Điểm chuẩn dự kiến HV Báo chí và Tuyên truyền cao nhất là 23

TPO- Học viện Báo chí và Tuyên truyền vừa công bố điểm thi tuyển sinh. So với kỳ thi năm 2012, kết quả kỳ thi tuyển sinh năm nay nhìn chung cao hơn ở cả 2 khối C và D1.

Điểm chuẩn dự kiến HV Báo chí và Tuyên truyền cao nhất là 23

BẤM VÀO ĐÂY TRA CỨU ĐIỂM THI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG
> 27 điểm chưa chắc đỗ ĐH Y Hà Nội

Thủ khoa khối C là thí sinh Hà Thùy Linh (Ninh Giang-Hải Dương), chuyên ngành Quan hệ công chúng đạt 27 điểm và thủ khoa khối D1 là thí sinh Lê Thị Phương Thảo (Đống Đa-Hà Nội) – chuyên ngành Báo chí Đa phương tiện đạt 26 điểm.

Học viện cho biết, một số chuyên ngành có phổ điểm cao thuộc ngành Báo chí như: Báo truyền hình, Báo in, Báo mạng điện tử. Ngoài ra, các ngành Quan hệ công chúng, Công tác xã hội và chuyên ngành Thông tin đối ngoại cũng có điểm cao hơn năm 2012.

Chuyên ngành có phổ điểm cao nhất khối C là Báo truyền hình, dự kiến 23 điểm; 2 chuyên ngành khối D1 có điểm cao nhất là Quan hệ công chúng và Báo mạng điện tử, dự kiến là 22 điểm.

Một số chuyên ngành khối lý luận năm nay cũng có điểm cao hơn năm 2012 như: Triết học Mác-Lênin, Quản lý kinh tế, Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, Quản lý Văn hóa-tư tưởng...

Vì vậy, phổ điểm các ngành, chuyên ngành năm nay dự kiến cao hơn năm trước từ 1 đến 1,5 điểm ở cả 2 khối C và D1.

Điểm trúng tuyển thấp nhất khối C và D1 dự kiến là 16,5 điểm, bao gồm các chuyên ngành: Chủ nghĩa xã hội khoa học, Kinh tế chính trị Mác-Lênin. Riêng chuyên ngành mới tuyển sinh, Báo chí đa phương tiện dự kiến điểm trúng tuyển khối C là 20 điểm và khối D1 là 19,5 điểm.

Sau đây là dự kiến điểm trúng tuyển cho các ngành, chuyên ngành năm 2013:

STT

Tên ngành

Tên chuyên ngành

Mã ngành

KHỐI C

KHỐI D1

Dự kiến điểm chuẩn

Dự kiến điểm chuẩn

1

TRIẾT HỌC

TRIẾT MÁC LÊNIN

D220301

16.5

17

2

CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC

16.5

16.5

3

KINH TẾ

KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC LÊNIN

D310101

16.5

16.5

4

QUẢN LÝ KINH TẾ

18

19

5

LỊCH SỬ

LỊCH SỬ ĐẢNG

D220310

17

6

XÂY DỰNG ĐẢNG

XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ CHÍNH QUYỀN NHÀ NƯỚC

D310202

21

18.5

7

CHÍNH TRỊ HỌC

QUẢN LÝ VĂN HÓA TƯ TƯỞNG

D310201

18

17

8

CHÍNH TRỊ PHÁT TRIỂN

17

17

9

QUẢN LÝ XÃ HỘI

20.5

17

10

TƯ TƯỞNG HCM

16.5

17

11

GIÁO DỤC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

17.5

17

12

VĂN HÓA VÀ PHÁT TRIỂN

20

18.5

13

CHÍNH SÁCH CÔNG

17

17

14

KHOA HỌC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

20.5

18

15

BÁO CHÍ

BÁO IN

D320101

21.5

21

16

BÁO Ảnh

20.5

19

17

BÁO PHÁT THANH

21

17

18

BÁO TRUYỀN HÌNH

23

21.5

19

QUAY PHIM TRUYỀN HÌNH

19

17.5

20

BÁO MẠNG ĐIỆN TỬ

21.5

22

21

BÁO CHÍ ĐA PHƯƠNG TIỆN

20

19.5

22

XUẤT BẢN

XUẤT BẢN

D320401

20.5

19.5

23

XÃ HỘI HỌC

XÃ HỘI HỌC

D310301

17

17.5

24

QUAN HỆ QUỐC TẾ

THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI

D310206

22

21

25

QUAN HỆ CHÍNH TRỊ VÀ TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ

20

20

26

CÔNG TÁC XÃ HỘI

CÔNG TÁC XÁ HỘI

D760101

22

20.5

27

QUAN HỆ CÔNG CHÚNG

QUAN HỆ CÔNG CHÚNG

D360708

22

22

28

QUẢNG CÁO

QUẢNG CÁO

D320110

17.5

17.5

29

NGÔN NGỮ

NGÔN NGỮ ANH

D220201

18

Viết

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giáo dục

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá