1. Về tổ chức, quản lý đào tạo sau đại học ở trường ĐHKHXH&NV

ĐHQG HN chỉ đạo xử lý sai phạm ở ĐH KHXH&NV

TPCN - Để xử lý những vụ việc về đào tạo sau Đại học xảy ra tại trường ĐHKHXH&NV, cần có đơn vị “trọng tài” cùng tham gia giải quyết. Và Đại học Quốc gia Hà Nội đã vào cuộc.

Niềm vui ngày nhận bằng. Ảnh chỉ mang tính minh họa
Ngày 30 tháng 3 năm 2006, ĐHQGHN đã có công văn số 103/KHCN do GS.TS Mai Trọng Nhuận, Phó Giám đốc ký, gửi Hiệu trưởng ĐHKHXH&NV, chỉ đạo xử lý những sai phạm trong đào tạo sau đại học (SĐH) của trường này. Công văn viết (trích, những chữ in nghiêng là của PV nhấn mạnh):

...“Căn cứ báo cáo giải trình của trường ĐHKHXH&NV, báo cáo thẩm định của các ban chức năng và đối chiếu với các quy định hiện hành của Nhà nước và của ĐHQGHN, Giám đốc ĐHQGHN kết luận và chỉ đạo như sau:

1. Về tổ chức, quản lý đào tạo sau đại học ở trường ĐHKHXH&NV

1.1.Về việc thi môn ngoại ngữ trong kỳ thi tuyển sinh SĐH

Những thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành ngoại ngữ về một trong những thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung dự thi tuyển sinh sau đại học trước ngày 9/4/2002 vẫn phải thi môn ngoại ngữ, nhưng nếu dự thi tuyển sinh SĐH sau ngày 9/4/2002 thì được miễn thi môn ngoại ngữ (Quyết định số 19/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 9/4/2002 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT sửa đổi, bổ sung một số điều trong Quy chế tuyển sinh SĐH).

Những học viên cao học khóa 2001 – 2004 khi dự thi tuyển sinh SĐH vào trường ĐHKHXH&NV năm 2001, thuộc diện đối tượng nêu trên phải thi môn ngoại ngữ là đúng với Quy chế tuyển sinh SĐH của Bộ GD&ĐT.

1.2. Việc giao đề tài và công nhận giáo viên hướng dẫn luận văn thạc sỹ 1 năm trước khi kết thúc khoá học là đúng theo “Hướng dẫn tổ chức và quản lý đào tạo sau đại học” của Bộ GD&ĐT và “Quy định tạm thời về đào tạo sau đại học ở ĐHQGHN” ban hành theo Quyết định số 345/ĐT-SĐH ngày 10/9/2001 của Giám đốc ĐHQGHN.

1.3. Việc tổ chức, quản lý đào tạo SĐH ở trường ĐHKHXH&NV còn có một số thiếu sót, cần phải chấn chỉnh, khắc phục ngay.

2.Về việc thu, chi kinh phí đào tạo sau đại học của trường ĐHKHXH&NV

2.1.Trường ĐHKHXH&NV ban hành và thực hiện văn bản số 643/XHNV-ĐT ngày 10/4/2003 “Quy định về mức học phí và sử dụng kinh phí học phí đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ” mà chưa được ĐHQGHN đồng ý là sai so với “Quy định tạm thời về đào tạo sau đại học ở ĐHQGHN” ban hành theo Quyết định số 345/ĐT-SĐH ngày 10/9/2001 của Giám đốc ĐHQGHN.

2.2. Trường ĐHKHXH&NV đã thu kinh phí hỗ trợ đào tạo (bao gồm cả kinh phí bảo vệ luận văn thạc sĩ) đối với học viên cao học không vượt quá mức thu kinh phí hỗ trợ đào tạo theo quy định của ĐHQGHN (kết luận của Giám đốc ĐHQGHN trong công văn số 332/ĐT-SĐH ngày 11/9/2001 “Thông báo của Hội nghị về tổ chức quản lý đào tạo sau đại học” quy định rõ mức thu học phí và kinh phí hỗ trợ đào tạo sau đại học ở ĐHQGHN) và của Bộ GD&ĐT (“Hướng dẫn tổ chức và quản lý đào tạo sau đại học” của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành theo công văn số 9787/SĐH ngày 24/10/2000).

