ĐH Sư phạm Hà Nội công bố điểm chuẩn, chỉ tiêu NV2

TPO- Hôm nay, (9/8), Đại học Sư phạm Hà Nội công bố ddeiemr chuẩn vào trường và gần 400 chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng 2.

ĐH Sư phạm Hà Nội công bố điểm chuẩn, chỉ tiêu NV2

> Điểm chuẩn ĐH Mỏ- Địa chất, Hàng Hải

> Điểm chuẩn ĐH Công nghệ Thông tin TPHCM cao nhất là 27,5

Điểm tuyển vào trường Đại học Sư phạm Hà Nội - Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2013 như sau:

STT

Ngành

Khối thi

Điểm chuẩn

XT NV2

Điểm

SL

1

D140209

SP Toán học

A

24

2

D140209

SP Toán học (Tiếng Anh)

A

23.5

A1

20

3

D140210

SP Tin học

A

17

A1

17

4

D140211

SP Vật lý

A

22

A1

21

5

D140214

SPKT C.Nghiệp

A

15

NV2

120

A1

15

6

D480201

Công nghệ thông tin

A

17.5

A1

17.5

7

D460101

Toán học

A

21.5

NV2

20

A1

21.5

8

D140212

SP Hoá

A

24

9

D140213

SP Sinh

B

21

10

D420101

Sinh học

A

20.5

B

20.5

11

D140217

SP Ngữ văn

C

21.5

D1,2,3

21.5

12

D140218

SP Lịch Sử

C

18

D1,2,3

18

13

D140219

SP Địa lí

A

17.5

C

20

14

D310403

Tâm lý học (SP)

A

18.5

B

18.5

D1,2,3

18.5

15

D140205

Giáo dục chính trị

A,A1

15

C

15

D1,2,3

15

16

D220113

Việt Nam học

C

16

D1

16

17

D760101

Công tác xã hội

C

16

NV2

30

D1

16

18

D140205QP

GD Quốc phòng - AN

A

15

NV2

49

C

15

19

D550330

Văn học

C

20

NV2

20

D1,2,3

20

20

D140204

Giáo dục công dân

A,A1

16

B

16

C

16

D1,2,3

16

21

D310401

Tâm lí học (Ngoài SP)

A

18.5

B

18.5

D1,2,3

18.5

22

D140231

SP T.Anh

D1

26

23

D140233

SP T.Pháp

D1

23

D3

23

24

D140221

SP Âm nhạc

N

22

25

D140222

SP Mỹ Thuật

H

22

26

D140206

Giáo dục thể chất

T

24.5

27

D140201

Giáo dục Mầm non

M

21.5

28

D140201TA

GD Mầm non - SP T. Anh

D1

17

29

D140202

Giáo dục Tiểu học

A1

21.5

D1,2,3

21.5

30

D140202TA

GD Tiểu học - SP T.Anh

A1

17.5

D1

17.5

31

D140203

Giáo dục đặc biệt

C

16.5

D1

16.5

32

D140114

Quản lí Giáo dục

A

15.5

C

15.5

D1

15.5

33

D310201

SP Triết học

A

15

NV2

10

B

15

C

15

D1,2,3

15

34

C510504

CĐ CN Thiết bị TH

A

10

NV2

60

Viết

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giáo dục

Cùng chủ đề

Mới - Nóng