ĐH Thủy lợi công bố điểm chuẩn NV2

TPO- ĐH Thủy lợi công bố điểm chuẩn nguyện vọng 2 và danh sách trúng tuyển vào các ngành và các trình độ đào tạo đối với học sinh phổ thông, khu vực3.

ĐH Thủy lợi công bố điểm chuẩn NV2

> Hàng nghìn chỉ tiêu NV3 vào 5 trường ĐH

Trình độ đại học vào các ngành đại học tại Hà Nội

Ngành

Trường

Khối

Mã ngành

Điểm chuẩn

Kỹ thuật cơ khí

TLA

A

D520103

20.0

Kỹ thuật điện - điện tử

TLA

A

D520201

20.5

Kỹ thuật Thủy điện và năng lượng tái tạo

TLA

A

D520203

19.5

Kỹ thuật công trình biển

TLA

A

D580203

19.5

Kỹ thuật trắc địa - bản đồ

TLA

A

D520503

17.5

Trình độ cao đẳng tại Hà Nội

Ngành

Trường

Khối

Mã ngành

Điểm chuẩn

Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng

TLA

A

C510102

12.5

 Trình độ đại học tại Cơ sở 2 – Tp. Hồ Chí Minh

Ngành

Trường

Khối

Mã ngành

Điểm chuẩn

Kỹ thuật công trình xây dựng

TLS

A

D580201

17.5

Kỹ thuật tài nguyên nước

TLS

A

D580212

14.0

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

TLS

A

D510103

14.0

Cấp thoát nước

TLS

A

D110104

14.0

Viết

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giáo dục

Cùng chủ đề

Mới - Nóng