Nhưng khoản thu kinh phí hỗ trợ đào tạo (bao gồm cả kinh phí bảo vệ luận án tiến sĩ) đối với nghiên cứu sinh quy định tại văn bản số 643/XHNV - ĐT ngày 10/4/2003 của nhà trường thì vượt mức quy định của ĐHQGHN trong công văn số 332/ĐT-SĐH nói trên.

Việc tách riêng khoản thu kinh phí bảo vệ luận văn trong kinh phí hỗ trợ đào tạo dẫn đến hiểu lầm và gây thắc mắc không đáng có.

2.3.Theo “Quy định tạm thời về đào tạo sau đại học ở ĐHQGHN” ban hành kèm theo Quyết định số 345/ĐT-SĐH ngày 10/9/2001 của Giám đốc ĐHQGHN, kết luận của Giám đốc ĐHQGHN trong công văn số 332/ĐT-SĐH ngày 11/9/2001 và điều 39 Quy chế đào tạo sau đại học ban hành kèm theo Quyết định số 18/2000/QĐ-BGD&ĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 8/6/2000: Tất cả các học viên cao học và nghiên cứu sinh đều phải đóng học phí theo khung quy định của Nhà nước.

Cán bộ, công chức thuộc cơ quan Nhà nước được cử đi học SĐH theo chỉ tiêu ngân sách Nhà nước được miễn đóng góp kinh phí hỗ trợ đào tạo, các trường hợp còn lại (kể cả cán bộ, công chức thuộc cơ quan Nhà nước được cơ quan cử đi học nhưng thuộc diện ngoài chỉ tiêu ngân sách Nhà nước) phải đóng kinh phí hỗ trợ đào tạo.

Đối với tất cả các đối tượng đã đóng các khoản thu học phí và kinh phí hỗ trợ đào tạo (nếu có) đầy đủ theo quy định, đang còn trong thời gian học tập, kể cả thời gian được phép gia hạn, nhà trường không được thu thêm bất kỳ khoản nào khác.

Trường ĐHKHXH&NV ban hành văn bản số 643/XHNV-ĐT ngày 10/4/2003 “Quy định về mức học phí và sử dụng kinh phí học phí đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ”, làm căn cứ để thu 1.900.000đ với cả những học viên thuộc diện được hưởng ngân sách Nhà nước và đang trong thời gian được gia hạn là không đúng với quy định của ĐHQGHN và của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2.4. Nhà trường không thực hiện thống nhất việc thu tiền; sử dụng biên lai thu học phí và kinh phí hỗ trợ đào tạo sau đại học không theo quy định của chế độ kế toán hiện hành (mẫu số C27-H ban hành theo QĐ số 999/TC-QĐ-CĐKT ngày 2/11/1996 của Bộ Tài chính).

3. Về xử lý các sai phạm và khắc phục hậu quả

Trên cơ sở các kết luận nêu trên, Giám đốc ĐHQGHN yêu cầu ông Hiệu trưởng trường ĐHKHXH&NV khẩn trương tổ chức thực hiện các công việc sau đây:

3.1. Hủy bỏ những nội dung không đúng với quy định trong văn bản số 643/XHNV-ĐT ngày 10/4/2003. Ban hành văn bản mới theo đúng thủ tục, quy định của Nhà nước và của ĐHQGHN.

3.2. Nghiêm túc rút kinh nghiệm, kiểm điểm trách nhiệm và xử lý tập thể, cá nhân sai phạm, báo cáo Giám đốc ĐHQGHN trước ngày 10/4/2006.

3.3. Rà soát lại những trường hợp đã bị thu sai quy định và hoàn trả cho người học.

3.4. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các đơn vị, bộ phận và cán bộ công nhân viên nhà trường nghiêm túc thực hiện Quy chế đào tạo sau đại học của ĐHQGHN và các quy định của Nhà nước; chấn chỉnh công tác quản lý đào tạo sau đại học, công tác thu, chi tài chính tại đơn vị”.

Trước hết chúng tôi xin ghi nhận tinh thần làm việc khẩn trương để xử lý thông tin nêu trên mặt báo của lãnh đạo ĐHQGHN. Trong buổi làm việc chiều ngày 29/3/2006 với PV báo Tiền Phong, ông Mai Trọng Nhuận, Phó GĐ ĐHQGHN cho biết: ĐHQG rất hoan nghênh báo Tiền Phong đã nêu lên được vấn đề bức xúc của các học viên và hứa sẽ nghiêm túc xem xét mức độ đúng sai của sự việc, xử lý nghiêm túc.

