Dạy thí điểm môn Tiếng Nga, Nhật, Trung Quốc như ngôn ngữ thứ nhất

TPO - Bộ GD&ĐT vừa xây dựng chương trình giáo dục phổ thông môn tiếng Nga, tiếng Trung, từ lớp 3 đến lớp 12 và sẽ thí điểm dạy như ngoại ngữ thứ nhất vào năm học tới.

Dạy thí điểm môn Tiếng Nga, Nhật, Trung Quốc như ngôn ngữ thứ nhất

Theo lộ trình Đề án ngoại ngữ quốc gia 2020, Bộ GD&ĐT sẽ xây dựng chương trình giáo dục phổ thông môn tiếng Nga, tiếng Trung 10 năm, từ lớp 3 đến lớp 12 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam Nam để làm cơ sở biên soạn, lựa chọn sách giáo khoa và học liệu phục vụ việc dạy và học trong trường phổ thông  từ năm 2017.

Cũng theo đề án, sẽ thí điểm chương trình giảng dạy tiếng Nhật như ngoại ngữ thứ nhất và bắt  đầu dạy học thí điểm (10 năm, từ lớp 3 Tiểu học) trong trường phổ thông ở Hà Nội và TP.HCM từ  năm  2017.

Sau đó, xem xét ưu tiên mở rộng thí điểm dạy tiếng Nhật từ lớp 3 Tiểu học ở các địa phương có nguyện vọng và điều kiện triển khai gia đoạn 2017-2025.

Tương tự, từ năm 2017 sẽ bắt đầu dạy học thí điểm tiếng Hàn (ngoại ngữ 2) ở lớp 6 và lớp 10 tại một số trường có nguyện vọng ở Hà Nội và TP.HCM.

Lần lượt triển khai dạy học thí điểm tiếng Hàn ở các lớp tiếp theo của cấp THCS và cấp THPT. Sau giai đoạn thí điểm, nếu các trường có đủ điều kiện và nhu cầu thì có thể tiếp tục duy trì việc dạy tiếng Hàn như ngoại ngữ 2.

Tiếng Pháp, tiếng Đức được thí điểm giảng dạy tiếng Pháp như ngoại ngữ thứ hai từ năm học này.

Việc dạy tiêng Pháp tiếp tục được điều chỉnh, đổi mới chương trình song ngữ tiếng Pháp từ cấp tiểu học đến THPT theo hướng tinh giản và hiện đại hoá;  Hoàn thiện bộ sách tiếng Pháp ngoại ngữ 2 quyển 1 với sự hợp tác của Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF) phù hợp với bối cảnh của Việt Nam; Tăng cường nâng cao năng lực giáo viên và cán bộ quản lý thông qua các tập huấn.

Tiếp tục củng cố và phát triển 4 chương trình giảng dạy tiếng Pháp: Ngoại ngữ 1, ngoại ngữ 2, chuyên ngữ và song ngữ trong bối cảnh đa ngôn ngữ đa văn hoá; Triển khai thí điểm tiếng Pháp ngoại ngữ 2 trên diện rộng phạm vi toàn quốc với bộ sách mới biên soạn với sự hỗ trợ của Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF); Tăng cường năng lực giáo viên và cán bộ quản lý qua tập huấn thường xuyên.

Ngoài ra, triển khai dạy học thí điểm tiếng Đức ở trường THCS và THPT có nguyện vọng và điều kiện triển khai trong số các địa phương hiện đang tiến hành giảng dạy tiếng Đức là Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hải Phòng. Sau đó sẽ lần lượt mở rộng việc dạy học tiếng Đức ở các trường phổ thông có nguyện vọng và có đủ điều kiện triển khai trên toàn quốc từ những năm sau.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giáo dục

Mới - Nóng