Điểm chuẩn tạm thời vào ĐH Công nghiệp Hà Nội cao nhất 23,75

TPO - Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn hiện thời vào các ngành của trường năm 2015. Theo đó, các ngành dao động từ 15 đến 23,75 điểm.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Cụ thể, Ngành Công nghệ điều khiển và tự động hóa có điểm chuẩn hiện thời là 20,75. Chỉ tiêu xét tuyển ngành này là 280. Điểm điều kiện nộp hồ sơ xét tuyển là 17.

Ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử có chỉ tiêu: 280. Điểm điều kiện nộp hồ sơ xét tuyển: 17. Điểm chuẩn hiện thời: 21.25.

Ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ khí. Chỉ tiêu: 490. Điểm điều kiện nộp hồ sơ xét tuyển: 17. Điểm chuẩn hiện thời: 20.

Ngành Công nghệ kỹ thuật Điện tử, truyền thông (Chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật Điện tử). Chỉ tiêu: 490. Điểm điều kiện nộp hồ sơ xét tuyển: 16. Điểm chuẩn hiện thời: 19.

Ngành Công nghệ kỹ thuật Điện, điện tử (Chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật Điện). Chỉ tiêu: 490. Điểm điều kiện nộp hồ sơ xét tuyển: 17. Điểm chuẩn hiện thời: 20.25.

Ngành Công nghệ kỹ thuật Hoá học. Chỉ tiêu: 160. Điểm điều kiện nộp hồ sơ xét tuyển: 15. Điểm chuẩn hiện thời: 17.

Ngành: Công nghệ kỹ thuật Hoá học (Chuyên ngành Hóa dầu). Chỉ tiêu: 140. Điểm điều kiện nộp hồ sơ xét tuyển: 15. Điểm chuẩn hiện thời: 15.

Ngành Công nghệ kỹ thuật Môi trường. Chỉ tiêu: 140. Điểm điều kiện nộp hồ sơ xét tuyển: 15. Điểm chuẩn hiện thời: 15.

Ngành Công nghệ kỹ thuật Nhiệt. Chỉ tiêu: 140. Điểm điều kiện nộp hồ sơ xét tuyển: 15. Điểm chuẩn hiện thời: 17.5.

Ngành: Công nghệ kỹ thuật Ôtô. Chỉ tiêu: 420. Điểm điều kiện nộp hồ sơ xét tuyển: 16. Điểm chuẩn hiện thời: 19.5.

Ngành Công nghệ May. Chỉ tiêu: 270. Điểm điều kiện nộp hồ sơ xét tuyển: 16. Điểm chuẩn hiện thời: 20.5.

Ngành Hệ thống thông tin. Chỉ tiêu: 180. Điểm điều kiện nộp hồ sơ xét tuyển: 16. Điểm chuẩn hiện thời: 16.25.

Ngành Kế toán. Chỉ tiêu: 560. Điểm điều kiện nộp hồ sơ xét tuyển: 16. Điểm chuẩn hiện thời: 18.25.

Ngành Kỹ thuật phần mềm. Chỉ tiêu: 420. Điểm điều kiện nộp hồ sơ xét tuyển: 16. Điểm chuẩn hiện thời: 17.5.

Ngành Ngôn ngữ Anh. Chỉ tiêu: 210. Điểm điều kiện nộp hồ sơ xét tuyển: 15. Điểm chuẩn hiện thời: 23.75.

Ngành Quản trị kinh doanh. Chỉ tiêu: 420. Điểm điều kiện nộp hồ sơ xét tuyển: 16. Điểm chuẩn hiện thời: 17.75.

Ngành Quản trị nhân lực. Chỉ tiêu: 180. Điểm điều kiện nộp hồ sơ xét tuyển: 15. Điểm chuẩn hiện thời: 15.

Ngành Quản trị văn phòng. Chỉ tiêu: 180. Điểm điều kiện nộp hồ sơ xét tuyển: 15. Điểm chuẩn hiện thời: 15.

Ngành Tài chính ngân hàng. Chỉ tiêu: 180. Điểm điều kiện nộp hồ sơ xét tuyển: 16. Điểm chuẩn hiện thời: 17.

Ngành Thiết kế thời trang. Chỉ tiêu: 120. Điểm điều kiện nộp hồ sơ xét tuyển: 15. Điểm chuẩn hiện thời: 16.75.

Ngành Việt Nam học (hướng dẫn du lịch) có điểm chuẩn hiện thời bằng điểm điều kiện nộp hồ sơ xét tuyển là 15, chỉ tiêu tuyển sinh của ngành này là 210.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giáo dục

Mới - Nóng