Sự kiện: Tuyển sinh 2009

Điểm chuẩn Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

TPO - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) đã công bố điểm chuẩn nguyện vọng 1. Trường có 226 chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng 2 cho các ngành học.

Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội).
Cụ thể, điểm chuẩn nguyện vọng 1 của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn là:

Tâm lý học: 18 điểm (Khối C, D), Khoa học Quản lý: 18,5 điểm (khối C) và 18 điểm (khối D), Xã hội học: 18 điểm (Khối C,D), Triết học: 18 điểm (Khối C, D), Chính trị học 18 điểm (Khối C, D), Công tác xã hội (khối C, D);

Văn học: 18 điểm (Khối C, D), Ngôn ngữ học: 18 điểm (Khối C, D), Lịch sử: 19,5 điểm (khối C) và 18 điểm (khối D), Báo chí: 21 điểm (khối C) và 20 điểm (khối D);

Thông tin thư viện: 18 điểm (khối C, D), Lưu trữ học & ATVP: 20 điểm (Khối C) và 19 điểm (khối D), Đông Phương học: 20 điểm (khối C) và 18 điểm (khối D);

Quốc tế học: 18,5 điểm (khối C) và 18 điểm (khối D), Du lịch học: 19,5 điểm (khối C) và 18 điểm (khối D), Hán Nôm: 18 điểm (khối C, D), Nhân học: 18 điểm (khối C,D), Sư phạm Ngữ văn: 20,5 điểm (khối C) và 18,5 điểm khối D, Sư phạm Lịch sử: 22,5 điểm (khối C) và 21,5 điểm (khối D).

Điểm và chỉ tiêu vào nguyện vọng 2: Xã hội học (Khối C, D): 18 điểm, mỗi khối 4 chỉ tiêu; Triết học: 18 điểm, trong đó Khối C: 46 chỉ tiêu và khối D: 20 chỉ tiêu;

Chính trị học: 18 điểm, khối C: 11 chỉ tiêu, khối D: 10 chỉ tiêu; Công tác xã hội: 18 điểm, khối C: 10 chỉ tiêu, khối D: 6 chỉ tiêu; Ngôn ngữ học: 18 điểm, khối C: 40 chỉ tiêu, khối D: 23 chỉ tiêu; Hán Nôm: 18 điểm, Khối C: 3 chỉ tiêu, khối D: 3 chỉ tiêu.

Viện Đại học Mở Hà Nội cho biết, điểm trúng tuyển nguyện vọng 1 của trường là: Tin học ứng dụng, Điện tử -Thông tin, Công nghệ sinh học, Luật Kinh tế - Quốc tế (Khối A) đều 13,5 điểm, Tài chính Ngân hàng: 16 điểm.

Công nghệ sinh học (khối B): 17 điểm, Kế toán (D1): 16 điểm, Tài chính - ngân hàng (D1): 16,5 điểm, Tiếng Anh (D1): 18,5 điểm, tiếng Trung (D1): 19 điểm, Luật kinh tế, quốc tế (D1): 13,5 điểm, Mỹ thuật Công nghiệp (H): 34,5 điểm, Kiến trúc (V): 21,5 điểm

Điểm chuẩn các ngành mỹ thuật công nghiệp, môn vẽ hình họa và bố cục màu hệ số 2; ngành kiến trúc, môn vẽ mỹ thuật hệ số 2; ngành quản trị kinh doanh du lịch - khách sạn, hướng dẫn du lịch, tiếng Anh, tiếng Trung, môn tiếng Anh hệ số 2.

Trường cũng cho biết, dự kiến xét tuyển chỉ tiêu NV2 các ngành tin học ứng dụng (120 chỉ tiêu), điện tử thông tin (170 chỉ tiêu), luật kinh tế và luật quốc tế (cả khối A và khối D1 có 80 chỉ tiêu), tiếng Anh (40 chỉ tiêu), công nghệ sinh học (60 chỉ tiêu), quản trị du lịch khách sạn và hướng dẫn du lịch (100 chỉ tiêu).

Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển NV2 cao hơn 1 điểm so với điểm chuẩn tương ứng của từng ngành.

Đối với các ngành thuộc cao đẳng, sẽ nhận hồ sơ xét tuyển theo NV2 với mức điểm bằng điểm sàn cao đẳng của từng khối thi của Bộ GD-ĐT.

Trong đó, Ngành Tin học ứng dụng, Điện tử Thông tin, Công nghệ sinh học, Kế toán, Tiếng Anh, mỗi ngành có 100 chỉ tiêu. Hai ngành Thời trang, trang trí Nội ngoại thất, mỗi ngành 50 chỉ tiêu.

Riêng với hệ cao đẳng, ngành mỹ thuật công nghiệp, chỉ nhận hồ sơ xét tuyển đối với thí sinh dự thi tại Viện Đại học Mở Hà Nội với mức điểm từ 31 trở lên (đã tính hệ số môn năng khiếu).

Thời hạn bắt đầu nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển (qua đường bưu điện) là ngày 25/8.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giáo dục

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá