ĐH Bách Khoa Hà Nội: Nhiều ngành điểm chuẩn sẽ cao

TPO - ĐH Bách Khoa Hà Nội vừa công bố phổ điểm chi tiết vào các ngành đến hết ngày 14/8 (đã xét đủ 4 nguyện vọng không có hồ sơ ảo). Theo đó, với mức hồ sơ hiện có, điểm chuẩn tạm thời nhiều ngành có biến động và tăng cao so với điểm chuẩn dự kiến mà trường đưa ra trước đó.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo thống kê của ĐH Bách Khoa Hà Nội tính đến hết ngày 14/8, toàn trường nhận được 7.761 hồ sơ. Trong đó, 2 nhóm ngành KT Điện- Điện tử; KT Điều khiển và Tự động hóa; KT Điện tử- Truyền thông; KT Y sinh (KT21 và KT máy tính; Truyền thông và mạng máy tính; KH Máy tính; KT phần mềm; Hệ thống thông tin- CNTT (KT) có lượng hồ sơ rất lớn và phổ điểm rất cao.

Theo đó, phổ điểm và số thí sinh trúng tuyển vào các ngành cụ thể như sau:

1-      Ngành công nghệ chế tạo máy, Công nghệ Kĩ thuật Cơ điện tử, Công nghệ Kĩ thuật Ô tô (CN1): Phổ điểm từ 7,83-8,6; có 382 thí sinh trúng tuyển tạm thời trên 360 chỉ tiêu của ngành.

2-      Ngành Công nghệ Kĩ thuật điều khiển và Tự động hóa; Công nghệ Kĩ thuật Điện tử- Truyền thông; Công nghệ thông tin (CN2): phổ điểm: 8,1-8,81; có 486 thí sinh trúng tuyển tạm thời trên 480 chỉ tiêu của ngành.

 3-      Công nghệ Kĩ thuật Hóa học; Công nghệ thực phẩm (CN3): phổ điểm: 7,6-8,75; số thí sinh trúng tuyển thạm thời là 198/180 chỉ tiêu,.

4-      Kinh tế công nghiệp; Quản lý Công nghiệp (KQ1): ; phổ điểm: 7,25-8,33; số thí sinh trúng tuyển là 177/160 chỉ tiêu.

5-      Quản trị kinh doanh (KQ2): phổ điểm: 7,25-8,66. Số thí sinh trúng tuyển tạm thời ngành này là 87/80 chỉ tiêu

6-      Kế toán; Tài chính- Ngân hàng (KQ3): phổ điểm: 7,41-8,16. Số thí sinh trúng tuyển tạm thời ngành này là 119/110 chỉ tiêu

7-      Kỹ thuật cơ điện tử (KT11):  phổ điểm: 8,33-9,5. Số thí sinh trúng tuyển tạm thời ngành này là 281/250 chỉ tiêu

8-      Kỹ thuật cơ khí; KT hàng không; KT tàu thủy: phổ điểm: 7,9-9,31. Số thí sinh trúng tuyển tạm thời ngành này là 702/700 chỉ tiêu

9-      Kỹ thuật nhiệt (KT13): phổ điểm: 7,6-9,41. Số thí sinh trúng tuyển tạm thời ngành này là 150/150 chỉ tiêu

10-  KT Vật liệu; KT Vật liệu Kim loại (KT14): phổ điểm: 7,45-8,87. Số thí sinh trúng tuyển tạm thời ngành này là 185/180 chỉ tiêu

11-  KT Điện- Điện tử; KT Điều khiển và Tự động hóa; KT Điện tử- Truyền thông; KT Y sinh (KT21): phổ điểm: 8,41-10,06. Số thí sinh trúng tuyển tạm thời ngành này là 1050/1000 chỉ tiêu

12-  KT máy tính; Truyền thông và mạng máy tính; KH Máy tính; KT phần mềm; Hệ thống thông tin- CNTT (KT): Phổ điểm: 8,64-10,02. Số thí sinh trúng tuyển tạm thời ngành này là 537/520 chỉ tiêu

13-  Toán tin (KT 23): phổ điểm: 7,89-8,75. Số thí sinh trúng tuyển tạm thời ngành này là 121/120 chỉ tiêu

14-  Công nghệ Sinh học, KT Sinh học, KT Hóa học; Công nghệ Thực phẩm; KT Môi trường: phổ điểm: 7,7-9,43. Số thí sinh trúng tuyển tạm thời ngành này là 759/720 chỉ tiêu

15-  Hóa học (KT32): phổ điểm: 7,7-9,16. Số thí sinh trúng tuyển tạm thời ngành này là 50/50chỉ tiêu

16-  Kỹ thuật In và Truyền thông (KT33): phổ điểm: 7,43-8,08. Số thí sinh trúng tuyển tạm thời ngành này là 52/50 chỉ tiêu

17-  KT dệt; CN may; CN da giầy: phổ điểm: 7,66-8,58. Số thí sinh trúng tuyển tạm thời ngành này là 177/170 chỉ tiêu

18-  Sư phạm KT CN (KT42): phổ điểm7,16-8,25.  Số thí sinh trúng tuyển tạm thời ngành này là 73/70 chỉ tiêu

19-  Vật lý KT (KT51): phổ điểm: 7,41-8,75. Số thí sinh trúng tuyển tạm thời ngành này là 138/125 chỉ tiêu

20-  KT Hạt nhân (KT 52): phổ điểm 7,66-8,58. Số thí sinh trúng tuyển tạm thời ngành này là 65/60 chỉ tiêu

 Các chương trình đào tạo quốc tế có lượng hồ sơ nộp còn khá ít và phổ điểm thấp hơn từ 6-8,5.

Trước đó, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội đưa ra dự báo điểm chuẩn cho các nhóm ngành như sau:

-  Các nhóm ngành Cơ điện tử (KT11), Điện-Điện tử-Tự động hóa (KT21), Công nghệ thông tin (KT22): 8,0-8,5

-  Các nhóm ngành Kỹ thuật cơ khí (KT12), Toán-Tin (KT23), Kỹ thuật hóa học-Sinh học-Thực phẩm-Môi trường: 7,5-8,0

-  Các nhóm ngành kỹ thuật khác (KTxx): 7,0-7,5

-  Các nhóm ngành Cử nhân công nghệ (CNx): 6,5-7,5

-  Các nhóm ngành kinh tế-quản lý (KQx): 7,0-7,5

-   Ngành Ngôn ngữ Anh (TAx): 6,5-7,5

-   Các chương trình đào tạo quốc tế (QTx): 6,0-7,0

Như vậy, điểm chuẩn tính đến hạn hồ sơ xét tuyển là 20/8 sẽ còn nhiều biến động.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giáo dục

Mới - Nóng