Sự kiện: Tuyển sinh 2008

ĐH Quốc tế xét tuyển hơn 600 chỉ tiêu NV2

TPO - Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TPHCM) đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển NV1. Trường cũng cho biết sẽ xét tuyển 656 chỉ tiêu NV2.

>> Điểm chuẩn của các trường

Dưới đây là mức điểm trúng tuyển quy định đối với học sinh phổ thông khu vực 3:

Khoa CN Thông Tin

Ngành

Mã ngành

Khối thi

Điểm chuẩn

 

Công nghệ thông tin - IU

150

A

14

Khoa học Máy tính - IU

152

A

14

Công nghệ thông tin - NU

160

A

14

Công nghệ thông tin -WE

162

A

14

Công nghệ Máy tính - NSW

166

A

14

Kỹ thuật Máy tính – Rutgers (USA)

168

A

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khoa Công nghệ Sinh học: 

Ngành

Mã ngành

Khối thi

Điểm chuẩn

 

 

350

A

15

Công nghệ Sinh học - IU

350

B

17

 

350

D1

14.5

 

360

A

14

Công nghệ Sinh học - NU

360

B

15

 

360

D1

14

 

361

A

14

Công nghệ Sinh học - WE

361

B

15

 

361

D1

14

 

Khoa Điện tử Viễn thông:

Ngành

Mã ngành

Khối thi

Điểm chuẩn

Điện tử Viễn thông - IU

151

A

14

Điện tử Viễn thông - NU

161

A

14

Điện tử Viễn thông - WE

163

A

14

CN Điện - Điện tử - NSW

164

A

14

CN Viễn thông - NSW

165

A

14

Kỹ thuật Điện tử - Rutgers (USA)

167

A

14

 

Khoa Quản trị Kinh doanh:

Ngành

Mã ngành

Khối thi

Điểm chuẩn

 

Quản trị Kinh doanh -IU

450

A

16

 

450

D1

16

Quản trị Kinh doanh - NU

460

A

15

 

460

D1

15

Quản trị Kinh doanh - WE

461

A

15

 

461

D1

15

Quản trị Kinh doanh – AUK

462

A

15

 

462

D1

15

KT công nghiệp và hệ thống – Rutgers (USA)

362

A

14

* Xét tuyển NV 2: Trường nhận hồ sơ xét tuyển NV2 cho các thí sinh không trúng tuyển NV1 và có tổng điểm thi 3 môn cao hơn điểm chuẩn NV1 là 0.5 điểm so với từng mã ngành tương ứng và không có điểm không (0).

 

Khoa Công nghệ Thông tin

Ngành

Mã ngành

Chỉ tiêu

Điểm chuẩn

 

Công nghệ thông tin - IU

150

42

14.5

Khoa học Máy tính - IU

152

75

14.5

Công nghệ thông tin - NU

160

37

14.5

Công nghệ thông tin -WE

162

32

14.5

Công nghệ Máy tính - NSW

166

30

14.5

Kỹ thuật Máy tính - Rutgers (USA)

168

22

14.5

 

 

 

 

 

 

 

 

Khoa Công nghệ Sinh học:

 

Ngành

Mã ngành

Khối thi

Chỉ tiêu

Điểm chuẩn

 

Công nghệ Sinh học - IU

350

A

5

15.5

Công nghệ Sinh học - NU

360

A

10

14.5

 

360

B

10

15.5

Công nghệ Sinh học - WE

361

A

10

14.5

 

361

B

30

15.5

 

Khoa Điện tử Viễn thông:

 

Ngành

Mã ngành

Chỉ tiêu

Điểm chuẩn

Điện tử Viễn thông - IU

151

81

14.5

Điện tử Viễn thông - NU

161

46

14.5

Điện tử Viễn thông - WE

163

34

14.5

CN Điện - Điện tử - NSW

164

26

14.5

CN Viễn thông - NSW

165

30

14.5

Kỹ thuật Điện tử - Rutgers (USA)

167

25

14.5

 

Khoa Quản trị Kinh doanh:

 

Ngành

Mã ngành

Chỉ tiêu

Điểm chuẩn

Quản trị Kinh doanh -IU

450

18

16.5

Quản trị Kinh doanh - NU

460

10

15.5

 

460

10

15.5

Quản trị Kinh doanh - WE

461

15

15.5

 

461

10

15.5

Quản trị Kinh doanh - AUK

462

10

15.5

KT Công nghiệp và Hệ thống - Rutgers (USA)

362

28

14.5

 

Thời hạn nhận hồ sơ xét tuyển NV2 từ 25/08/2008 đến 10/09/2008.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giáo dục

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá