ĐH Công nghệ Miền Đông, CĐ Thủy sản công bố đề án tuyển sinh

TPO - Từ năm 2015, ĐH Công nghệ Miền Đông, CĐ Thủy sản sẽ sử dụng các phương thức tuyển sinh riêng.

ĐH Công nghệ Miền Đông, CĐ Thủy sản công bố đề án tuyển sinh

Theo đề án tuyển sinh, từ năm 2015, Trường Đại học Công Nghệ Miền Đông sử dụng hai phương thức tuyển sinh để tuyển sinh ĐH, CĐ chính quy:

Sử dụng kết quả kỳ thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia tại các cụm thi do các Trường Đại học chủ trì để xét tuyển ĐH, CĐ.

- Xét tuyển dựa theo kết quả học tập ở bậc học THPT.

Các Nhóm môn học sử dụng kết quả để xét tuyển:

Mỗi nhóm gồm 03 môn học:

+ Nhóm 1: Toán, Vật lý, Hóa học.

+ Nhóm 2: Toán, Vật lý, Sinh học.

+ Nhóm 3: Toán, Vật lý, Ngoại ngữ.

+ Nhóm 4: Toán, Vật lý, Ngữ văn,

+ Nhóm 5: Toán, Hóa học, Sinh học.

+ Nhóm 6: Toán, Hóa học, Ngoại ngữ.

+ Nhóm 7: Toán, Hóa học, Ngữ văn.

+ Nhóm 8: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ.

+ Nhóm 9: Toán, Ngoại ngữ, Địa lý.

+ Nhóm 10: Ngữ văn, Ngoại ngữ, Lịch sử.

+ Nhóm 11: Ngữ văn, Ngoại ngữ, Địa lý.

Các nhóm môn học dùng để xét tuyển được xây dựng dựa trên cơ sở các khối thi ĐH, CĐ của hình thức ba chung cũ (các nhóm: 1, 3, 5, 8).

Ngoài ra để tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh có nhiều sự lựa chọn để xét tuyển, Trường Đại học Công Nghệ Miền Đông xây dựng thêm các nhóm môn học khác, đảm bảo mỗi ngành xét tuyển không vượt quá 04 nhóm môn và trong mỗi nhóm phải có môn với kiến thức bắt buộc và môn kiến thức bổ trợ.

Phương thức sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia tại các cụm thi do các Trường Đại học chủ trì:

Trường Đại học Công Nghệ Miền Đông sử dụng kết quả của kỳ thi THPT quốc gia tại các cụm thi do các Trường Đại học chủ trì để xét tuyển vào các ngành ĐH, CĐ chính quy.

Ngành tuyển, nhóm môn sử dụng kết quả để xét tuyển, chỉ tiêu tuyển/tổng chỉ tiêu của ngành:

I

CÁC NGÀNH BẬC ĐH CHÍNH QUY

MÃ NGÀNH

NHÓM CÁC MÔN HỌC

CHỈ TIÊU TUYỂN/TỔNG CHỈ TIÊU

1

Dược học

52720401

1, 5, 6, 7

50%

2

Quản lý công nghiệp

52510601

1, 3, 5, 8

50%

3

Ngôn ngữ Anh

52220201

8, 9, 10, 11

50%

4

Kỹ thuật công trình xây dựng

52580201

1, 2, 3, 4

50%

II

CÁC NGÀNH BẬC CĐ CHÍNH QUY

1

Dược học

51900107

1, 5, 6, 7

50%

2

Quản lý công nghiệp

51510601

1, 3, 5, 8

50%

3

Tiếng Anh

51220201

8, 9, 10, 11

50%

4

Công nghệ KT công trình xây dựng

51510102

1, 2, 3, 4

50%

Tiêu chí xét tuyển : Dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia tại các cụm thi do các Trường Đại học chủ trì để xét tuyển ĐH, CĐ chính quy:

- Điểm từng môn thuộc nhóm môn xét tuyển phải đạt từ ngưỡng tối thiểu do Bộ Giáo dục quy định trở lên (theo từng năm, sau khi có kết quả kỳ thi THPT quốc gia).

- Điểm xét tuyển là tổng điểm 03 môn thuộc các nhóm môn xét tuyển, không nhân hệ số cộng với điểm ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng (theo quy chế tuyển sinh hiện hành của  Bộ Giáo dục và Đào tạo).

- Thời gian và quy trình xét tuyển được thực hiện theo Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ và các quy định kỳ thi THPT quốc gia của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Nguồn tuyển: Tuyển sinh trong cả nước.

Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc THPT:

Có hai hình thức của phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc THPT:

- Hình thức 1: Xét dựa vào kết quả học tập của cả năm học lớp 12 và kết quả tốt nghiệp THPT.

- Hình thức 2: Xét dựa vào kết quả học tập cả năm lớp 10, cả năm lớp 11, học kỳ I lớp 12 và kết quả tốt nghiệp THPT.

Hình thức 1: Xét dựa vào kết quả học tập của cả năm học lớp 12 và kết quả tốt nghiệp THPT.

