DHL hỗ trợ phòng máy vi tính cho học sinh

Cty phát chuyển nhanh và cung cấp các giải pháp vận chuyển hàng hóa hàng đầu thế giới DHL phối hợp với tổ chức Room to Read khai trương phòng máy vi tính tại trường tiểu học Thiên Hộ Dương (TP Mỹ Tho, Tiền Giang).

Ngoài việc hỗ trợ tài chính, đội ngũ DHL sẽ tổ chức buổi học về máy vi tính cơ bản cho học sinh trường tiểu học Thiên Hộ Dương vào ngày khai trương.

Họat động này là một phần trong chương trình Hỗ trợ các thế hệ tương lai của DHL. Chương trình Hỗ trợ các thế hệ tương lai là hoạt động của DHL nhằm bảo vệ và đảm bảo sự phát triển trẻ em toàn khu vực, trước hết là đảm bảo về giáo dục và sức khỏe cho trẻ em.

Kỹ năng vi tính là một trong những trở ngại lớn nhất trong hệ thống giáo dục ở các nước đang phát triển, và thường làm cho các sinh viên tách ra khỏi cộng đồng thế giới. Tại Việt Nam, chỉ có chưa tới 10 máy vi tính trên 1000 người.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giáo dục

Mới - Nóng