Sự kiện: Tuyển sinh 2011

Điểm chuẩn thấp nhất của Đại học Sài Gòn là 13,5

TPO – Đại học Sài Gòn vừa thông báo điểm trúng tuyển năm 2011. Các điểm dưới đây dành cho học sinh phổ thông, khu vực 3.

Các ngành Thanh nhạc, Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mĩ thuật - điểm năng khiếu đã nhân hệ số 2). Các khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm; các nhóm ưu tiên kế tiếp giảm 1,0 điểm.

Điểm trúng tuyển hệ đại học

STT

Ngành

Khối

Điểm chuẩn

1

Công nghệ thông tin

101

A

14,0

2

Khoa học môi trường

201

A

14,5

B

18,0

3

Kế toán

401

A

15,0

D1

16,0

4

Quản trị kinh doanh

402

A

15,0

D1

15,5

5

Tài chính – Ngân hàng

403

A

15,0

D1

15,5

6

Luật

503

A

14,0

C

17,5

D1

14,0

7

Việt Nam học (Văn hóa – Du lịch)

601

C

16,0

D1

14,5

8

Khoa học thư viện

602

A

13,5

B

15,5

C

14,5

D1

13,5

9

Ngôn ngữ Anh (TM-DL)

701

D1

17,5

10

Thanh nhạc

801

N

29,5

11

Sư phạm Toán học

111

A

18,0

12

Sư phạm Vật lí

112

A

15,0

13

Sư phạm Hóa học

211

A

15,5

14

Sư phạm Sinh học

311

B

15,0

15

Sư phạm Ngữ văn

611

C

15,5

16

Sư phạm Lịch sử

612

C

15,0

17

Sư phạm Địa lý

613

A

14,0

C

15,5

18

GD Chính trị

614

C

15,0

D1

15,0

19

Sư phạm Tiếng Anh

711

D1

15,5

20

Sư phạm Âm nhạc

811

N

32,0

21

Sư phạm Mĩ thuật

812

H

30,5

22

GD Tiểu học

911

A

14,0

D1

15,0

23

GD Mầm non

912

M

17,5

24

Quản lí giáo dục

913

A

14,5

C

14,5

D1

14,5

- Thí sinh dự thi ngành Sư phạm Toán học (ngành 111) không trúng tuyển, có tổng điểm từ 16,0 trở lên, được chuyển sang học hệ đại học, ngành Toán ứng dụng (ngành 102).

- Thí sinh dự thi ngành Sư phạm Mĩ thuật (ngành 812) không trúng tuyển, có tổng điểm từ 27,0 trở lên, được chuyển sang học hệ cao đẳng, ngành Sư phạm Mĩ thuật (ngành C 84).

- Thí sinh dự thi ngành Giáo dục Mầm non (ngành 912) không trúng tuyển, có tổng điểm từ 15,5 trở lên, được chuyển sang học hệ cao đẳng, ngành Giáo dục Mầm non (ngành C 99).

Điểm trúng tuyển hệ cao đẳng nguyện vọng 1, nguyện vọng 2

Stt

Ngành

Khối

Điểm chuẩn NV1

Điểm chuẩn NV2

1

CĐ Giáo dục Mầm non

C99

M

15,0

15,5

Điểm trúng tuyển hệ cao đẳng (NV1 và NV2) của các ngành khác sẽ được công bố vào ngày 17 - 9 - 2011.

Viết

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giáo dục

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá