ĐH Luật TPHCM tuyển NV2

TPO - ĐH Luật TPHCM vừa công bố điểm trúng tuyển cũng như công bố 195 chỉ tiêu xét tuyển bổ sung vào các ngành năm 2014.

ĐH Luật TPHCM tuyển NV2

Trường tuyển bổ sung như sau:

Ngành tuyển:

Ngành Luật, mã ngành: D.380101.

Khối thi xét tuyển: Khối A, A1, C, D1,3,6.

Điểm xét tuyển (không nhân hệ số): Khối C: 21,0 điểm; Khối A: 20,5 điểm; Khối A1 và D1,3,6: 20,0 điểm.

Chỉ tiêu: 60 chỉ tiêu, trong đó: Khối A: 15 chỉ tiêu; Khối A1: 15 chỉ tiêu; Khối C: 15 chỉ tiêu; Khối D1,3,6: 15 chỉ tiêu.

Ngành Quản trị - Luật, mã ngành D.110103.

Khối thi xét tuyển: Khối A, A1, D1,3.

Điểm xét tuyển (không nhân hệ số): Khối D3: 22,0 điểm; Khối A, A1 và D1: 21,0 điểm.

Chỉ tiêu: 30 chỉ tiêu, trong đó: Khối A: 10 chỉ tiêu; Khối A1: 10 chỉ tiêu; Khối D1,3: 10 chỉ tiêu.

Ngành Quản trị kinh doanh, mã ngành D.340101.

Khối thi xét tuyển: Khối A, A1, D1,3.

Điểm xét tuyển (không nhân hệ số): 19,0 điểm.

Chỉ tiêu: 75 chỉ tiêu, trong đó: Khối A: 25 chỉ tiêu; Khối A1: 25 chỉ tiêu; Khối D1,3: 25 chỉ tiêu.

Ngành Ngôn ngữ Anh, chuyên ngành Anh văn pháp lý, mã ngành D.220201.

Khối thi xét tuyển: Khối D1.

 Điểm xét tuyển (không nhân hệ số): 19,0 điểm.

Chỉ tiêu: 30 chỉ tiêu.

Các mức điểm xét tuyển nêu tại mục 2.1. dành cho thí sinh thuộc khu vực 3; Mức chênh lệch điểm giữa hai nhóm đối tượng là 1,0 (một) điểm, giữa hai khu vực kế tiếp là 0,5 (không phẩy năm) điểm.

Thủ tục và thời gian nhận hồ sơ: Thí sinh nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi, do Trường tổ chức thi cấp, qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Trường, từ ngày 20/8 đến ngày 09/9/2014.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giáo dục

Mới - Nóng

Khám phá