Điểm chuẩn ĐH Kinh tế quốc dân tăng vọt

Phương án điểm chuẩn của trường ĐH Kinh tế quốc dân đã hoàn tất. Điểm sàn của trường là 24,5, điểm ngành cao nhất là 27,5. Dưới đây là điểm chi tiết.

Xem lại đề sau khi rời phòng thi
Đến thời điểm này, trường đang giữ ngôi "quán quân" về số lượng thí sinh có điểm bài thi 30/30 với 12 em.

Ông Phan Công Nghĩa, Hiệu phó nhà trường cho biết, so với năm 2004, điểm chuẩn năm nay của trường khá cao. Điểm sàn xét tuyển của trường là 24, 5 (đối với học sinh phổ thông khu vực 3).

Các ngành Tài chính - Ngân hàng, Kế toán - Kiểm toán có mức cao nhất với 27,5 điểm. Những thí sính đạt điểm trúng tuyển vào trường, nhưng không đủ điểm vào chuyên ngành đã đăng ký được đăng ký xét tuyển vào các chuyên ngành còn chỉ tiêu sau khi đã nộp hồ sơ nhập học.

Năm 2004, điểm sàn xét tuyển của trường là 21,5; ngành Kế toán - Kiểm toán có điểm chuẩn cao nhất với 24,5 điểm.

Dưới đây là dự kiến điểm chuẩn các ngành của trường năm nay.

Điểm trúng tuyển vào trường ĐH Kinh tế Quốc dân năm 2005 như sau (điểm này được gọi là điểm sàn xét tuyển của trường)

                    Khu vực

Đối tượng

KV3 KV2 KV2-NT KV1
HSPT 24,5 24 23,5 23
UT2 23,5 23 22,5 22
UT1 22,5 22 21,5 21

Những thí sính đạt điểm trúng tuyển vào trường, nhưng không đủ điểm vào chuyên ngành đã đăng ký, được đăng ký xét tuyển vào các chuyên ngành còn chỉ tiêu sau khi đã nộp hồ sơ nhập học.

Ngành Kế toán, mã ngành 404

                       Khu vực

Đối tượng

KV3 KV2 KV2 - NT KV1
HSPT 27,5 27 26,5 26
UT2 26,5 26 25,5 25
UT1 25,5 25 24,5 24

 

Ngành Ngân hàng - Tài chính (403)

                           Khu vực

Đối tượng

KV3 KV2 KV2 - NT KV1
HSPT 27,5 27 26,5 26
UT2 26,5 26 25,5 25
UT1 25,5 25 24,5 24

 

Ngành Hệ thống - Thông tin kinh tế (405)

                       Khu vực

Đối tượng

KV3 KV2 KV2 - NT KV1
HSPT 24,5 24 23,5 23
UT2 23,5 23 22,5 22
UT1 22,5 22 21,5 21

 

Ngành Quản trị Kinh doanh (402) 

                       Khu vực

Đối tượng

KV3 KV2 KV2 - NT KV1
HSPT 24,5 24 23,5 23
UT2 23,5 23 22,5 22
UT1 22,5 22 21,5 21

 

Ngành Luật học (501)

                       Khu vực

Đối tượng

KV3  KV2  KV2-NT  KV1
HSPT 24,5 24 23,5 23
UT2 23,5 23 22,5 22
UT1 22,5 22 21,5 21

 

Ngành Khoa học máy tính, mã ngành 101

                   Khu vực

Đối tượng

KV3 KV2 KV2-NT KV1
HSPT 24,5 24 23,5 23
UT2 23,5 23 22,5 22
UT1 22,5 22 21,5 21

 

Ngành Kinh tế, mã ngành 401

              Khu vực

Đối tượng

KV3 KV2 KV2-NT KV1
HSPT 24,5 24 23,5 23
UT2 23,5 23 22,5 22
UT1 22,5 22 21,5 21
         

12 thí sinh đạt điểm tối đa

Trần Thanh Vân, 19/3/1987, số báo danh 20824

Đặng Thị Phương Mai, sinh ngày 16/10/1987

Nguyễn Thị Minh Hiền, sinh ngày 27/1/1988, số báo danh 6009

Lưu Minh Huê, 20/9/1987, số báo danh 7404

Trần Tiến Hưng, 290188 8434

Lê Tuấn Quang, sinh ngày 4/8/1986, số báo danh 23363

An Như Hưng, sinh ngày 30/5/1987, số báo danh 8285

An Thị Hồng Chuyên, sinh ngày 10/1/1988, số báo danh 1711

Nguyễn Hồng Hoa, sinh ngày 30/4/1987, số báo danh 6505 được cộng thêm 1,5 điểm thưởng.

Nguyễn Việt Hoàng, sinh ngày 30/6/1987 được cộng 1 điểm thưởng.

Lê Như Nam, sinh ngày 28/6/1987, số báo danh 1195.

Phạm Ngọc Trang, sinh ngày 13/10/1987, số báo danh 18858

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giáo dục

Mới - Nóng

Khám phá