Điểm chuẩn ĐH Công đoàn, Học viện Hàng không Việt Nam

TPO- Hôm nay (10/8), ĐH Công đoàn và Học viện Hàng không Việt Nam vừa công bố điểm chuẩn vào trường năm 2013.

Điểm chuẩn ĐH Công đoàn, Học viện Hàng không Việt Nam

> Điểm chuẩn ĐH Công nghiệp Hà Nội, Sư phạm 2

> Điểm chuẩn của 4 trường đại học

ĐH Công đoàn vừa công bố điểm chuẩn vào trường năm 2013. Theo đó, điểm chuẩn các ngành dao động từ 15,5-19 điểm.

Điểm chuẩn vào các ngành chi tiết như sau:

TT

Ngành

Khối

Điểm TT

Số lượng đạt điểm TT

∑ ngành

1

Bảo hộ Lao động

A

15,5

91

177

A1

15,5

86

2

Quản trị Kinh doanh

A

18,0

122

396

A1

19,0

137

D1

18,5

137

3

Quản trị nhân lực

A

18,0

81

254

A1

19,0

106

D1

18,5

67

4

Kế toán

A

18,5

155

384

A1

19,0

134

D1

18,5

95

5

Tài chính Ngân hàng

A

16,5

90

361

A1

17,5

137

D1

16,5

134

6

Xã hội học

C

15,0

63

78

D1

15,0

15

7

Công tác xã hội

C

18,0

144

190

D1

16,5

46

8

Luật

C

19,0

168

297

D1

18,5

129

Tổng cộng:

2137

2137

Điểm chuẩn liên thông Đại học:

TT

Ngành

Khối

Điểm TT

Số lượng đạt điểm TT

∑ ngành

1

Quản trị Kinh doanh

A

13,0

5

15

A1

13,0

4

D1

13,5

6

2

Kế toán

A

13,0

10

29

A1

13,0

7

D1

13,5

12

3

Tài chính Ngân hàng

A

13,0

9

29

A1

13,0

7

D1

13,5

13

Tổng cộng:

73

73

Điểm chuẩn liên thông Cao đẳng:

TT

Ngành

Khối

Điểm TT

Số lượng đạt điểm TT

∑ ngành

1

Kế toán

A

10,0

1

1

2

Tài chính ngân hàng

A

10,0

1

1

Tổng cộng:

2

2

Học viện Hàng không Việt Nam cũng vừa thông báo điểm chuẩn nguyện vọng 1 kỳ thi tuyển sinh đại học 2013 như sau:

Tên ngành

Mã ngành

Khối thi

Chỉ tiêu

Điểm trúng tuyển NV1

Số thí sinh trúng tuyển NV1

Đạt tỷ lệ

Ghi chú

1. Trình độ đại học

Quản trị kinh doanh

D340101

A

450

18.5

112

127%

Không xét nguyên vọng 2

A1

204

D1

256

Công nghệ kỹ thuật điện tử truyển thông

D510302

A

90

16.0

58

114%

Không xét nguyên vọng 2

A1

45

Quản lý hoạt động bay

D520120

A

60

22.0

26

100%

Không xét nguyên vọng 2

A1

12

D1

22

2. Trình độ cao đẳng

Quản trị kinh doanh

C340101

A

90

13.0

5

37%

57 chỉ tiêu xét tuyển NV2. Điểm nhận hồ sơ xét tuyển NV2 các khối là 13.0đ.

A1

6

D1

22

Công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông

C510302

A

30

12.5

1

10%

27 chỉ tiêu xét tuyển NV2. Điểm nhận hồ sơ xét tuyển NV2 là 12.5đ

Học viện Hàng không Việt nam thông báo phương án xét tuyển nguyện vọng 2- 2013 như sau:

Các ngành xét tuyển nguyện vọng 2:

- Ngành Cao đẳng Quản trị kinh doanh:

Mã ngành: C340101

Chỉ tiêu xét tuyển: 57

Điểm sàn nộp hồ sơ xét tuyển: Khối A, A1, D1: 13.0đ

- Ngành Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông:

Mã ngành: C510302

Chỉ tiêu xét tuyển: 27

Điểm sàn nộp hồ sơ xét tuyển: Khối A, A1: 12.5đ

Thời gian xét tuyển: từ 20/08/2013 đến 10/09/2013. Không ưu tiên thứ tự hồ sơ

Viết

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giáo dục

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá