Sự kiện: Tuyển sinh 2011

Điểm trúng tuyển nhiều ngành bằng điểm sàn

TP - Ngay sau khi Bộ GD&ĐT công bố điểm sàn, các trường đại học ĐH), cao đẳng (CĐ) công bố điểm chuẩn NV1 trúng tuyển theo các ngành. Nhiều ngành có điểm trúng tuyển bằng điểm sàn.

Bộ GD&ĐT khẳng định tiếp tục duy trì điểm sàn. Ảnh: Hồng Vĩnh
Bộ GD&ĐT khẳng định tiếp tục duy trì điểm sàn. Ảnh: Hồng Vĩnh

> Đạt 10 điểm có thể đỗ đại học
> Điểm chuẩn ĐH Thương Mại thấp nhất 16,5

Bộ GD&ĐT khẳng định tiếp tục duy trì điểm sàn. Ảnh: Hồng Vĩnh
Bộ GD&ĐT khẳng định tiếp tục duy trì điểm sàn. Ảnh: Hồng Vĩnh.
 

Ngay sau khi Bộ công bố điểm sàn, các trường ĐH, CĐ công bố điểm chuẩn NV1 trúng tuyển theo các ngành. Nhiều ngành có điểm trúng tuyển bằng điểm sàn.

Điểm chuẩn NV1 vào các ngành của Trường ĐH Sư phạm TP. Hồ Chí Minh: Sư phạm (SP) Toán học: 19.5; SP Tin học:14; Công nghệ Thông tin: 14; SP Vật lý: 17; Vật lý học: 14; SP Hóa học: 19.5; Hóa học (KhốiA: 14.5); (Hóa học Khối B:15.5); SP Sinh học: 17.5;

SP Ngữ văn: 15.5; Văn học: 14; Việt Nam học: 14; SP Lịch sử: 14; Sử - GDQP: 14; SP Địa lý Khối A: 13; SP Địa lý khối C: 14; Quốc tế học: 17; GD Chính trị Khối D1: 13; GD Chính trị Khối C: 14; QL Giáo dục Khối A, D1: 13;

QL. Giáo dục Khối C: 14; Tâm lý học D1: 13; Tâm lý học C: 14; Giáo dục Tiểu học: 15.5; Giáo dục Mầm non: 16; Giáo dục đặc biệt: 14; Giáo dục Thể chất: 21.5; SP Tiếng Anh: 24.5; Ngôn ngữ Anh: 23.5; SP Song ngữ Nga-Anh:18; Ngôn ngữ Nga- Anh: 18; SP Tiếng Pháp: 18; Ngôn ngữ Pháp: 18; SP Tiếng Trung Quốc: 18; Ngôn ngữ Trung Quốc 18; Ngôn ngữ Nhật: 18.

Trường xét tuyển 1.000 chỉ tiêu NV2, điểm sàn xét tuyển NV2 bằng điểm chuẩn NV1 của ngành ở các ngành: SP Tin học: 90; Công nghệ Thông tin: 110; Vật lý học: 100; Văn học: 100; Việt Nam học: 50; Sử - Giáo dục Quốc phòng: 70;

Giáo dục Chính trị: 100; Quản lý Giáo dục: 30; Tâm lý học: 30; Giáo dục đặc biệt: 30; SP song ngữ Nga - Anh: 40; Ngôn ngữ Nga - Anh: 50; SP tiếng Pháp: 30; Ngôn ngữ Pháp: 30; SP tiếng Trung Quốc: 30; Ngôn ngữ Trung Quốc: 50; Ngôn ngữ Nhật: 60.

