Địa phương cần quan tâm hơn trong truyền thông về giáo dục nghề nghiệp

Bộ LĐ-TB&XH đề nghị các địa phương quan tâm, chỉ đạo về công tác tuyền thông giáo dục nghề nghiệp (GDNN), ứng dụng Chọn nghề - Chọn trường trên điện thoại, để toàn xã hội hiểu hơn về học nghề…

Bộ LĐ-TB&XH để nghị các địa phương truyền thông mạnh hơn nữa về giáo dục nghề nghiệp. Ảnh minh hoạ.
Bộ LĐ-TB&XH để nghị các địa phương truyền thông mạnh hơn nữa về giáo dục nghề nghiệp. Ảnh minh hoạ.

Bộ LĐ-TB&XH vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh thành về đổi mới và tăng cường công tác truyền thông về GDNN.

Trước đó, cuối tháng 12/2017, Bộ LĐ-TB&XH cũng từng có công văn đề nghị chính quyền các địa phương chỉ đạo đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về GDNN.

Với sự vào cuộc tích cực của các cấp, ngành, nhận thức của xã hội về dạy nghề, học nghề ở nhiều địa phương đã có sự chuyển biến tích cực, thu hút được sự quan tâm của người dân, xã hội, doanh nghiệp đối với hệ thống GDNN.

Tuy nhiên việc triển khai thực hiện ở các địa phương chưa đồng đều, một số địa phương chưa có sự phối hợp, vào cuộc tích cực, đồng bộ của các đơn vị liên quan; việc chọn trường, chọn nghề, tư vấn nghề nghiệp tương lai còn gặp khó khăn do thông tin không đầy đủ. Nhiều mô hình đào tạo có hiệu quả, chất lượng cao, nhiều gương điển hình tiên tiến trong GDNN chưa được biết đến một cách rộng rãi trong xã hội…

Để làm tốt hơn nữa công tác giáo dục nghề nghiệp, tạo chuyển biến mạnh mẽ công tác phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và trung học phổ thông vào học các trình độ GDNN phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và địa phương, Bộ LĐ-TB&XH đề nghị UBND các tỉnh thành quan tâm chỉ đạo:

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác truyền thông về GDNN; truyền tải đầy đủ, hiệu quả về vị trí, vai trò, chính sách của hệ thống GDNN đến người dân, doanh nghiệp và các chủ thể liên quan trong xã hội.

Tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức về giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh phổ thông trên địa bàn; chỉ đạo cơ quan quản lý GDNN, cơ sở GDNN tại địa phương phối hợp với ngành giáo dục triển khai các hoạt động giáo dục hướng nghiệp, định hướng phân luồng học sinh trung học theo Quyết định 522 ngày 14/5/2018 của Thủ tướng - về việc Phê duyệt đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025”.

Các địa phương quan tâm giới thiệu về ứng dụng Chọn nghề - Chọn trường trên thiết bị di động do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ LĐ-TB&XH) cung cấp đến các trường THCS, THPT để học sinh, phụ huynh biết và có thêm kênh thông tin tìm hiểu đầy đủ hơn về giáo dục nghề nghiệp, với các nội dung cụ thể như: Mô tả nghề, các nhiệm vụ chủ yếu của nghề, vị trí việc làm của nghề, các ngành/nghề liên quan; các môđun môn học chính, yêu cầu đối với người học; ai phù hợp với nghề, chi phí đào tạo; danh sách các cơ sở đào tạo; cơ hội việc làm sau tốt nghiệp, thu nhập bình quân, triển vọng phát triển…. (hướng dẫn tại Website: http://gdnn.gov.vn)

“Bộ LĐ-TB&XH đề nghị UBND các tỉnh thành chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện”, Thứ trưởng LĐ-TB&XH Lê Quân đề nghị.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giáo dục

Mới - Nóng