Điểm chuẩn ĐH Đà Lạt cao nhất là 22

TPO - Hôm nay, 12/8, ĐH Đà Lạt công bố điểm chuẩn vào trường. Theo đó, điểm chuẩn các ngành dao động từ 14 đến 22 điểm.

Điểm chuẩn ĐH Đà Lạt cao nhất là 22

Điểm chuẩn cụ thể từng ngành như sau:

TT

Ngành tuyển sinh

Mã ngành

Khối thi

Điểm chuẩn

1

Toán học

D460101

A, A1

17

2

Sư phạm Toán học

D140209

A, A1

21

3

Công nghệ Thông tin

D480201

A, A1

14

4

Sư phạm Tin học

D140210

A, A1

21

5

Vật lý học

D440102

A, A1

14

6

Sư phạm Vật lý

D140211

A, A1

19

7

Công nghệ Kỹ thuật điện tử, truyền thông

D510302

A, A1

14

8

Kỹ thuật hạt nhân

D520402

A, A1

22

9

Hóa học

D440112

A

14

10

Sư phạm Hóa học

D140212

A

20

11

Sinh học

D420101

B

14

12

Sư phạm Sinh học

D140213

B

19

13

Khoa học Môi trường

D440301

A

14

14

Khoa học Môi trường

D440301

B

14

15

Nông học

D620109

B

14

16

Công nghệ Sinh học

D420201

A

16

17

Công nghệ Sinh học

D420201

B

16

18

Công nghệ Sau thu hoạch

D540104

A

14

19

Công nghệ Sau thu hoạch

D540104

B

14

20

Quản trị Kinh doanh

D340101

A,A1

14

21

Quản trị Kinh doanh

D340101

D1

14

22

Kế toán

D340301

A,A1

14

23

Luật học

D380101

C

15,5

24

Xã hội học

D310301

C

14

25

Xã hội học

D310301

D1

14

26

Văn hoá học

D220340

C

14

27

Văn hoá học

D220340

D1

14

28

Văn học

D220330

C

14

29

Sư phạm Ngữ văn

D140217

C

17

30

Lịch sử

D220310

C

14

31

Sư phạm Lịch sử

D140218

C

17

32

Việt Nam học

D220113

C

14

33

Việt Nam học

D220113

D1

14

34

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

D340103

C

14

35

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

D340103

D1

14

36

Công tác xã hội

D760101

C

14

37

Công tác xã hội

D760101

D1

14

38

Đông phương học

D220213

C

14

39

Đông phương học

D220213

D1

14

40

Quốc tế học

D220212

C

14

41

Quốc tế học

D220212

D1

14

42

Ngôn ngữ Anh

D220201

D1

16

43

Sư phạm Tiếng Anh

D140231

D1

20

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giáo dục

Mới - Nóng

Khám phá