Trường ĐH Sài Gòn: ngành CNTT: 14; Khoa học môi trường: A: 14,5, B:18; Kế toán:A: 15, D1: 16; Quản trị kinh doanh: A: 15, D1: 15,5; Tài chính ngân hàng: A:15, D1: 15,5; Luật: A, D1: 14, C: 17,5; Việt Nam học: C: 16, D1: 14,5; Khoa học thư viện: A,D1: 13,5, C;14,5, B: 15,5; Ngôn ngữ Anh: 17,5; Thanh nhạc: 29,5; SP Toán học: 18; SP Vật lý: 15; SP Hóa: 15,5; SP Sinh: 15; SP Ngữ văn: 15,5; SP Lịch sử: 15; SP Địa Lý: A: 14, C: 15,5; GD Chính trị: C, D1: 15;

SP tiếng Anh: 15,5; SP Âm nhạc: 32; SP Mỹ thuật: 30,5; GD Tiểu học: A: 14; D1: 15; GD Mầm non: 17,5; Quản lý giáo dục: A, C, D1: 14,5. Hệ CĐ ngành CĐ Giáo dục Mầm non: 15. Hệ ĐH, trường xét tuyển NV2 vào các ngành: Kỹ thuật điện, điện tử;

Kỹ thuật điện tử, truyền thông: 14 điểm; Khoa học thư viện (chuyên ngành Thư viện - Thông tin): A, D1: 13,5 điểm, B: 15,5 điểm, C: 14,5 điểm; SP Lịch sử: 15 điểm; GD Chính trị: 15 điểm; Quản lý giáo dục: 14,5 điểm. Trường xét tuyển 1.900 chỉ tiêu vào 24 ngành ở hệ CĐ.

Điểm chuẩn NV1 của trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia TPHCM): Toán tin: 15; Vật lý: 14,5; Điện tử viễn thông: 16; Nhóm ngành Công nghệ Thông tin: 17; Hóa học: 16; Địa chất: A: 14,5, B: 17,5; KH Môi trường: A: 15, B: 17,5; CN Môi trường: A: 15,5, B:19; KH Vật liệu: A: 14, B: 17; Hải dương học và Khí tượng Thuỷ văn: A: 14,5, B: 16; Sinh học: 15; CN Sinh học: A: 17, B: 20.

Trường xét tuyển NV2 vào các ngành: Toán - Tin học: 15 điểm; Vật lý: 14,5 điểm; Nhóm ngành Công nghệ Thông tin: 17 điểm; Khoa học vật liệu: 14 điểm; Sinh học: 15 điểm.

Điểm chuẩn NV1 vào các ngành của trường ĐH Tài chính Marketting như sau: Quản trị kinh doanh: A; 15,5, D1: 16; Tài chính - Ngân hàng: A: 17, D1: 17,5; Kế toán - Kiểm toán: A: 16, D1: 17; Hệ thống thông tin quản lý: 13; Marketing: A: 13, D1: 13,5; Ngôn ngữ Anh: 15. Trường xét tuyển NV2 vào ngành: Ngành Tài chính - Ngân hàng, chuyên ngành Thuế: A: 17, D1: 17,5. Điểm chuẩn NV1 vào các ngành ở hệ CĐ bằng điểm sàn.

Trường ĐH Nông lâm TPHCM, điểm chuẩn NV1 vào nhiều ngành, chuyên ngành khối A từ 13 đến 14,5 điểm; điểm chuẩn khối B từ 14 đến 17,5 điểm. Trường cũng thông báo xét tuyển NV2 vào 23 ngành, chuyên ngành ở hệ ĐH, với điểm xét tuyển bằng điểm sàn của Bộ.

* Nhiều ngành phân viện ĐH Đà Nẵng tại Kon Tum và các ngành CĐ thuộc ĐH Đà Nẵng đều lấy điểm trúng tuyển bằng điểm sàn của Bộ GD-ĐT năm 2011. Theo đó, phân hiệu ĐH Đà Nẵng tại Kon Tum, các ngành: xây dựng Cầu - đường, Kinh tế xây dựng và quản lý dự án (khối A), Kế toán (khối A), Quản trị kinh doanh tổng quát (khối A), Ngân hàng (khối A) có điểm trúng tuyển 13 điểm;

Hệ cao đẳng, ngành Công trình xây dựng (A - 10 điểm), Kế toán (A - 10, D1 - 10 điểm), Quản trị kinh doanh thương mại (A,D1 - 10 điểm). Điểm trúng tuyển NV 1 các ngành trường CĐ Công nghệ Đà Nẵng khối A - 10,5, B - 10,5, V - 10,5; trường CĐ Công nghệ thông tin Đà Nẵng, các khối A, D1, V đều lấy 10 điểm bằng điểm sàn của Bộ.

