Sự kiện: Tuyển sinh 2009

ĐH Ngoại ngữ (ĐH QGHN) có 82 chỉ tiêu NV2

TPO - Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐHQG Hà Nội) đã công bố mức điểm chuẩn dự kiến. Ngành có điểm chuẩn thấp nhất của là 24, cao nhất là 29,5. Trường dự kiến dành 82 chỉ tiêu cho NV2. Điểm chuẩn các trường công bố dành cho học sinh phổ thông khu vực 3.

Với phương án điểm chuẩn dưới đây, trường tuyển được 1.226 thí sinh trên tổng số 1.270 chỉ tiêu được giao. 

Số

TT

Ngành tiếng

Khối    thi

Điểm chuẩn

Chỉ tiêu

Trúng tuyển

Ghi chú

Nguyện vọng 2

1

Tiếng Anh

phiên dịch

D1

28.0

50

57

Điểm trúng tuyển chung ngành tiếng Anh

từ 25.0 điểm trở lên

 

Sư phạm

tiếng Anh

D1

25.0

390

399

Tiếng Anh Tài chính - Ngân hàng

D1

29.5

60

60

Tiếng Anh Quản trị kinh doanh

D1

28.0

60

50

Tiếng Anh Kinh tế đối ngoại

D1

26.0

60

73

2

Tiếng Nga

phiên dịch

D1

24.0

20

37

Điểm trúng tuyển chung ngành tiếng Nga

từ 24.0 trở lên

Xét tuyển 8 NV2 khối thi D2 vào sư phạm tiếng Nga

từ 24.0 trở lên

D2

Sư phạm

tiếng Nga

D1

24.0

50

25

D2

3

Tiếng Pháp

phiên dịch

D1

27.0

50

61

Điểm trúng tuyển ngành tiếng Pháp PD từ 27.0  trở lên

 

D3

Sư phạm

tiếng Pháp

D1

24.0

100

69

Điểm trúng tuyển

 ngành tiếng Pháp SP

từ 24.0 trở lên

Xét tuyển 28 NV2 khối thi D1 vào sư phạm tiếng Pháp từ 24.0 trở lên

D3

4

Tiếng Trung

phiên dịch

D1

25.5

50

83

Điểm trúng tuyển chung ngành tiếng Trung

từ 24.5 trở lên

 

D4

Sư phạm

tiếng Trung

D1

24.5

120

88

D4

5

Tiếng Đức

phiên dịch

D1

24.0

80

34

Điểm trúng tuyển ngành tiếng Đức từ 24.0 trở lên

Xét tuyển 46 NV2 khối thi D1, D5 vào tiếng Đức phiên dịch từ 24.0 trở lên

D5

6

Tiếng Nhật

phiên dịch

D1

26.5

75

94

Điểm trúng tuyển chung ngành tiếng Nhật

từ 26.0 trở lên

 

D6

Sư phạm

tiếng Nhật

D1

26.0

50

32

D6

7

Tiếng Hàn Quốc phiên dịch

D1

24.5

55

64

Điểm trúng tuyển ngành tiếng Hàn  Quốc từ 24.5 trở lên

 

 

Tổng số

 

 

 

 

 

82

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giáo dục

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá