ĐH Khoa học Tự nhiên kiểm định chất lượng theo chuẩn quốc tế

TPO - ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội) vừa khai mạc đợt kiểm định chất lượng giáo dục theo tiêu chuẩn mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN-QA).

ĐH Khoa học Tự nhiên kiểm định chất lượng theo chuẩn quốc tế

ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội) được cho là đại học đầu tiên ở Đông Nam Á thực hiện đánh giá chất lượng cấp trường theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA.

Sau 3 năm chuẩn bị, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên đã sẵn sàng cho các hoạt động kiểm định cấp đơn vị đầu tiên của AUN-QA.

Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hữu Đức nhấn mạnh, chất lượng trường đại học theo cách tiếp cận của AUN-QA là một tổng thể bao gồm đảm bảo chất lượng về mặt chiến lược, hệ thống, chức năng đào tạo, nghiên cứu và dịch vụ, và kết quả đạt được của các hoạt động trên.

Mục đích của đánh giá chất lượng trường đại học là nhằm hướng tới củng cố và nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu, dịch vụ của trường một cách toàn diện và hệ thống.

AUN-QA bắt đầu triển khai đánh giá cơ sở giáo dục trong bối cảnh đã có kinh nghiệm đánh giá trên 220 chương trình đào tạo trong toàn mạng lưới, trong số đó có 62 chương trình đào tạo đại học và sau đại học của các trường đại học Việt Nam. ĐHQGHN nói riêng có 18 chương trình đào tạo đã được AUN đánh giá và công nhận đạt chất lượng.

Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Tự nhiên Nguyễn Văn Nội cho biết, Trường đã có 6 chương trình được AUN đánh giá, trong đó có những chương trình đào tạo có kết quả cao như cử nhân Hóa học (5,0/7,0), cử nhân Địa chất (5,0/7,0), cử nhân Toán học (4,9/7,0) và cử nhân Vật lý (4,9/7,0).

 Vì vậy Trường ĐH Khoa học Tự nhiên đã đáp ứng yêu cầu để được đăng ký đánh giá chất lượng trường của AUN đặt ra là có 5 chương trình đào tạo được AUN công nhận đạt chất lượng và vẫn đang trong thời gian có hiệu lực.

Để chuẩn bị cho cuộc đánh giá Trường ĐH Khoa học Tự nhiên đã thực hiện một quá trình bao gồm tuân thủ các quy định về xây dựng mô hình đảm bảo chất lượng theo quy định của AUN, đến việc thực hiện các hoạt động đảm bảo chất lượng quy chiếu theo các tiêu chuẩn chất lượng của AUN.

18 chương trình đào tạo của ĐH Quốc gia HN đã được kiểm định chất lượng bởi AUN – QA (Tính đến hết tháng 12/2016)

1.   Chương trình đào tạo cử nhân chất lượng cao ngành Công nghệ thông tin (Trường ĐH Công nghệ),

2.   Chương trình đào tạo cử nhân thuộc Nhiệm vụ chiến lược ngành Điện tử giễn thông (Trường ĐH Công nghệ),

3.   Chương trình đào tạo cử nhân thuộc Nhiệm vụ chiến lược ngành Công nghệ thông tin (Trường ĐH Công nghệ),

4.   Chương trình đào tạo cử nhân chất lượng cao ngành Kinh tế đối ngoại nay là ngành Kinh tế quốc tế (Trường ĐH Kinh tế),

5.   Chương trình đào tạo cử nhân thuộc Nhiệm vụ chiến lược ngành Quản trị Kinh doanh (Trường ĐH Kinh tế),

6.   Chương trình đào tạo cử nhân chất lượng cao ngành tiếng Anh hệ Sư phạm (Trường ĐH Ngoại ngữ),

7.   Chương trình đào tạo thạc sĩ Ngôn ngữ Anh (Trường ĐH Ngoại ngữ),

8.   Chương trình đào tạo thạc sĩ lí luận và phương pháp giảng dạy bộ môn tiếng Anh (Trường ĐH Ngoại ngữ),

9.   Chương trình đào tạo cử nhân Ngôn ngữ học (Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn),

10. Chương trình đào tạo cử nhân Đông phương học (Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn),

11. Chương trình đào tạo cử nhân Triết học (Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn),

12. Chương trình đào tạo cử nhân ngành Vật lý (Trường ĐH Khoa học Tự nhiên),

13. Chương trình đào tạo cử nhân ngành Hóa học (Trường ĐH Khoa học Tự nhiên),

14. Chương trình đào tạo cử nhân ngành Toán học (Trường ĐH Khoa học Tự nhiên)

15. Chương trình đào tạo cử nhân ngành Sinh học (Trường ĐH Khoa học Tự nhiên)

16. Chương trình đào tạo cử nhân ngành Địa chất học (Trường ĐH Khoa học Tự nhiên),

17. Chương trình đào tạo cử nhân ngành Khoa học môi trường (Trường ĐH Khoa học Tự nhiên),

18. Chương trình đào tạo cử nhân Luật học (Khoa Luật).

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giáo dục

Mới - Nóng