Đào tạo giáo dục quốc phòng - an ninh theo tín chỉ

TPO- Bộ GD&ĐT vừa ban hành dự thảo về chương trình giáo dục quốc phòng - an ninh đào tạo theo hệ thống tín chỉ.

Đào tạo giáo dục quốc phòng - an ninh theo tín chỉ

Theo dự thảo, chương trình sẽ có ba môn học dùng cho sinh viên khối không chuyên ngành giáo dục quốc phòng - an ninh trình độ đại học, cao đẳng, gồm môn đường lối quân sự của Đảng (2 tín chỉ); môn công tác quốc phòng quân sự, an ninh (2 tín chỉ); môn quân sự chung và kỹ thuật, chiến thuật bộ binh (3 tín chỉ).

Bộ GD&ĐT cho biết, ban hành chương trình giáo dục quốc phòng - an ninh trình độ đại học, cao đẳng để thực hiện thống nhất trong các trường đại học, cao đẳng có đủ điều kiện đào tạo theo hệ thống tín chỉ.

Các trường xây dựng chương trình chi tiết môn học trên cơ sở bảo đảm đủ khối lượng kiến thức, thời gian giảng bài lý thuyết và giảng bài thực hành đúng quy định đào tạo theo hệ thống tín chỉ.

Viết

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giáo dục

Mới - Nóng