Điểm chuẩn Học viện Báo chí & Tuyên truyền

TPO- Học viện Báo chí & Tuyên truyền vừa công bố điểm trúng tuyển vào trường. Học viện thông báo xét tuyển 150 chỉ tiêu nguyện vọng bổ sung.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Theo đó, ngành có điểm chuẩn thấp nhất học viện là 15 điểm. Chuyên ngành điểm chuẩn cao nhất là truyền hình với 22,5 điểm khối C và 21 điểm khối D.

Ngành/Chuyên ngành

Khối thi

Điểm chuẩn NV1

Xã hội học

C,D1

18,5

Công tác xã hội

C,D1

17/16

Triết học Mác Lênin

C,D1

15

Chủ nghĩa xã hội khoa học

C,D1

15,5

Kinh tế chính trị Mác Lênin

D1,A

16/16,5

Quản lý kinh tế

D1,A

15,5/16

Lịch sử Đảng

C

17

Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước

C,D1

19/16

Quản lý văn hóa - tư tưởng

C,D1

15/15,5

Chính trị học phát triển

C,D1

16,5/15

Quản lý xã hội

C,D1

16

Tư tưởng Hồ Chí Minh

C,D1

15/16

Giáo dục lý luận chính trị

C,D1

15/15,5

Văn hóa và phát triển

C,D1

15

Chính sách công

C,D1

16,5

Khoa học quản lý nhà nước

C,D1

15

Xuất bản

C,D1

18,5/17,5

Báo in

C,D1

22/18

Báo ảnh

C,D1

21,5/19

Báo phát thanh

C,D1

22,5/20,5

Báo truyền hình

C,D1

22,5/21

Quay phim truyền hình

C,D1

18/17

Báo mạng điện tử

C,D1

22/18,5

Thông tin đối ngoại

C,D1

20/18,5

Quan hệ quốc tế

C,D1

22,5/19

Quan hệ công chúng

D1,A

21/15,5

Quảng cáo

D1,A

20,5/15

Ngôn ngữ Anh

D1

20

Năm 2012, học viện dành 150 chỉ tiêu để xét tuyển nguyện vọng bổ sung.

Các ngành xét tuyển nguyện vọng sau:

Ngành/Chuyên ngành

Khối thi

Điểm sàn NV2

Chỉ tiêu NV2

Triết học Mác Lênin

C,D1

17

Khối C:5

Khối D1: 5

Chủ nghĩa xã hội khoa học

C,D1

17

Khối C: 25

Khối D1:10

Quản lý văn hóa - tư tưởng

C,D1

17

Khối C: 10

Khối D1:5

Quản lý xã hội

C,D1

17

Khối C:10

Tư tưởng Hồ Chí Minh

C,D1

17

Khối C:15

Khối D1:5

Giáo dục lý luận chính trị

C,D1

17

Khối C:10

Khối D1:5

Văn hóa và phát triển

C,D1

17

Khối C:10

Khối D1:5

Khoa học quản lý nhà nước

C,D1

17

Khối C: 20

Khối D1:10

Đỗ Hợp

Viết

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giáo dục

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá