Đẩy mạnh dùng sổ điểm, học bạ điện tử: Nếu có khó khăn cứ báo về Bộ GD&ĐT

Đảm bảo 100% các cơ sở giáo dục báo cáo dữ liệu đầy đủ, chính xác và đúng thời hạn theo yêu cầu của Bộ GD&ĐT.

Đẩy mạnh dùng sổ điểm, học bạ điện tử: Nếu có khó khăn cứ báo về Bộ GD&ĐT
Đó là một trong những nhiệm vụ công nghệ thông tin đối với các cơ sở giáo dục trong năm học 2019 -2020 vừa được Bộ GD&ĐT ban hành.

Theo đó, ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động điều hành và quản lý giáo dục, Bộ GD&ĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục triển khai phần mềm quản lý trường học trực tuyến đáp ứng quy định kỹ thuật về dữ liệu của Bộ;

kết nối trao đổi dữ liệu từ phần mềm quản lý trường học với cơ sở dữ liệu ngành giáo dục; tăng cường sử dụng sổ điểm, học bạ điện tử;

Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin kết nối, trao đổi thông tin giữa phụ huynh với nhà trường, khuyến khích áp dụng các giải pháp trao đổi thông tin miễn phí như tin nhắn OTT, email, ứng dụng trên thiết bị di động và website giáo dục.

Tăng cường triển khai dịch vụ công trực tuyến trong giáo dục, ưu tiên triển khai dịch vụ công trực tuyến về xét tuyển học sinh đầu cấp mức độ 3, mức độ 4; tiếp tục sử dụng có hiệu quả hệ thống quản lý hành chính điện tử (e-office), liên thông trao đổi văn bản điện tử giữa tất cả các sở GD&ĐT với Bộ GD&ĐT.

Đối với nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đổi mới nội dung, phương pháp dạy, học và kiểm tra đánh giá, Bộ yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học, kiểm tra đánh giá trong tất cả các môn học.

Ưu tiên triển khai các giải pháp có tính đồng bộ cao (bao gồm kho học liệu số, bài giảng e-learning, phần mềm thiết kế bài giảng điện tử, phần mềm mô phỏng, thí nghiệm ảo và phần mềm dạy học); triển khai ứng dụng công nghệ thông tin phải thiết thực, có hiệu quả.

Phát động giáo viên xây dựng bài giảng e-learning, ngân hàng câu hỏi trực tuyến, tư liệu, tài liệu, sách điện tử đóng góp vào kho bài giảng e-learning, ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm trực tuyến, kho học liệu số của ngành và Hệ tri thức Việt số hóa. Chú trọng xây dựng bài giảng e-learning, ngân hàng câu hỏi trực tuyến, các học liệu điện tử về đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên để bổ sung vào kho học liệu số của Hệ tri thức Việt số hóa.

Bên cạnh đó, Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu các giải pháp liên quan đến cơ sở hạ tầng và thiết bị công nghệ thông tin như rà soát, duy trì, nâng cấp trang thiết bị công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và dạy môn Tin học, đảm bảo kết nối cáp quang Internet tới tất cả các cơ sở giáo dục.

Xây dựng kế hoạch trình cấp có thẩm quyền chuẩn bị đội ngũ giáo viên, phòng máy tính và các hạ tầng thông tin khác phục vụ việc triển khai giảng dạy môn Tin học theo chương trình giáo dục phổ thông mới.

Bộ cũng cho biết trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc cần báo cáo kịp thời về Bộ GD&ĐT (qua Cục Công nghệ thông tin) để hỗ trợ, tư vấn triển khai.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giáo dục

Mới - Nóng