Đẩy nhanh quy hoạch lại mạng lưới các trường sư phạm

TPO - Bộ GD&ĐT cho biết, nhiệm vụ năm học 2017-2018 sẽ đẩy nhanh việc quy hoạch lại mạng lưới các trường sư phạm. Theo đó, các trường có chất lượng cao, có uy tín sẽ được chọn làm trung tâm. Các trường khác sẽ chuyển đổi hoạt động trở thành phân hiệu hay vệ tinh của các trường trung tâm để trước mắt tập trung vào nhiệm vụ đào tạo lại đội ngũ giáo viên cho các địa phương.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cùng Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ chủ trì hội nghị tổng kết năm học tại đầu cầu Hà Nội
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cùng Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ chủ trì hội nghị tổng kết năm học tại đầu cầu Hà Nội

Ngày 21/8/2017, tại Hà Nội, Bộ GD&ĐT tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2016-2017, triển khai nhiệm vụ năm học 2017-2018. Tham dự Hội nghị có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Phan Thanh Bình cũng lãnh đạo một số ban, bộ, ngành trung ương và địa phương. Hội nghị tập trung thảo luận, làm rõ những kết quả nổi bật, những tồn tại, hạn chế chủ yếu trong công tác quản lý giáo dục các cấp năm học 2016-2017.

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đề nghị lãnh đạo các cơ quan quản lý giáo dục ở Trung ương và địa phương, các cơ sở giáo dục và đào tạo tập trung thảo luận, làm rõ những kết quả nổi bật, những tồn tại, hạn chế chủ yếu trong công tác quản lý giáo dục các cấp trong năm học vừa qua; trong đó, làm rõ trách nhiệm quản lý nhà nước trong từng vấn đề cụ thể.

3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, cũng là những nội dung Bộ GD&ĐT dự kiến lựa chọn để tập trung chỉ đạo trong năm học mới, được Bộ trưởng đề nghị tập trung thảo luận tại hội nghị gồm:

Một là, quy hoạch lại mạng lưới các cơ sở giáo dục, trọng tâm là các cơ sở đào tạo giáo viên. Theo đó, các địa phương tiếp tục rà soát, quy hoạch lại mạng lưới trường, lớp học gắn với các điều kiện đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới.

Đẩy nhanh việc quy hoạch lại mạng lưới các trường sư phạm. Theo đó, các trường có chất lượng cao, có uy tín sẽ được chọn làm trung tâm. Các trường khác sẽ chuyển đổi hoạt động trở thành phân hiệu hay vệ tinh của các trường trung tâm để trước mắt tập trung vào nhiệm vụ đào tạo lại đội ngũ giáo viên cho các địa phương.

Hai là, chuẩn bị các điều kiện để triển khai có hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông mới. Trong đó, tập trung vào công tác đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới.

Bên cạnh đó, các địa phương cần chủ động xây dựng kế hoạch chuẩn bị cơ sở vật chất, thiết bị trường học đồng bộ với lộ trình triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới.

Ba là, đẩy mạnh giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo. Theo đó, đẩy mạnh công tác kiểm định chất lượng các cơ sở giáo dục và các chương trình đào tạo; đề ra các giải pháp quyết liệt để Hội đồng trường đi vào hoạt động hiệu quả và thực chất hơn.

Sắp xếp lại mạng lưới các cơ sở giáo dục cho phù hợp

Theo Bộ GD&ĐT, năm học 2016-2017 toàn ngành giáo dục triển khai 9 nhóm nhiệm vụ chủ yếu và 5 nhóm giải pháp cơ bản nhằm đổi mới và từng bước nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo. Ngay trong năm đầu tiên thực hiện, những nhiệm vụ và giải pháp đặt ra đã có tác động sâu rộng đến nhận thức cũng như hành động của toàn ngành, tạo nên những bước chuyển biến tích cực.

Cụ thể, đã quan tâm rà soát, quy hoạch, sắp xếp lại mạng lưới các cơ sở giáo dục cho phù hợp hơn; đánh giá thực trạng chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục các cấp, các địa phương đã chủ động bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu đổi mới. Công tác giáo dục hướng nghiệp được tăng cường, tích hợp, lồng ghép các chủ đề giáo dục hướng nghiệp trong chương trình giáo dục phổ thông và hoạt động tư vấn tuyển sinh.

Rà soát, đánh giá toàn diện việc triển khai dạy và học ngoại ngữ trong giai đoạn 2008-2017, đẩy mạnh bồi dưỡng đội ngũ giáo viên ngoại ngữ góp phần nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ; việc ứng dụng CNTT được tăng cường, triển khai hiệu quả các hệ thống phần mềm quản lý giáo dục, bồi dưỡng, học trực tuyến; tăng cường phân cấp, giao quyền chủ động cho các cơ sở giáo dục và đào tạo. Hoạt động hợp tác quốc tế tiếp tục được đẩy mạnh. Cơ sở vật chất của các nhà trường được chuẩn hóa và từng bước hiện đại hóa; số phòng học bán kiên cố, phòng học tạm, phòng học nhờ, mượn đã giảm; số trường mầm non, phổ thông đạt chuẩn quốc gia được tăng lên.

Chủ động rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, đẩy mạnh cải cách hành chính và thanh tra, kiểm tra; từng bước điều chỉnh, sắp xếp lại bộ máy tổ chức, nhân sự theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả hơn. Các nguồn lực đầu tư cho giáo dục được quản lý và sử dụng hiệu quả. Công tác khảo thí, kiểm định chất lượng giáo dục được chú trọng và thực hiện theo hướng bảo đảm khách quan, trung thực. Công tác truyền thông giáo dục ngày càng chuyên nghiệp hơn.

Một trong những điểm sáng trong năm học 2016-2017 là kỳ thi trung học phổ thông quốc gia được các địa phương, các cơ sở giáo dục đại học phối hợp chuẩn bị kỹ lưỡng, bài bản và tổ chức an toàn, nghiêm túc, đảm bảo khách quan, trung thực nhưng nhẹ nhàng, giảm áp lực, giảm tốn kém đối với người dân và xã hội, tạo thuận lợi tối đa cho thí sinh.

Cũng theo Bộ GD&ĐT, tuy nhiên, việc triển khai 9 nhiệm vụ và 5 giải pháp trong năm học 2016 - 2017 cũng còn bộc lộc một số hạn chế: quy hoạch mạng lưới chậm được triển khai, còn nhiều bất cập; tình trạng thiếu trường, lớp ở các khu công nghiệp, khu chế xuất còn phổ biến; tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ vẫn chưa được giải quyết; năng lực nghề nghiệp của một bộ phận giáo viên còn yếu, phương pháp giảng dạy chậm đổi mới; năng lực quản trị của một bộ phận cán bộ quản lý trường học chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới; chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển đất nước; tình trạng sinh viên tốt nghiệp ra trường chưa tìm được việc làm còn nhiều...

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giáo dục

Mới - Nóng