Căn cứ vào công văn 103/KHCN thì trường hợp của thạc sĩ Nguyễn Thúy Yên và những học viên có “hoàn cảnh” như chị sẽ được hoàn trả toàn bộ số tiền 1,9 triệu đồng đã bị thu trái quy định.

Đối với những HVCH tự túc chưa nộp khoản “triệu chín”, trong khi chờ ban hành văn bản mới về mức đóng góp kinh phí theo yêu cầu của ĐHQG, chúng tôi nghĩ rằng ĐHKHXH&NV nên mở chốt “hãm”, trao bằng cho họ để các tân thạc sĩ có thể sử dụng trong quá trình làm việc, học tập và nghiên cứu, vì về mặt chuyên môn họ đã là thạc sĩ rồi. Khi có quy định mới  sẽ truy thu (nếu có) với các đối tượng này.

Chúng tôi lưu ý ông Mai Trọng Nhuận, theo phản ánh của một số học viên trong thời gian diễn ra sự việc trên, có hiện tượng một số người (chúng tôi không tiện nêu tên) đã dùng những lời lẽ trách móc, xúc phạm một số nhân chứng đã cung cấp cho chúng tôi bằng chứng về các sai phạm của nhà trường. Việc làm này đã gây tâm lý hoang mang, lo sợ bị trù dập trong những người còn phải “lụy đò”, đang theo học tại trường.

Ông Mai Trọng Nhuận khẳng định, bảo vệ người dám dũng cảm đứng ra tố cáo đúng hiện tượng tiêu cực vừa là trách nhiệm, vừa phù hợp với đạo lý mà các cơ quan hữu quan cần phải làm. ĐHQG hứa sẽ theo dõi sát sao việc này, các bạn học viên có thể hoàn toàn yên tâm học tập bình thường.

Hoan nghênh tinh thần khẩn trương xử lý những “sự cố” trên của ĐHQGHN, nhưng chúng tôi vẫn thấy rằng, ĐHQGHN cũng có một phần trách nhiệm, vì đã không phát hiện ra những vi phạm trong văn bản 643/XHNV của trường ĐHKHXH&NV trong một thời gian dài (3 năm, tính đến thời điểm báo Tiền Phong đăng loạt bài cảnh báo về sự thu chi tài chính không minh bạch của ĐHKHXH&NV). Thiết nghĩ đây cũng là một thiếu sót cần rút kinh nghiệm.

“Trước khi bàn chuyện đúng sai, chúng ta cần phải thấy rõ một điều, là học trò đang yêu cầu chúng ta phải hết sức khách quan, thậm chí nghiêm khắc với chính mình. Không được phép khắt khe với học trò mà lại dễ dãi với bản thân mình. Đấy là một yêu cầu chính đáng.

Là một giáo viên nên tôi không hề vui mừng khi phải thừa nhận rằng, những điều mà HV nêu trên, tùy mức độ và phạm vi, nhiều hay ít, đáng tiếc không phải là không có thực trong đào tạo SĐH ở trường ta.

Chúng ta cần dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật. Những  điều  HV nêu lên tuy không phổ  biến, nhưng có lẽ không hoàn toàn xa lạ với chúng  ta. Nó có thể không phải là những “chuyện  thường ngày ở trường  ại  học”, nhưng nó vẫn xuất hiện đâu đó xung quanh chúng ta.

...Chúng ta không được phép đổ lỗi cho khách quan, càng không được phép đổ lỗi cho học trò. Thậm chí phải thấy rằng, lỗi của học trò, nếu có, một phần chính là lỗi của mình. Là người thầy, phải biết nhận về mình cả những lỗi lầm của học trò.

...Trường ĐHKHXH&NV không phải chỉ là nơi gieo trồng những tri thức khoa học mà còn phải là nơi gieo trồng những tư tưởng nhân văn cao đẹp. Còn gì cao đẹp hơn nếu chúng ta biết tiếp thu phê bình và sửa chữa khuyết điểm?

Đó  chính là cách để học trò của chúng ta và nhân dân tin tưởng vào Nhà trường chúng ta nhất. Đó cũng chính là cách chúng ta dạy dỗ học trò của chúng ta tốt nhất”.

 (Trích ý kiến của nick Nhanvan trên diễn đàn Edu.net)

 

 

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giáo dục

Mới - Nóng

Khám phá