Cuối năm 2008, các trường ĐH công bố chuẩn đầu ra

Đây là một trong những giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục ĐH mà Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu các trường thực hiện trong năm 2008.

Ngày 14/2, tin từ Bộ GDĐT cho biết, trong thời gian tới có 6 giải pháp giáo dục ĐH buộc phải làm để đảm bảo chất lượng.

Đó là bộ và các trường cần rà soát, sớm công bố tiêu chuẩn thành lập trường ĐH và chuẩn đầu ra của quá trình đào tạo.

Hình thành cơ chế rà soát và giúp các trường nâng chuẩn đào tạo. Tiến tới sẽ tăng quyền tự chủ cho hiệu trưởng; hiệu trưởng có quyền quyết định trả lương cho giảng viên, để có thể giữ được cán bộ và thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy.

Tới đây, việc giao chỉ tiêu tuyển sinh phải gắn liền với chất lượng đào tạo và công tác kiểm định chất lượng giáo dục. Nếu trong số các trường có cùng điều kiện về cơ sở vật chất, giảng viên như nhau thì trường nào đã được kiểm định chất lượng sẽ được tăng chỉ tiêu tuyển sinh.

Bộ trưởng cũng yêu cầu phải có lộ trình từng bước để áp dụng rộng rãi Internet và hình thành hệ thống thư viện điện tử. Thực hiện đánh giá chất lượng giáo dục tiến tới kiểm định chất lượng giáo dục theo quy trình đã công bố của bộ, gắn với quá trình hội nhập.

Bên cạnh đó là những giải pháp bộ trưởng đưa ra khuyến khích thực hiện. Có một số đề xuất mang tính đột phá như đối với những trường công lập, việc nhận kinh phí đào tạo của Nhà nước phải gắn với chất lượng.

Ví dụ, trong 3 năm đầu Nhà nước phân bổ kinh phí theo đầu vào; từ năm thứ tư, sẽ căn cứ số sinh viên tốt nghiệp có việc làm để phân bổ kinh phí... Hay như việc xây dựng khung học phí cho các trường ĐH: Trường nào đã được kiểm định chất lượng thì mới được xây dựng khung học phí cao.

Như vậy, trường nào càng được kiểm định sớm thì càng có lợi. Khuyến khích các trường ĐH ký kết hợp đồng đào tạo và tổ chức đào tạo theo đơn đặt hàng. Trường nào ký được các hợp đồng đào tạo với các nhà sử dụng sẽ được Nhà nước hỗ trợ kinh phí...

Theo H.NG
Lao Động

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giáo dục

Mới - Nóng

Khám phá