Đại học Luật TPHCM kiên quyết xử lý nữ sinh mang giáo trình photo vào trường

TPO - Chiều tối 14/2, trường Đại học Luật TPHCM đã phát thông báo phản hồi việc quyết định đình chỉ học tập 1 năm đối với sinh viên N.T.N.A lớp Dân sự 40A1 với hành vi tàng trữ và đưa vào Trường trái phép 8 tài liệu phô-tô vi phạm quyền tác giả và quy định của Nhà trường.

Thông báo được phát trên website của trường Đại học Luật TPHCM khẳng định trường kiên quyết xử lý vi phạm
Thông báo được phát trên website của trường Đại học Luật TPHCM khẳng định trường kiên quyết xử lý vi phạm

Photo 8 cuốn tương đương... 8 lần vi phạm

Theo Đại học Luật TPHCM, việc ra quyết định kỷ luật sinh viên nêu trên dựa theo các văn bản như Luật Sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009.

Hành vi sao chép tác phẩm và chuyển giao trái phép tác phẩm cho người khác của sinh viên N.T.N.A là hành vi vi phạm pháp luật Sở hữu trí tuệ. Cụ thể hành vi trên đã xâm phạm quyền sao chép tác phẩm, quyền truyền đạt tác phẩm của chủ sở hữu quyền tác giả là Trường Đại học Luật TPHCM.

Nữ sinh viên này đang học năm thứ hai và đã phô-tô 08 cuốn sách của 08 đầu giáo trình khác nhau, nghĩa là sinh viên này không chỉ vi phạm một lần mà là 08 lần trong 08 môn học khác nhau. Không những thế, sinh viên này còn lôi kéo các sinh viên khác vi phạm pháp luật sở hữu trí tuệ, chuyển giao lại các tác phẩm vi phạm bản quyền cho sinh viên năm thứ nhất. Dù bạn sinh viên năm thứ nhất đã từ chối nhận vì biết là vi phạm Nội quy của Nhà trường, nữ sinh viên này vẫn khuyết khích và thuyết phục để bạn sinh viên năm thứ nhất nhận giáo trình phô-tô.

Bên cạnh đó, Luật Giáo dục đại học ban hành năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành quy định về trách nhiệm của hiệu trưởng sở giáo dục đại học: “Căn cứ nội dung của Quy chế này xây dựng quy chế, quy định cụ thế về công tác sinh viên phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và thực tiễn công tác tổ chức giáo dục và đào tạo của nhà trường”).

Kiên quyết xử lý

Về hình thức đình chỉ học tập 1 năm đối với sinh viên N.T.N.A đối với hành vi vi phạm, có ý kiến cho rằng đây là một hình thức kỷ luật quá “nghiêm khắc”. Chúng tôi cho rằng đối với sinh viên này, nếu việc vi phạm chỉ mang tính hiện tượng, vi phạm lần đầu và duy nhất thì đây có thể xem là một hình thức kỷ luật nghiêm khắc.

Tuy nhiên, sinh viên N.T.N.A đã nhiều lần phô-tô nhiều giáo trình của Nhà trường, không những chỉ để sử dụng cho cá nhân mà còn chuyển giao để người khác tiếp tục sử dụng. Xét trong bối cảnh việc sao chép bất hợp pháp tài liệu học tập đang diễn ra rất phổ biến, thường xuyên, rất nghiêm trọng, Nhà trường cũng đã phổ biến, tuyên truyền rộng rãi đến tất cả sinh viên về việc nghiêm cấm thực hiện các hành vi vi phạm luật sở hữu trí tuệ. Nhưng Trường vẫn phát hiện một số vụ việc và đã có một số hình thức kỷ luật như cảnh cáo, đình chỉ học tập 01 năm. Hơn nữa, mặc dù bản thân sinh viên cũng đã ý thức được việc làm này là sai trái, nhưng vẫn cố tình vi phạm nhiều lần thì hình thức kỷ luật này là chính đáng, đúng mực.

Cần khẳng định rằng, việc sinh viên không có ý thức tôn trọng quyền tác giả, sao chép và phân phối tài liệu học tập của Nhà trường sẽ dẫn đến tình trạng các cơ sở photocopy vi phạm các quy định về sở hữu trí tuệ thông qua hành vi in ấn và phát hành trái phép các tài liệu đó.

Vì vậy, Nhà trường kiên quyết xử lý để ngăn chặn nhằm cảnh báo, tăng tính hiệu quả giáo dục, giúp sinh viên nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường, đặc biệt là đối với sinh viên ngành luật – những người trong tương lai có thể trở thành những người bảo vệ, thực thi công lý.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giáo dục

Mới - Nóng