Ngành tuyển, nhóm môn sử dụng kết quả để xét tuyển, chỉ tiêu tuyển/tổng chỉ tiêu của ngành:

I

CÁC NGÀNH BẬC ĐH CHÍNH QUY

MÃ NGÀNH

NHÓM CÁC MÔN HỌC

CHỈ TIÊU TUYỂN/TỔNG CHỈ TIÊU

1

Dược học

52720401

1, 5, 6, 7

25%

2

Quản lý công nghiệp

52510601

1, 3, 5, 8

25%

3

Ngôn ngữ Anh

52220201

8, 9, 10, 11

25%

4

Kỹ thuật công trình xây dựng

52580201

1, 2, 3, 4

25%

II

CÁC NGÀNH BẬC CĐ CHÍNH QUY

1

Dược học

51900107

1, 5, 6, 7

25%

2

Quản lý công nghiệp

51510601

1, 3, 5, 8

25%

3

Tiếng Anh

51220201

8, 9, 10, 11

25%

4

Công nghệ KT công trình xây dựng

51510102

1, 2, 3, 4

25%

Tiêu chí xét tuyển:

Tiêu chí xét tuyển đối với bậc ĐH:

-  Tốt nghiệp THPT.

-  Điểm trung bình chung cả năm lớp 12 của 03 môn thuộc nhóm các môn dùng để lấy kết quả xét tuyển đạt từ 6,0 điểm trở lên.

Tiêu chí xét tuyển đối với bậc CĐ:

-  Tốt nghiệp THPT.

-  Điểm trung bình chung cả năm lớp 12 của 03 môn thuộc nhóm các môn dùng để lấy kết quả xét tuyển đạt từ 5,5 điểm trở lên.

CĐ Thủy sản cũng vừa công bố đề án tuyển sinh riêng của trường năm 2015. Theo đó, trường kết hợp 2 phương thức tuyển sinh sau:

Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2015 (chỉ tuyển học sinh dự thi ở cụm thi do trường đại học, cao đẳng chủ trì) ( gọi tắt là phương thức 1)

+  Ngành tuyển, chỉ tiêu tuyển sinh

TT

Ngành đào tạo

Mã ngành

Khối thi

Chỉ tiêu

1

- Nuôi trồng thuỷ sản

C620301

A,A1,B,D1

30% chỉ tiêu

2

- Kế toán

C340301

A,A1,B,D1

30% chỉ tiêu

3

- Quản trị kinh doanh

C340101

A,A1,B,D1

30% chỉ tiêu

4

- Công nghệ thông tin

C480201

A,A1,B,D1

30% chỉ tiêu

5

- Tài chính - Ngân hàng

C340201

A,A1,B,D1

30% chỉ tiêu

6

- Công nghệ sinh học

C420201

A,A1,B,D1

30% chỉ tiêu

 

Tổng chỉ tiêu

 

 

300

Xét tuyển theo phương thức riêng: ( xét tuyển học sinh dự thi cả hai cụm thi) (gọi tắt là phương thức 2)

- Xét tuyển theo kết quả học tập THPT và điểm tốt nghiệp THPT

- Ngành, chỉ tiêu tuyển sinh

TT

Ngành đào tạo

Mã ngành

Khối thi

Chỉ tiêu

1

- Nuôi trồng thuỷ sản

C620301

A,A1,B,D1

70% chỉ tiêu

2

- Kế toán

C340301

A,A1,B,D1

70% chỉ tiêu

3

- Quản trị kinh doanh

C340101

A,A1,B,D1

70% chỉ tiêu

4

- Công nghệ thông tin

C480201

A,A1,B,D1

70% chỉ tiêu

5

- Tài chính - Ngân hàng

C340201

A,A1,B,D1

70% chỉ tiêu

6

- Công nghệ sinh học

C420201

A,A1,B,D1

70% chỉ tiêu

 

Tổng chỉ tiêu

 

 

300

Tiêu chí xét tuyển

Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2015:

- Tham gia kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2015

- Có kết quả thi đạt mức cơ bản do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định theo từng khối thi của từng ngành.

Xét tuyển theo phương thức tuyển sinh riêng (xét tuyển học sinh dự thi cả hai cụm thi)

- Học sinh tốt nghiệp THPT.

-  Có tổng cộng điểm trung bình 03 môn học lớp 12 (THPT) thuộc khối xét tuyển (Khối A: Toán, Lý, Hóa; Khối A1: Toán, Lý, Tiếng Anh; Khối B: Toán, Hóa, Sinh; Khối D1: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh;  đạt từ 16,5 điểm trở lên (chưa cộng điểm ưu tiên)

-  Đạo đức xếp loại khá trở lên.

Lịch tuyển sinh năm 2015 của trường:

Phương thức 1:

- Thực hiện theo quy định, kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Phương thức 2:

- Xét tuyển đợt 1: Từ 30/6/2015 đến 31/8/2015

- Xét tuyển đợt 2: từ 1/9/2015 – 30/11/2015

Phương thức đăng ký của thí sinh.

- Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước

- Hồ sơ xét tuyển:

+ Phương thức 1: Theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo

+ Phương thức 2:

·       Hồ sơ gồm: Bản photo công chứng học bạ THPT, bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tạm thời đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2015 (hoặc bản photo kèm bản gốc để đối chiếu); 4 ảnh cỡ 3x4 (thời gian chụp đến thời điểm nộp hồ sơ không quá 6 tháng); giấy chứng nhận ưu tiên

·       Hồ sơ nộp trực tiếp Ban tuyển sinh trường Cao đẳng Thủy sản hoặc chuyển phát nhanh qua đường bưu điện.

 Địa địa của trường: Phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giáo dục

Mới - Nóng

Khám phá