Công bố điểm thi trước điểm chuẩn: Lỗ hổng tiêu cực!

Quy chế tuyển sinh hiện hành cho phép các trường đại học ngay sau khi chấm xong bài thi được ráp phách và công bố điểm thí sinh. Đây là “lỗ hổng” của quy chế tuyển sinh có thể làm nảy sinh nhiều tiêu cực.

Giáo sư Phạm Phụ
Nguyên nhân là quy định trên cũng có nghĩa là, điểm thi của thí sinh đã bị lộ trước khi người có thẩm quyền của các trường công bố điểm chuẩn.

Hiện nay, các trường ĐH đang chấm và công bố điểm thi ĐH 2005. Nhận thấy đây là vấn đề quan trọng cần phải được làm sáng tỏ, chúng tôi trao đổi vấn đề này với 2 Giáo sư Phạm Phụ và Tiến sĩ Lê Vinh Danh.

Giáo sư Phạm Phụ: Ráp phách và công bố điểm trước là rất nguy hiểm

Qua một số thông tin trên báo chí, tôi thấy có nhiều bức xúc chung quanh việc công bố điểm thi trước khi các trường đưa ra điểm chuẩn. Tôi có mấy ý kiến sau:

1. Tuyển sinh hiện nay có quy định điểm sàn chung là rất tiến bộ. Như vậy sẽ hạn chế được tình trạng 9, 10 điểm cũng đỗ ĐH. Nhưng cần quy định điểm sàn chung trước khi ráp phách và công bố điểm cho thí sinh.

2. Việc chưa xác định trước tỉ lệ 70%, 80%, 90% hay 100% của nguyện vọng 1 (với điều kiện là trên điểm sàn) ở các trường, cũng như chưa quy định mức điểm chênh lệch giữa các NV 1, NV 2, NV 3 là một kiểu “luật ra sau khi “cuộc chơi” đã thực hiện”.

Hơn nữa, các tỉ lệ và các quy định này lại được đưa ra sau khi đã ráp phách và công bố điểm cho thí sinh là rất nguy hiểm (nguyên tắc phải là trước). Vì rằng, ví dụ, ở trường đại học X nào đó, nếu lấy NV 1 80% thì một số người thân của tôi rớt, nhưng nếu lấy NV 1 90% thì sẽ đỗ vì tôi đã biết họ đang ở mức điểm khoảng 81% - 89%; tôi sẽ lấy NV 1 là 90%.

Tiến sĩ Lê Vinh Danh Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Bán công Tôn Đức Thắng: Công bố điểm trước là vi phạm tính khách quan

Về phía các trường, năm trước chúng ta cũng từng thấy nhiều ý kiến phản đối việc công bố điểm thi trước khi định ra điểm chuẩn. Tựu trung, những ý chính đều xoay quanh việc yêu cầu chuyển danh sách điểm đã ráp phách về bộ trước khi công bố điểm chuẩn là sự vi phạm tính khách quan của công tác tuyển sinh.

Nội dung này có thể diễn đạt như sau:

Tiến sĩ Lê Vinh Danh

Trước đây, trường X thường định ra điểm chuẩn để tuyển vào trường mình khi chỉ mới tập hợp được dữ liệu điểm chưa ráp phách.

Việc làm này khiến hội đồng tuyển sinh đảm bảo tính khách quan trong xác định điểm chuẩn. Bởi lẽ, chẳng hạn như con của sếp cấp trên chủ tịch hội đồng tuyển sinh có thi vào trường X, khi đưa ý kiến kết luận về điểm chuẩn, chủ tịch hội đồng trường X không thể biết liệu con của sếp có thể đậu được hay không vì phách chưa ráp.

Điểm chuẩn vì thế phản ánh đúng định hướng tuyển của hội đồng, cơ cấu túc số cho các ngành phải tuyển, tổng số có thể tuyển được một cách không thiên vị cá nhân, không chịu áp lực bởi các ý muốn, vận động hay sức ép từ các thành viên liên quan.

Nay bộ yêu cầu ráp phách, gửi dữ liệu điểm có số báo danh đầy đủ ra cho bộ cân đối điểm sàn, sau đó, các trường mới căn cứ vào điểm sàn mà định điểm chuẩn tuyển sau. Một khi phách đã ráp, điểm thi của những thí sinh có liên quan đến các thành viên hội đồng tuyển sinh, thành viên ban giám hiệu, cấp trên hoặc cấp có công việc với họ sẽ được thông tin ra ngoài.

Đó còn là chưa nói đến một sự thật là bộ ngăn không cho các trường công bố, nhưng chính bộ lại công bố kết quả đã ráp phách sau khi các trường nộp đủ dữ liệu. Lúc đó sẽ có sức ép rất mạnh đến các thành viên hội đồng tuyển sinh trong việc định ra mức điểm chuẩn cho trường X.

Nếu chủ tịch hội đồng tuyển sinh trường X thấy rằng mình lấy điểm chuẩn 18 cũng được, 18,5 cũng được vì giữa hai mức này số thí sinh trúng tuyển khác biệt không đáng kể, nhưng nếu lấy 18, con sếp sẽ trúng tuyển, mọi người đều vui vẻ với nhau trong khi chỉ tiêu tăng thêm chẳng bao nhiêu, chẳng việc gì phải ngại bộ "thổi còi"

Nếu lấy 18,5 con sếp rớt, chuyện không đáng như thế. Áp lực tâm lý kiểu ấy đến từng thành viên hội đồng tuyển sinh trường X sẽ làm hoạt động định ra điểm chuẩn không còn tính khách quan. Những hoạt động chạy chọt, vận động hành lang đến điểm chuẩn sẽ làm tình hình tuyển sinh thêm tai tiếng.

Vấn đề là tại sao bộ không yêu cầu các trường chỉ chuyển dữ liệu điểm dưới dạng số thống kê chưa qua ráp phách. Bởi một việc làm như vậy vẫn có thể giúp bộ định được điểm sàn mong muốn tương thích với tổng chỉ tiêu cần đạt cho toàn quốc, trong khi vẫn bảo mật được điểm thi, giúp các hội đồng tuyển sinh khách quan trong định ra điểm chuẩn. Việc ấy chỉ có bộ mới trả lời được!

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giáo dục

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá