Đến 2010: Gửi 2.600 công chức đi học nước ngoài

TP - Bộ Tài chính vừa ban hành thông tư quy định chế độ tài chính thực hiện đề án “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước” (Đề án 165).

Đây là đề án sẽ thực hiện song song với đề án đào tạo sinh viên, nghiên cứu sinh ở nước ngoài (Đề án 322) do Bộ GD&ĐT đang triển khai.

Những người được gửi đi đào tạo theo Đề án 165 là các cán bộ lãnh đạo, quản lý đương chức và cán bộ thuộc diện quy hoạch, lãnh đạo của các doanh nghiệp lớn, cán bộ trẻ…

Nếu học trong nước tại các cơ sở của nước ngoài thì, ngoài học phí, tiền tàu xe, chi phí thực tế,… nhà nước còn hỗ trợ hàng tháng đối với mỗi cán bộ đi học bậc đại học là 750.000 đồng, bậc thạc sĩ 900.000 đồng, bậc tiến sĩ 1.050.000 đồng. 

Theo Bộ GD&ĐT, để thực hiện Đề án 165, cuối năm 2008, Bộ GD&ĐT gửi thông báo yêu cầu các đơn vị xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo cụ thể.

Các đơn vị báo cáo nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài thực hiện trong giai đoạn từ 2008 đến 2015 lựa chọn cán bộ theo các nhóm:

1-Thời gian đào tạo dài hạn ở nước ngoài từ một đến bốn năm; 2-Thời gian đào tạo từ ba tháng đến dưới một năm; 3-Thời gian đào tạo từ hai tuần đến hai tháng.

Đối với các khóa học ngoại ngữ trong nước, nhà nước cấp kinh phí chi thuê cơ sở đào tạo; mời chuyên gia, giảng viên nước ngoài; hỗ trợ cán bộ đi học (750.000đ/người/tháng).

Học ở nước ngoài, Nhà nước sẽ chi toàn bộ học phí, lệ phí, vé máy bay và các chi phí liên quan khác…

Nếu cán bộ, lưu học sinh hoàn thành chương trình học tập với kết quả xuất sắc trước thời hạn, sẽ được hưởng nửa số tiền sinh hoạt phí của thời gian hoàn thành trước hạn.

Cán bộ, lưu học sinh đạt kết quả xuất sắc được cơ sở đào tạo trong và ngoài nước miễn hoặc giảm học phí, sẽ được nhận toàn bộ số tiền được miễn hoặc giảm này.

Cán bộ, công chức, viên chức được tuyển chọn đi học tập, bồi dưỡng ở nước ngoài theo đề án này từ 30 ngày liên tục trở lên, được hưởng 40 phần trăm mức lương hiện tại, cộng phụ cấp cho thời gian học tập ở nước ngoài.

Dự kiến, giai đoạn 2009 - 2010, triển khai Đề án 165 cả nước sẽ gửi đi đào tạo mỗi năm 30 nghiên cứu sinh, 300 học viên cao học, 200 thực tập sinh, 400 cán bộ học ngoại ngữ, 400 cán bộ bồi dưỡng ngắn hạn.

Kinh phí thực hiện đề án 165 do ngân sách Trung ương bảo đảm, được giao trong tổng dự toán ngân sách Đảng ở trung ương.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giáo dục

Mới - Nóng

Khám phá