DMCA.com Protection Status

ĐH Bách Khoa Hà Nội công bố điểm trúng tuyển bổ sung

TPO - ĐH Bách Khoa Hà Nội vừa công bố điểm điểm trúng tuyển bổ sung năm 2016.

ĐH Bách Khoa Hà Nội công bố điểm trúng tuyển bổ sung

Theo đó, điểm trúng tuyển cụ thể như sau:

STT

Mã ngành/ nhóm ngành

Ngành/nhóm ngành

Điểm chuẩn trúng tuyển

1

KT12

Kỹ thuật Cơ khí (cơ khí chế tạo và cơ khí động lực), Kỹ thuật Hàng không, Kỹ thuật Tàu thủy

8,0

2

KT14

Kỹ thuật vật liệu; Kỹ thuật vật liệu kim loại

7,66

3

KT21

Kỹ thuật điện tử-truyền thông

8,3

4

KT31

Công nghệ sinh học; Kỹ thuật sinh học; Kỹ thuật hóa học; Công nghệ thực phẩm; Kỹ thuật môi trường

7,93

5

KT32

Hóa học (cử nhân)

7,75

6

KT33

Kỹ thuật in và truyền thông

7,72

7

KT41

Kỹ thuật dệt; Công nghệ may; Công nghệ da giầy

7,73

8

KQ1

Kinh tế công nghiệp; Quản lý công nghiệp

7,47

9

KQ2

Quản trị kinh doanh

7,73

10

KQ3

Kế toán; Tài chính-Ngân hàng

7,73

11

TA1

Tiếng Anh KHKT và công nghệ

7,48

12

TA2

Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế

7,29

13

TT1

Chương trình Tiên tiến Điện - Điện tử Viễn thông

8,0

Tiếng Anh ≥ 3

14

TT2

Chương trình Tiên tiến Cơ điện tử

8,0

Tiếng Anh ≥ 3

15

TT4

Chương trình Tiên tiến Điện tử Y sinh

7,7

Tiếng Anh ≥ 3

16

TT5

Công nghệ thông tin Việt-Nhật

Công nghệ thông tin ICT

8,0

Tiếng Anh ≥ 3

17

QT11

Cơ điện tử - NUT

7,5

18

QT12

Điện tử Viễn thông LUH

7,0

19

QT13

Hệ thống thông tin – G.INP

6,5

20

QT14

Công nghệ thông tin – LTU

7,0

21

QT15

Kỹ thuật phần mềm – VUW IT

6,5

22

QT21

Quản trị kinh doanh - VUW

6,5

23

QT31

Quản trị kinh doanh – TROY BA

6,5

24

QT32

Khoa học máy tính – TROY - IT

6,5

25

QT33

Quản trị kinh doanh - UPMF

6,5

26

QT41

Quản lý công nghiệp

6,5

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giáo dục

Mới - Nóng