Điểm chuẩn Đại học Dược, Văn hóa Hà Nội

TPO - Đại học (ĐH) Dược Hà Nội, ĐH Văn hóa Hà Nội vừa công bố điểm trúng tuyển vào trường. ĐH Văn hóa Hà Nội có xét tuyển thêm nguyện vọng bổ sung.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

ĐH Dược Hà Nội cho biết, căn cứ Quy chế tuyển sinh hiện hành, Hội đồng tuyển sinh quyết định điểm trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2012 như sau:

Khối thi: khối A.

Khu vực

Đối tượng

KV3

KV2

KV2-NT

KV1

Cộng

HSPT

Điểm trúng tuyển

24.0

23.5

23.0

22.5


Số người đạt ĐTT

53

158

302

75

588

UT2

Điểm trúng tuyển

23.0

22.5

22.0

21.5


Số người đạt ĐTT

2

4

14

8

28

UT1

Điểm trúng tuyển

22.0

21.5

21.0

20.5


Số người đạt ĐTT

1

3


6

10

Tổng số người đạt điểm trúng tuyển

56

165

316

89

626

Tại các khu vực đều xác định điểm trúng tuyển cho 3 đối tượng: học sinh phổ thông (HSPT), ưu tiên 2 (ƯT2), ưu tiên 1 (ƯT1).

Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các nhóm đối tượng kế tiếp là 1 điểm và giữa các khu vực kế tiếp là 0,5 điểm.

Điểm trúng tuyển đại học, cao đẳng năm 2012 và thông báo xét tuyển nguyện vọng bổ sung của Trường Đại học Văn hóa Hà Nội như sau:

Điểm trúng tuyển:

Tên ngành học

Mã ngành

Điểm chuẩn các ngành năm 2012

- Kinh doanh xuất bản phẩm

D320402

C : 15,0

D1 : 14,0

- Khoa học thư viện

D320202

C : 15,0

D1 : 14,0

- Thông tin học

D320201

C : 15,0

D1 : 14,0

- Bảo tàng học( Gồm chuyên ngành Bảo tàng; Bảo tồn di tích )

D320305

C : 15,0

D1 : 14,0

- Văn hoá học ( Gồm các chuyên ngành: Nghiên cứu văn hoá, Văn hoá truyền thông )

D220340

C : 15,5

D1 : 14,5

- Văn hoá Dân tộc thiểu số, gồm chuyên ngành :

D220112


+ Chuyên ngành Quản lí nhà nước về văn hoá DTTS


C : 15,0

D1 : 13,5

+ Chuyên ngành Tổ chức hoạt động văn hoá DTTS


R1 : 18,0

- Quản lí văn hoá, gồm các chuyên ngành :

D220342


+ Chuyên ngành Chính sách văn hoá và Quản lí Nghệ thuật


C : 16,5

D1 : 14,0

R1 : 19,5

+ Chuyên ngành Mĩ thuật - Quảng cáo


N2 : 19,5

+ Chuyên ngành Quản lí các hoạt động Âm nhạc


N1 : 20,0

+ Chuyên ngành Đạo diễn sự kiện


N3 : 19,5

+ Chuyên ngành Biểu diễn âm nhạc

A220342

N1 : 16,0

- Ngành Sáng tác văn hoc ( Chuyên ngành Viết báo )

D220110

C : 15,5

D1 : 14,5

- Ngành Việt Nam học

D220113


+ Chuyên ngành Văn hoá Du lịch


C : 18,5

D1 : 16,5

+ Chuyên ngành Lữ hành - Hướng dẫn du lịch


+ Chuyên ngành Hướng dẫn viên du lịch quốc tế

A220113

D1 : 17,0

Lưu ý: Điểm trúng tuyển trên đây áp dụng đối với HSPT, KV3. Các đối tượng ưu tiên 1 và 2 cách nhau 1 điểm; khu vực liền kề cách nhau: 0.5 điểm.

Giấy triệu tập nhập học đối với thí sinh trúng tuyển và giấy báo điểm của thí sinh không trúng tuyển sẽ được gửi đến Ban tuyển sinh thuộc các Sở GD&ĐT (riêng mã hồ sơ 99: Giấy triệu tập nhập học và giấy báo điểm sẽ được gửi theo địa chỉ thí sinh đã đăng kí)

Chỉ tiêu xét nguyện vọng bổ sung

I. Đại học

Tên ngành học

Mã ngành

Khối tuyển

- Kinh doanh xuất bản phẩm

D320402

C, D1

- Khoa học thư viện

D320202

C, D1

- Thông tin học

D320201

C, D1

- Bảo tàng học( Gồm chuyên ngành Bảo tàng; Bảo tồn di tích )

D320305

C, D1

- Văn hoá học ( Gồm các chuyên ngành: Nghiên cứu văn hoá, Văn hoá truyền thông )

D220340

C, D1

- Văn hoá Dân tộc thiểu số, gồm chuyên ngành :

D220112

C, R1

- Quản lí văn hoá, gồm các chuyên ngành :

D220342


+ Chuyên ngành Đạo diễn sự kiện- Ngành Sáng tác văn hoc ( Chuyên ngành Viết báo )

D220110

C, D1

- Ngành Việt Nam học

D220113


+ Chuyên ngành Hướng dẫn viên du lịch quốc tế

A220113

D1

II. Cao đẳng

Tên ngành học

Mã ngành

Khối

Tổng chỉ tiêu

Chỉ tiêu

Các ngành đào tạo cao đẳng:400


- Quản lí văn hoá

C220342

C, D1


100

- Khoa học thư viện

C320202

C, D1


100

- Việt Nam học ( Chuyên ngành văn hoá du lịch )

C220113

C, D1


100

- Kinh doanh xuất bản phẩm

C320402

C, D1


100

Điều kiện nộp hồ sơ:

Đại học: Tổng điểm thi Đại học, Cao đẳng năm 2012 từ điểm sàn Đại học trở lên

Cao đẳng: Tổng điểm thi Đại học, Cao đẳng năm 2012 từ điểm sàn Cao đẳng trở lên

Hồ sơ xét tuyển: Giấy chứng nhận kết quả thi Đại học, Cao đẳng năm 2012 có dấu đỏ của trường dự thi. 2 phong bì dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận và điện thoại liên lạc

Thời gian nhận hồ sơ: Đại học: từ 13-8-2012 đến 7-9-2012. Cao đẳng: từ 20-8-2012 đến 20-9-2012.

Viết

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giáo dục

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá