Đại học đạt chuẩn nếu đạt điểm 80

Từ năm học 2007-2008, với thang điểm 100, các cơ sở giáo dục ĐH sẽ tự đánh giá theo 6 tiêu chuẩn do Bộ GD-ĐT ban hành ngày 16/11. Điểm các trường đạt sẽ là cơ sở để bình xét danh hiệu thi đua năm.

Ảnh: Lê Anh Dũng
6 tiêu chuẩn do Bộ GD-ĐT quy định gồm: Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch năm học (20 điểm); Nâng cao chất lượng đội ngũ (20 điểm); Xây dựng chương trình, giáo trình đào tạo, kiểm tra đánh giá cơ sở vật chất (20 điểm); Tổ chức và quản lý đào tạo (10 điểm); Thực hiện "Nói không với đào tạo không đạt chuẩn, không theo nhu cầu xã hội (10 điểm); Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ (20 điểm).

Trong tiêu chuẩn nâng cao chất lượng đội ngũ Bộ quy định, các trường ĐH gửi ít nhất từ 5-7% giảng viên chưa có trình độ tiến sĩ đi đào tạo tiến sĩ, 10% giảng viên chưa có trình độ thạc sĩ đi đào tạo thạc sĩ; Tỷ lệ tương ứng quy định đối với CĐ là 3-5% đi đào tạo tiến sĩ và 10% đi đào tạo thạc sĩ trong hoặc ngoài nước.

Đồng thời, các cơ sở có đầy đủ chương trình đào tạo được phát triển từ chương trình khung đã ban hành; Đủ giáo trình, tài liệu giảng dạy, học tập cho những môn học chính đối với từng ngành đào tạo. Đầu tư thêm và sử dụng có hiệu quả trang thiết bị thí nghiệm, thực hành, thư viện.

Mặt khác, ít nhất 10% giảng viên có công trình, bài báo đăng trên các tạp chí uy tín ở trong nước. Có thỏa thuận hợp tác, các hợp đồng đào tạo với các địa phương, doanh nghiệp để triển khai đào tạo theo nhu cầu xã hội...     

Bộ GD-ĐT cho biết, căn cứ mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm học, các đơn vị thực hiện đánh giá, cho điểm theo 6 tiêu chuẩn theo các mức: đạt từ 80 điểm trở lên xếp loại Tốt; từ 70 điểm đến dưới 80 điểm xếp loại Khá; từ 50 đến dưới 70 điểm xếp loại Trung bình. Đạt dưới 50 điểm thì mức độ hoàn thành nhiệm vụ loại Yếu.

Theo Kiều Oanh
Vietnamnet

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giáo dục

Mới - Nóng

Khám phá