải có chứng chỉ tiếng Anh TOEFL iBT, IELTS, TOEIC mới được dự tuyển

Dự thảo đưa ra quy định mới, để dự tuyển tiến sĩ học viên phải là tác giả hoặc đồng tác giả tối thiểu 01 bài báo liên quan đến lĩnh vực hoặc đề tài nghiên cứu dự kiến đăng trên các tạp chí thuộc danh mục các tạp chí khoa học chuyên ngành hoặc 01 báo cáo đăng tại kỷ yếu của các hội nghị, hội thảo khoa học trong hoặc ngoài nước trong thời hạn 03 năm (36 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển.

Điều kiện về ngoại ngữ, ứng viên phải có một trong số các văn bằng, chứng chỉ sau:

Bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sĩ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp cho người học toàn thời gian ở nước ngoài mà ngôn ngữ sử dụng trong quá trình học tập là tiếng Anh hoặc tiếng nước ngoài khác;
Bằng tốt nghiệp đại học ngôn ngữ nước ngoài trong thời hạn 05 năm (60 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển;

Chứng chỉ tiếng Anh TOEFL iBT từ 45 trở lên hoặc Chứng chỉ IELTS (Academic Test) từ 5.0 trở lên hoặc Chứng chỉ TOEIC từ 500 điểm trở lên do một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận cấp trong thời hạn 02 năm (24 tháng) kể từ ngày cấp đến ngày đăng ký dự tuyển;

Chứng chỉ tiếng nước ngoài khác ở trình độ tương đương do một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận cấp trong thời hạn 02 năm (24 tháng) kể từ ngày cấp đến ngày đăng ký dự tuyển.

Người hướng dẫn phải có tối thiểu 01 bài báo của Viện thông tin khoa học ISI - Thomson Reuters

Theo dự thảo, người hướng dẫn nghiên cứu sinh, có chức danh giáo sư hoặc phó giáo sư hoặc có bằng tiến sĩ khoa học hoặc tiến sĩ, chuyên môn phù hợp với đề tài luận án hoặc lĩnh vực nghiên cứu của nghiên cứu sinh; đối với người chưa có chức danh giáo sư, phó giáo sư thì phải có tối thiểu 05 năm (60 tháng) nghiên cứu hoặc giảng dạy kể từ khi được cấp bằng tiến sĩ khoa học hoặc tiến sĩ. Bên cạnh đó, phải chủ trì các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ và tương đương trở lên;
Dự thảo yêu cầu người hướng dẫn là tác giả hoặc đồng tác giả tối thiểu 01 bài báo đăng trong tạp chí thuộc danh mục các tạp chí của Viện thông tin khoa học ISI - Thomson Reuters, hoặc trong cơ sở dữ liệu tóm tắt và trích dẫn Scopus - Elsevier hoặc 01 sách tham khảo của các nhà xuất bản nước ngoài có mã số chuẩn quốc tế ISBN (International Standard Book Number) hoặc 02 báo cáo đăng trên kỷ yếu hội thảo quốc tế có phản biện (Peer Review) hoặc 02 bài báo đăng trên tạp chí khoa học nước ngoài có phản biện khác thuộc lĩnh vực nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án của nghiên cứu sinh;

Trường hợp người hướng dẫn độc lập là tiến sĩ nhưng chưa có chức danh giáo sư hoặc phó giáo sư, ngoài việc phải đáp ứng quy định phải có thêm 01 bài báo/công trình khoa học đăng trong tạp chí khoa học thuộc danh mục các tạp chí của Viện thông tin khoa học ISI - Thomson Reuters, hoặc trong cơ sở dữ liệu tóm tắt và trích dẫn Scopus - Elsevier hoặc trong sách tham khảo có mã số chuẩn quốc tế ISBN (International Standard Book Number) do các nhà xuất bản nước ngoài phát hành.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giáo dục

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá