Danh từ đi với giới từ

TPO - Chuyên đề trình bày về sự kết hợp giữa danh từ và giới từ. Mỗi danh từ thường đi với một giới từ nhất định. Chuyên đề sẽ giới thiệu một số danh từ và giới từ thường gặp.

>> Bấm vào đây để xem bài giảng

Phần kiến thức cơ bản trình bày: None + for, of, in, to, with/between; At/on/in (chỉ thời gian) + None; At/on/in (chỉ địa điểm) + None; On/at/in + none. Kèm theo đó là những ví dụ minh họa.

Phần củng cố kiến thức đưa ra bài tập hoàn thành câu thứ hai sao cho cùng nghĩa với câu cho trước; hoàn thành câu sử dụng danh từ, giới từ cho sẵn; điền giới từ thích hợp vào chỗ trống.

Sau khi làm bài xong, học sinh có thể so sánh với đáp án.

Phần bài tập về nhà yêu cầu điền một giới từ thích hợp vào chỗ trống.

Bạn sử dụng AcrobatReader để xem bài giảng. Nếu chưa có, bạn có thể vào đây để tải về máy.

Nguyễn Thị Tâm
Giáo viên Hocmai.vn 

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giáo dục

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá