Sự kiện: Tuyển sinh 2009

Điểm chuẩn cao nhất của Đại học Thương Mại là 22

TPO - Theo thông báo kết quả của trường Đại học Thương mại, ngành có điểm chuẩn cao nhất là Kế toán - Tài chính Doanh nghiệp Thương mại: 22 điểm; điểm chuẩn thấp nhất là 16 điểm.

Cụ thể, điểm chuẩn Kinh tế thương mại: 20 điểm, Kế toán - Tài chính Doanh nghiệp Thương mại: 22 điểm, Quản trị Doanh nghiệp Du lịch: 16,5 điểm, Quản trị Doanh nghiệp Thương mại: 19,5 điểm;

Thương mại quốc tế: 18,5 điểm, Marketing thương mại: 18 điểm, Quản trị thương mại điện tử: 16,5 điểm, Tài chính - Ngân hàng thương mại: 21,5 điểm;

Trường Đại học Thương mại có 300 chỉ tiêu nguyện vọng 2, trong đó, ngành Quản trị hệ thống thông tin thị trường và thương mại: 130; ngành Luật thương mại: 100; ngành Quản trị nguồn nhân lực thương mại: 70.

Quản trị hệ thống thông tin thị trường và thương mại: 16 điểm, Luật thương mại: 16 điểm, Quản trị nguồn nhân lực thương mại: 16 điểm và Tiếng Anh thương mại (tiếng anh nhân hệ số hai): 24,5 điểm.

Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) cũng đã công bố điểm chuẩn. Ngành Tiếng Anh phiên dịch: 28 điểm, Sư phạm tiếng Anh: 25 điểm, Tiếng Anh tài chính - Ngân hàng: 29,5 điểm;

Tiếng Anh quản trị kinh doanh: 28 điểm; Tiếng Anh kinh tế đối ngoại: 26 điểm; Tiếng Nga phiên dịch, sư phạm tiếng Nga: 24 điểm; Tiếng Pháp phiên dịch: 27 điểm; Sư phạm Tiếng Pháp: 24 điểm, Tiếng Nhật phiên dịch: 26,5 điểm; Sư phạm tiếng Nhật: 26 điểm.

Trường có 82 nguyện vọng 2 vào các ngành: Xét tuyển 46 nguyện vọng 2 khối thi D1, D5 vào tiếng Đức phiên dịch (từ 24 điểm trở lên); 28 nguyện vọng 2 khối thi D1 vào Sư phạm tiếng Pháp (từ 24 điểm trở lên), 8 nguyện vọng 2 khối D2 vào sư phạm tiếng Nga (từ 24 điểm trở lên).

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giáo dục

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá