ĐH Huế: Thành lập Viện TN&MT và Công nghệ Sinh học

TP - Viện Tài nguyên Môi trường và Công nghệ sinh học - Đại học Huế ra đời trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Tài nguyên Môi trường và Công nghệ Sinh học - Đại học Huế.

Đây sẽ là đơn vị sự nghiệp hoạt động với 3 chức năng cơ bản: nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế, chuyển giao công nghệ phục vụ xã hội và cộng đồng, đào tạo sau đại học kết hợp đào tạo ngắn hạn, là đầu mối hình thành một mạng lưới hợp tác nghiên cứu với các đơn vị, các nhà khoa học trong và ngoài Đại học Huế;

Viện cũng có chức năng xây dựng một số hướng nghiên cứu mũi nhọn phù hợp với đặc thù vùng, miền phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội khu vực mà trước hết là tỉnh Thừa Thiên Huế và các vùng phụ cận.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giáo dục

Mới - Nóng

Khám phá