DMCA.com Protection Status

ĐH Thủy lợi công bố điểm chuẩn

TPO - Chiều nay, 13/8, ĐH Thủy lợi vừa công bố điểm chuẩn vào trường.

Điểm chuẩn các ngành chi tiết như sau :

TT ngành

Mã ngành xét tuyển

Tên ngành

Điểm xét tuyển (ĐX)

1

KT01

Kỹ thuật công trình thủy

5.71

2

KT02

Kỹ thuật công trình xây dựng

6.02

3

KT03

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

5.67

4

KT04

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

5.67

5

KT05

Quản lý xây dựng

5.87

6

KT06

Kỹ thuật tài nguyên nước

5.67

7

KT07

Kỹ thuật trắc địa - bản đồ

5.68

8

KT08

Kỹ thuật công trình biển

5.72

9

KT09

Kỹ thuật cơ sở hạ tầng

5.90

10

KT10

Cấp thoát nước

5.67

11

KT11

Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành: Máy xây dựng; Cơ khí ô tô)

6.32

12

KT12

Kỹ thuật điện, điện tử (chuyên ngành: Hệ thống điện; Tự động hóa)

6.50

13

KT13

Kỹ thuật môi trường

5.67

14

KT14

Thuỷ văn

5.68

15

KT15

Công nghệ thông tin

6.72

16

KT16

Hệ thống thông tin

5.87

17

KT17

Kỹ thuật phần mềm

6.18

18

QL01

Quản trị kinh doanh

6.47

19

QL02

Kế toán

6.72

20

QL03

Kinh tế

6.43

21

KT18

Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật xây dựng

5.39

22

KT19

Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật tài nguyên nước

5.33

23

KT20

Kỹ thuật hóa học

5.67

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giáo dục

Cùng chủ đề

Mới - Nóng