ĐH Quy Nhơn công bố điểm chuẩn

TPO - ĐH Quy Nhơn vừa công bố điểm chuẩn vào các ngành, dao động từ 14 đến 25 điểm.

Điểm chuẩn dành cho HSPT-KV3, mỗi khu vực cách nhau 0,5 điểm, mỗi nhóm đối tượng cách nhau 1 điểm, cụ thể như sau:

ĐH Quy Nhơn

Khối

Điểm chuẩn

Các ngành đào tạo đại học:

 

 

Các ngành đào tạo cử nhân sư phạm

 

 

Sư phạm Toán học

A

21,5

Sư phạm Vật lí

A, A1

20

Sư phạm Hóa học

A

21

Sư phạm Tin học

A,A1,D1

17

Sư phạm Sinh học

B

18,5

Sư phạm Ngữ văn

C

18,5

Sư phạm Lịch sử

C

17

Sư phạm Địa lí

A, C

17

Giáo dục Chính trị

C, D1

17

Sư phạm Tiếng Anh (tiếng Anh hệ số 2)

D1

25

Giáo dục Tiểu học

A, C

20

Giáo dục Thể chất (năng khiếu hệ số 2)

T

23

Giáo dục Mầm non

M

18,5

Các ngành đào tạo Cử nhân khoa học

 

 

Toán học

A

15

Công nghệ thông tin

A, A1, D1

14

Vật lí học

A, A1

14

Hóa học

A

15

Sinh học

B

15

Quản lí đất đai

A, D1

14

B

15

Địa lí tự nhiên

A, D1

14

B

15

Văn học

C

14

Lịch sử

C

14

Tâm lí học giáo dục

A, C, D1

14

Quản lí giáo dục

A, C, D1

14

Việt Nam học

C, D1

14

Quản lí nhà nước

A,C,D1

14

Ngôn ngữ Anh (tiếng Anh hệ số 2)

D1

20

Các ngành đào tạo Cử nhân kinh tế - QTKD

 

 

Quản trị kinh doanh

A, A1, D1

14

Kinh tế

A, A1, D1

14

Kế toán

A, A1, D1

14

Tài chính - Ngân hàng

A, A1, D1

14

Các ngành đào tạo Kĩ sư

 

 

Kĩ thuật điện, điện tử

A, A1

14,5

Kĩ thuật điện tử, truyền thông

A, A1

14

Công nghệ kĩ thuật xây dựng

A

14

Nông học

B

15

Công nghệ kĩ thuật hóa học

A

15

Các ngành đào tạo cao đẳng:

 

 

Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử

A, A1

 

10

Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông

A, A1

Công nghệ thông tin

A, D1

Công nghệ kĩ thuật hóa học

A

Tài chính - Ngân hàng

A, D1

Quản trị kinh doanh

A, D1

Quản lí đất đai

A, B, D1

Kế toán

A, D1

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giáo dục

Mới - Nóng

Khám phá