ĐH Văn hóa Hà Nội, Văn hóa TPHCM công bố điểm chuẩn

TPO- Hôm nay (10/8), ĐH Văn hóa HN và ĐH Văn hóa TPHCM công bố điểm chuẩn vào trường năm 2013. Theo đó, cả hai trường đều xét tuyển nguyện vọng bổ sung.

ĐH Văn hóa Hà Nội, Văn hóa TPHCM công bố điểm chuẩn

> Điểm chuẩn của 4 trường đại học

> Điểm chuẩn ĐH Công nghiệp Hà Nội, Sư phạm 2

ĐH Văn hóa Hà Nội

Điểm trúng tuyển trình độ Đại học:

Tên ngành học

Mã ngành

Điểm chuẩn các ngành năm 2013

- Kinh doanh xuất bản phẩm

D320402

C : 16.0

D1 : 15.5

- Khoa học thư viện

D320202

C : 16.0

D1 : 15.0

- Thông tin học

D320201

C : 16.0

D1 : 15.0

- Bảo tàng học( Gồm chuyên ngành Bảo tàng; Bảo tồn di tích )

D320305

C : 16.0

D1 : 15.0

- Văn hoá học ( Gồm các chuyên ngành: Nghiên cứu văn hoá, Văn hoá truyền thông )

D220340

C : 17.0

D1 : 15.5

- Văn hoá Dân tộc thiểu số, gồm chuyên ngành :

D220112

+ Chuyên ngành Quản lí nhà nước về văn hoá DTTS

C : 17.5

D1 : 15.0

+ Chuyên ngành Tổ chức hoạt động văn hoá DTTS

R : 18.5

- Quản lí văn hoá, gồm các chuyên ngành :

D220342

+ Chuyên ngành Chính sách văn hoá và Quản lí Nghệ thuật

A220342

C : 18.5

D1 : 16.5

R : 20.0

+ Chuyên ngành Quản lý Nhà nước và Gia đình

C : 16.0

D1 : 15.0

+ Chuyên ngành Đạo diễn sự kiện

N3 : 21.5

+ Chuyên ngành Biểu diễn âm nhạc

N1 : 23.5

- Ngành Sáng tác văn hoc ( Chuyên ngành Viết báo )

D220110

C : 18.0

D1 : 16.5

- Ngành Việt Nam học

D220113

+ Chuyên ngành Văn hoá Du lịch

C : 19.0

D1 : 18.0

+ Chuyên ngành Lữ hành - Hướng dẫn du lịch

+ Chuyên ngành Hướng dẫn du lịch quốc tế

A220113

D1 : 18.0

Điểm chuẩn trình độ liên thông cao đẳng lên đại học

Tên ngành học

Mã ngành

Điểm chuẩn các ngành năm 2013

- Khoa học thư viện

D320202

C : 15.0

- Quản lý văn hóa

D220342

C : 15.0

- Việt Nam học

D220113

C : 15.0

D1 : 15.0

Chỉ tiêu xét nguyện vọng bổ sung

Trình độ Đại học

Tên ngành học

Mã ngành

Chỉ tiêu

- Khoa học thư viện ( Khối C,D1)

D320202

30

- Thông tin học ( Khối C,D1)

D320201

10

- Bảo tàng học( Gồm chuyên ngành Bảo tàng; Bảo tồn di tích ) Khối C,D1

D320305

30

- Văn hoá học ( Gồm các chuyên ngành: Nghiên cứu văn hoá, Văn hoá truyền thông ) ( Khối C,D1)

D220340

40

- Văn hoá Dân tộc thiểu số, gồm chuyên ngành :

D220112

+ Chuyên ngành Quản lí nhà nước về văn hoá DTTS ( Khối C,D1)

10

+ Chuyên ngành Tổ chức hoạt động văn hoá DTTS (khối R)

10

- Quản lí văn hoá, gồm các chuyên ngành :

D220342

+ Chuyên ngành Quản lý Nhà nước và Gia đình ( khối C,D1)

60

- Ngành Việt Nam học

D220113

+ Chuyên ngành Hướng dẫn du lịch quốc tế (khối D1)

A220113

40

Trình độ liên thông cao đẳng lên đại học

Tên ngành học

Mã ngành

Chỉ tiêu

- Khoa học thư viện ( Khối C,D1)

D320202

40

- Quản lý văn hóa ( Khối C,D1)

D220342

10

- Việt Nam học ( Khối C,D1)

D220113

40

Trình độ Cao đẳng

Tên ngành học

Mã ngành

Khối

Tổng chỉ tiêu

Chỉ tiêu

Các ngành đào tạo cao đẳng:

250

- Quản lí văn hoá

C220342

C, D1

80

- Khoa học thư viện

C320202

C, D1

90

- Việt Nam học ( Chuyên ngành văn hoá du lịch )

C220113

C, D1

80

ĐH Văn hóa TPHC cũng vừa công bố điểm chuẩn.

Theo đó, điểm chuẩn hệ Đại học:

1. Ngành Khoa học thư viện, Bảo tàng học, Kinh doanh xuất bản phẩm, Văn hóa học và Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam.

* Khối C: 14.0 điểm

* Khối D1: 13.5 điểm

2. Ngành Việt Nam học.

* Khối C: 18.5 điểm

* Khối D1: 17.0 điểm

3. Ngành Quản lý văn hóa

3.1. Chuyên ngành Quản lý hoạt động văn hóa xã hội

* Khối C: 14.0 điểm

3.1. Chuyên ngành Quản lý hoạt động Âm nhạc, Quản lý hoạt động Sân khấu, Tổ chức sự kiện văn hóa nghệ thuật, Biên tập và dẫn chương trình

* Khối R: 12.0 điểm (Trong đó Điểm năng khiếu >=6.0)

Điểm chuẩn hệ Cao đẳng

Các ngành: Khoa học thư viện, Bảo tàng học, Việt Nam học, Kinh doanh xuất bản phẩm, Quản lý văn hóa

* Khối C: 11.0 điểm

* Khối D1: 10.0 điểm

Trường xét tuyển NV2 cho tất cả các ngành cụ thể như sau:

Hệ đại học

ĐH Văn hóa Hà Nội, Văn hóa TPHCM công bố điểm chuẩn - ảnh 1

Hệ cao đẳng

ĐH Văn hóa Hà Nội, Văn hóa TPHCM công bố điểm chuẩn - ảnh 2

Viết

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giáo dục

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá