ĐH Mở TPHCM công bố điểm chuẩn

TPO - ĐH Mở TPHCM công bố điểm chuẩn năm 2014. Theo đó, ngành Luật kinh tế có điểm cao nhất 18 điểm. Xếp kế đến là các ngành Quản trị kinh doanh, Tài chính ngân hàng, Kế toán: 17 điểm.

ĐH Mở TPHCM công bố điểm chuẩn

Điểm chuẩn các ngành cụ thế như sau: (Riêng các ngành ngôn ngữ Anh, Trung Quốc, Nhật: môn ngoại ngữ hệ số 2 và phải đạt mức điểm xét tuyển cơ bản (mức 2) 14,0 điểm (tổng điểm chưa nhân hệ số).

STT

Ngành

Mã ngành

Khối

Điểm chuẩn

Ghi chú

1

Khoa học máy tính

D480101

A, A1, D1

15,5

2

CNKT Công trình xây dựng

D510102

A, A1

14,0

3

Quản lý xây dựng

D580302

A, A1, D1

14,0

4

Công nghệ Sinh học

D420201

A, A1

14,0

B

15,0

5

Quản trị kinh doanh

D340101

A, A1, D1

17,0

6

Kinh tế

D310101

A, A1, D1

15,5

7

Tài chính ngân hàng

D340201

A, A1, D1

17,0

8

Kế toán

D340301

A, A1, D1

17,0

9

Hệ thống thông tin quản lý

D340405

A, A1, D1

14,5

10

Luật kinh tế

D380107

A, A1, C, D1

18,0

11

Đông Nam á học

D220214

A, A1, C,
D1, D4

14,5

12

Xã hội học

D310301

A, A1, C, D1

14,5

13

Công tác Xã hội

D760101

A, A1, C,D1

14,5

14

Ngôn ngữ Anh

D220201

D1

20,0

Ngoại ngữ hệ số 2

15

Ngôn ngữ Trung Quốc

D220204

D1, D4

19,0

16

Ngôn ngữ Nhật

D220209

D1, D4, D6

22,0

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giáo dục

Mới - Nóng

Khám phá