Đáp án chính thức khối A, A1 của Bộ GD&ĐT

TPO - Chiều nay, 5 - 7, Bộ GD&ĐT công bố đáp án chính thức các môn thi đại học đợt một.

Bạn sử dụng AcrobatReader để xem đáp án. Nếu chưa có, bạn có thể bấm vào đây để tài về máy.

> Đáp án môn Toán khối A, A1

> Đề thi môn Toán khối A, A1

> Đáp án môn Vật lý khối A, A1

> Đề thi môn Vật lý (mã đề 196)

> Đề thi môn Vật lý (mã đề 371)

> Đề thi môn Vật lý (mã đề 527)

> Đề thi môn Vật lý (mã đề 683)

> Đề thi môn Vật lý (mã đề 749)

> Đề thi môn Vật lý (mã đề 958)

> Đáp án môn Hóa học khối A

> Đề thi môn Hóa học (mã đề 296)

> Đề thi môn Hóa học (mã đề 384)

> Đề thi môn Hóa học (mã đề 528)

> Đề thi môn Hóa học (mã đề 647)

> Đề thi môn Hóa học (mã đề 752)

> Đề thi môn Hóa học (mã đề 913)

> Đáp án môn Tiếng Anh khối A1

> Đề thi môn Tiếng Anh (mã đề 318)

> Đề thi môn Tiếng Anh (mã đề 426)

> Đề thi môn Tiếng Anh (mã đề 537)

> Đề thi môn Tiếng Anh (mã đề 681)

> Đề thi môn Tiếng Anh (mã đề 794)

> Đề thi môn Tiếng Anh (mã đề 859)

Nguồn: Bộ GDĐT

Tổng hợp

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giáo dục

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá