DMCA.com Protection Status

ĐH Văn hóa, Sư phạm Hà Nội 2 công bố điểm chuẩn

TPO - ĐH Văn hóa công bố điểm chuẩn các ngành dao động từ 15 đến 23,5 điểm. ĐH Sư phạm Hà Nội 2 điểm chuẩn các ngành từ 17 đến 30 điểm.

Điểm trúng tuyển vào Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 đợt 1 năm 2016 như sau:

STT

Mã ngành

Tên ngành

Tổ hợp môn thi

Điểm trúng tuyển

1

D140201

Giáo dục Mầm non

Toán, Ngữ văn, Năng khiếu

17,5

Ngữ văn, Tiếng Anh, Năng khiếu

Toán, Tiếng Anh, Năng khiếu

2

D140202

Giáo dục Tiểu học

TOÁN, Vật lý, Hóa học

28,75

TOÁN, Vật lý, Tiếng Anh

NGỮ VĂN, Toán, Tiếng Anh

NGỮ VĂN, Toán, Lịch sử

3

D140204

Giáo dục Công dân

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

19

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

Ngữ văn, Toán, Lịch sử

Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

4

D140206

Giáo dục Thể chất

Toán, Sinh học, NĂNG KHIẾU

21

Toán, Ngữ văn, NĂNG KHIẾU

5

D140208

Giáo dục Quốc phòng - An Ninh

Toán, Vật lý, Hóa học

21,5

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

Toán, Hóa học, Sinh học

6

D140209

Sư phạm Toán học

TOÁN, Vật lý, Hóa học

30

TOÁN, Vật lý, Tiếng Anh

Ngữ văn, TOÁN, Tiếng Anh

7

D140210

Sư phạm Tin học

TOÁN, Vật lý, Hóa học

24

Ngữ văn, TOÁN, Tiếng Anh

TOÁN, Vật lý, Tiếng Anh

Ngữ văn, TOÁN, Vật lý

8

D140211

Sư phạm Vật lý

Toán, VẬT LÝ, Hóa học

28,5

Toán, VẬT LÝ, Tiếng Anh

Ngữ văn, Toán, VẬT LÝ

9

D140212

Sư phạm Hóa học

Toán, Vật lý, HÓA HỌC

28

Toán, HÓA HỌC, Tiếng Anh

10

D140213

Sư phạm Sinh học

Toán, Hóa học, SINH HỌC

26

Toán, SINH HỌC, Tiếng Anh

11

D140217

Sư phạm Ngữ văn

NGỮ VĂN, Lịch sử, Địa lý

28,5

NGỮ VĂN, Toán, Tiếng Anh

NGỮ VĂN, Lịch sử, Tiếng Anh

NGỮ VĂN, Địa lý, Tiếng Anh

12

D140218

Sư phạm Lịch sử

Ngữ văn, LỊCH SỬ, Địa lý

27

Ngữ văn, LỊCH SỬ, Tiếng Anh

Ngữ văn, LỊCH SỬ, Tiếng Trung

13

D140231

Sư phạm Tiếng Anh

Ngữ văn, Toán, TIẾNG ANH

29

14

D220113

Việt Nam học

NGỮ VĂN, Lịch sử, Địa lý

26

NGỮ VĂN, Toán, Tiếng Anh

NGỮ VĂN, Toán, Tiếng Trung

15

D220201

Ngôn ngữ Anh

Ngữ văn, Toán, TIẾNG ANH

28

16

D220204

Ngôn ngữ Trung Quốc

Ngữ văn, Toán, TIẾNG TRUNG

24

Ngữ văn, Toán, TIẾNG ANH

17

D220310

Lịch sử

Ngữ văn, LỊCH SỬ, Địa lý

27

Ngữ văn, LỊCH SỬ, Tiếng Anh

Ngữ văn, LỊCH SỬ, Tiếng Trung

18

D220330

Văn học

NGỮ VĂN, Lịch sử, Địa lý

28,5

NGỮ VĂN, Toán, Tiếng Anh

NGỮ VĂN, Lịch sử, Tiếng Anh

NGỮ VĂN, Địa lý, Tiếng Anh

19

D420101

Sinh học

Toán, Hóa học, SINH HỌC

26

Toán, SINH HỌC, Tiếng Anh

20

D440102

Vật lý

Toán, VẬT LÝ, Hóa học

28,5

Toán, VẬT LÝ, Tiếng Anh

Ngữ văn, Toán, VẬT LÝ

21

D440112

Hóa học

Toán, Vật lý, HÓA HỌC

28

Toán, HÓA HỌC, Tiếng Anh

22

D460101

Toán học

TOÁN, Vật lý, Hóa học

30

TOÁN, Vật lý, Tiếng Anh

Ngữ văn, TOÁN, Tiếng Anh

* Ghi chú:
- Môn thi chính (viết chữ in hoa) nhân hệ số 2.
- Ngành Giáo dục Thể chất thực hiện xét tuyển theo đề án riêng.

ĐH Văn hóa Hà Nội cũng vừa công bố điểm chuẩn vào trường. Theo đó, điểm các ngành dao động từ 15- 23,5 điểm.

Điểm chuẩn các ngành cụ thể như sau:

ĐH Văn hóa, Sư phạm Hà Nội 2 công bố điểm chuẩn - ảnh 1

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giáo dục

Mới - Nóng