Đại học Thái Nguyên đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất

TPO - Đại học Thái Nguyên đã đào tạo và cung cấp cho đất nước trên 500.000 cán bộ có trình độ đại học và sau đại học.

ĐH Thái Nguyên đón nhận huân chương Lao động hạng nhất
ĐH Thái Nguyên đón nhận huân chương Lao động hạng nhất
Sáng nay 2/4, ĐH Thái Nguyên tổ chức lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất và tổng kết 25 năm thành lập. Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Uông Chu Lưu, Phó chủ tịch Quốc hội đã gắn Huân Chương Lao động hạng Nhất lên lá cờ truyền thống của ĐH Thái Nguyên.
Phát biểu tại đây, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đánh giá cao trong 25 năm qua kể từ khi thành lập, ĐH Thái Nguyên đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức để không ngừng phát triển và lớn mạnh, khẳng định được vị thế là một đại học quy mô, có uy tín, có vai trò dẫn dắt tronng giáo dục đại học của khu vực trung du và miền núi Bắc bộ; đóng vai trò quan trọng phát triển nguồn nhân lực, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của vùng.

Những kết quả đó là hết sức đáng tự hào nhưng nhiệm vụ và thách thức phía trước cũng nặng nề và gian khó. Để làm tốt vai trò của Đại học vùng trong phát triển kinh tế - xã hội, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị ĐH Thái Nguyên tập trung vào những nhiệm vụ chủ yếu như:

Tăng cường dân chủ, đoàn kết, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, yêu chủ nghĩa xã hội, lòng nhân ái, tính cộng đồng và tinh thần trách nhiệm cho cán bộ, giảng viên, HSSV; Đào tạo ra con người phát triển toàn diện, có sức khỏe, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực của đất nước giai đoạn cách mạng mới.

Triển khai thực hiện nghiêm túc Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học có hiệu lực thi hành từ 1/7; Đồng thời tích cực góp ý cho Nghị định Quy định chi tiết thực hiện Luật Giáo dục đại học, đổi mới cơ chế quản lý, thực hiện quyền tự chủ, đẩy mạnh phân cấp cho các đơn vị thành viên, tạo sự liên kết chặt chẽ, hữu cơ giữa ĐH Thái Nguyên với các đơn vị thành viên nhằm tạo ra một mô hình, cách thức quản lý phù hợp, nâng cao tính sáng tạo, chủ động tạo động lực mới cho sự phát triển của ĐH Thái Nguyên và các đơn vị thành viên.

Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ, năng lực đào tạo, nghiên cứu khoa học, tạo ra sản phẩm đào tạo, khoa học chất lượng, uy tín, đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH và có khả năng cạnh tranh cao trên thị trường lao động trong nước và quốc tế.
Gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo, nghiên cứu khoa học với thực tiễn sản xuất, đời sống với nhu cầu sử dụng lao động của thị trường để ĐH Thái Nguyên thực sự trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Vùng và đất nước.

Tại buổi lễ, GS. Phạm Hồng Quang, giám đốc ĐH Thái Nguyên đã điểm lại những kết quả đã đạt được của ĐH sau 25 năm thành lập.

Từ 41 ngành, đến nay Đại học đang tổ chức đào tạo 305 ngành học từ trình độ ĐH đến trình độ tiến sĩ đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu học tập của con em đồng bào các dân tộc trong vùng.

Các trường ĐH thành viên thuộc ĐH đã có trên nửa thế kỷ phát triển, cùng với 25 năm phát triển Đại học Thái Nguyên đã đào tạo và cung cấp cho đất nước trên 500.000 cán bộ có trình độ đại học và sau đại học, đặc biệt trong đó có trên 15.000 cán bộ có trình độ thạc sĩ, 268 cán bộ có trình độ tiến sĩ.
Chỉ tính riêng trong 5 năm gần đây, Đại học đã đào tạo và cung cấp cho vùng và đất nước gần 57.000 cán bộ có trình đại học và trên 7.000 cán bộ có trình độ sau đại học. Chất lượng đào tạo không ngừng được củng cố và tăng cường. Đến nay, 7/7 trường đại học thành viên của Đại học đã được đánh giá và cấp chứng nhận kiểm định chất lượng quốc gia.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giáo dục

Mới - Nóng

Khám phá