Đến năm 2015, không lập thêm trường đại học mới

TPO - Đó là một trong những nội dung vừa được Bộ GD&ĐT công bố sáng nay (27-12), trong hội nghị kế hoạch ngân sách năm 2013 các trường, đơn vị trực thuộc.

Đến năm 2015, không lập thêm trường đại học mới

Ôn định quy mô đào tạo đến năm 2020

Theo Bộ GD&ĐT, 2013 là năm đầu tiên thực hiện Luật giáo dục đại học (kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIII thông qua) theo hướng giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm hơn nữa cho các cơ sở giáo dục đại học.

Bộ GD&ĐT đã trình Thủ tướng Chính phủ báo cáo rà soát, điều chỉnh mạng lưới các trường đại học, cao đẳng để ban hành quyết định mới thay thế Quyết định số 121/2007/QĐ-TTG ngày 22/7/2007.

Trên cơ sở đó, Bộ GD&ĐT xem xét việc thành lập, chia tách các trường đại học, trong đó có việc xem xét nghiên cứu đối với việc thành lập phân hiệu của trường.

“Theo tinh thần quy hoạch là từ nay đến năm 2015 chỉ giải quyết những hồ sơ, đề án thành lập trường đã có đồng ý chủ trương của Thủ tướng, không giải quyết việc thành lập mới các cơ sở đào tạo và giữ ổn định quy mô đào tạo đến năm 2020” - Bộ GD&ĐT cho biết.

Cùng với việc rà soát quy hoạch mạng lưới trường đại học, cao đẳng, Bộ GD&ĐT sẽ trình Thủ tướng Chính phủ Quyết định thay thế quyết định số 07/2009/QĐ-TTG về quy trình, thủ tục, điều kiện thành lập, chia tách, sáp nhập, giải thể các trường đại học, để phù hợp với quy định của Luật Giáo dục đại học.

Ngoài ra, Bộ GD&ĐT tổ chứ các đoàn tiếp tục kiểm tra những cơ sở đào tạo mới được thành lập từ 10 năm trở lại đây, để rà soát việc thực hiện theo đúng cam kết đã ghi trong đề án.

Tăng chỉ tiêu tiến sĩ, thạc sĩ

Theo Bộ GD&ĐT, năm 2013, chỉ tiêu đào tạo tiến sĩ là 1.350 (năm 2012 là 1.218), đào tạo thạc sĩ 27.000 (năm 2012 là 25.500); Đại học chính quy 133.000, bậc cao đẳng 17.000, trung cấp chuyên nghiệp là 7.200 chỉ tiêu.

Bộ GD&ĐT cho biết, nhằm nâng cao trình độ của đội ngũ giảng viên trong các trường đại học, cao đẳng, cũng như từng bước tăng cường công tác đào tạo tiến sĩ theo đề án đào tạo 20.000 tiến sĩ tới năm 2020, chỉ tiêu đào tạo tiến sĩ sẽ tăng khoảng 10 - 12%; chỉ tiêu thạc sĩ tăng khoảng 5%.

Trong 2013 và những năm tiếp theo sẽ không tăng chỉ tiêu đào tạo đại học, cao đẳng chính quy, đồng thời điều chỉnh cơ cấu chỉ tiêu giữa các ngành theo hướng giảm chỉ tiêu đào tạo nhóm ngành kinh tế - tài chính, quản trị kinh doanh, tăng chỉ tiêu nhóm ngành kỹ thuật công nghệ, nông lâm, y dược, nghệ thuật.

Chỉ tiêu liên thông đại học, cao đẳng chính quy được xác định bằng 20% chỉ tiêu đại học, cao đẳng chính quy tương ứng.

Về chỉ tiêu đào tạo giáo viên sư phạm, do đang thừa giáo viên nên chỉ tiêu sư phạm sẽ giảm dần so với năm 2012 và tiếp tục điều chỉnh giảm trong những năm tới, trên cơ sở đánh giá lại thực trạng đội ngũ giáo viên hiện nay so với nhu cầu.

Đối với chỉ tiêu vừa làm vừa học, liên thông, văn bằng hai theo hình thức vừa làm vừa học, tiếp tục được xác định tối đa bằng 50% so với chỉ tiêu chính quy.

Riêng các trường sư phạm, để triển khai thực hiện việc đào tạo nâng chuẩn giáo viên, cần có đề án xác định rõ nhu cầu cần nâng chuẩn giáo viên. Không đào tạo trung cấp chuyên nghiệp vừa làm vừa học tại các sơ sở giáo dục đại học trực thuộc trong năm 2013.

Đào tạo trung cấp chuyên nghiệp trong các trường đại học, Bộ GD&ĐT yêu cầu các trường đại học tiếp tục giảm chỉ tiêu tuyển sinh theo lộ trình giảm 20%/năm. Các trường trực thuộc dự kiến giảm chỉ tiêu trung cấp chuyên nghiệp với lộ trình nhanh hơn và chấm dứt đào tạo trung cấp trước năm 2017.

Viết

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giáo dục

Mới - Nóng

Khám phá