Có thể học thạc sĩ chỉ trong 1 năm

TPO - Từ 1/7, Thông tư 15/2014/TT-BGDĐT về quy chế đào tạo thạc sĩ mới của Bộ Giáo dục – Đào tạo sẽ có giá trị thực hiện. Trong đó, thời gian đào tạo thạc sĩ từ một tới hai năm , tối thiểu là một năm.

Học viên nhận bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Khoa Quốc tế ĐHQG Hà Nội
Học viên nhận bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Khoa Quốc tế ĐHQG Hà Nội

Thông tư 15/2014/TT-BGDĐT về quy chế đào tạo thạc sĩ mới của Bộ Giáo dục – Đào tạo cũng có giá trị thực hiện từ ngày mai, 1/7.

Thông tư bổ sung quy định về quản lý hoạt động đào tạo thạc sĩ, gồm: địa điểm đào tạo, tổ chức đào tạo; thi, kiểm tra, đánh giá; hướng dẫn luận văn và điều kiện bảo vệ luận văn; hội đồng đánh giá, thẩm định luận văn.

Theo quy định mới, thời gian đào tạo thạc sĩ từ 1 - 2 năm. Trong đó, thời gian tối thiểu 1 năm học, được áp dụng đối với những ngành, chuyên ngành mà ở trình độ đại học có thời gian đào tạo từ 5 năm học trở lên và khối lượng kiến thức tích lũy được từ 150 tín chỉ trở lên. 

Thời gian đào tạo thạc sĩ từ 1,5 - 2 năm áp dụng đối với những ngành, chuyên ngành còn lại.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giáo dục

Mới - Nóng