ĐH Sư phạm Đà Nẵng, các ngành có điểm trúng tuyển bằng điểm sàn: Tâm lý học (B, C - 14), Việt Nam học (C - 14), Văn hóa học (C - 14), Toán ứng dụng (A - 13), CNTT (A - 13), SP tin (A - 13), Vật lý (A - 13), Hóa học (phân tích môi trường, A - 13), Hóa học (Hóa dược, A - 13), CN khoa học môi trường (A - 13), Giáo dục chính trị (C - 14).

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM: Công nghệ kỹ thuật cơ khí, Công nghệ kỹ thuật nhiệt, Công nghệ in, Công nghệ kỹ thuật máy tính, Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa: 13 điểm; Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông, Công nghệ thông tin: 14 điểm;

Công nghệ chế tạo máy: 14,5 điểm; Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử, Quản lý công nghiệp, Công nghệ thực phẩm, Kế toán: 15 điểm; Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử, Công nghệ kỹ thuật ôtô: 15,5 điểm; Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng: 17 điểm.

Trường xét tuyển NV2 vào các ngành: Công nghệ kỹ thuật máy tính, Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Công nghệ kỹ thuật nhiệt, Công nghệ In, Công nghệ kỹ thuật cơ khí: 13 điểm; Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông, Công nghệ thông tin: 14 điểm; Công nghệ chế tạo máy: 14,5 điểm; Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử, Quản lý công nghiệp, Công nghệ thực phẩm, Kế toán: 15 điểm; Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử, Công nghệ kỹ thuật ôtô: 15,5 điểm; Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng: 17 điểm.

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia TPHCM), khối A: ngành: Triết học, Địa lý, Xã hội học, Thư viện Thông tin, Đô thị học: 14,5 điểm. Khối B: Địa lý: 14,5 điểm; Tâm lý học: 18,5 điểm. Khối C: Giáo dục, Lưu trữ học, Thư viện thông tin, Nhân học, Công tác xã hội, Lịch sử: 14,5 điểm; Triết học, Địa lý, Xã hội học, Văn hóa học: 15 điểm. Du lịch 16,5 điểm. Tâm lý học: 18 điểm.

Báo chí - Truyền thông: 19,5 điểm. Khối D1: Lịch sử, Nhân học, Thư viện thông tin, Lưu trữ học, Công tác xã hội, Đô thị học: 14,5 điểm. Triết học, Địa lý, Xã hội học, Văn hóa học, song ngữ Nga Anh, Ngữ văn Trung, ngữ văn Pháp, ngữ văn Đức, ngữ văn Tây Ban Nha: 15 điểm. Ngữ văn: 15,5 điểm. Đông Phương học: 16 điểm. Du lịch; 16,5 điểm.

Hàn Quốc học, ngữ văn Anh: 17 điểm. Nhật Bản học: 18 điểm. Tâm lý học: 18,5 điểm. Quan hệ quốc tế: 19 điểm. Báo chí Truyền thông: 19,5 điểm. Trường xét tuyển NV2 vào 12 ngành gồm: Lịch sử, Nhân học, Xã hội học, Thư viện thông tin, Giáo dục, Lưu trữ học, Đô thị học: C,D: 15 điểm. Triết học, ngữ văn Đức, ngữ văn Tây Ban Nha: 16 điểm. Du lịch: 17,5 điểm.

- Ngành Y đa khoa và ngành Răng-Hàm-Mặt thuộc Trường Đại học Y Dược Huế có mức điểm trúng tuyển cao nhất năm nay (23 điểm), theo kết quả công bố điểm trúng tuyển NV 1 của Đại học Huế trưa 8-8.

Xếp thứ hai là ngành Tài chính-Ngân hàng khối A và D1, 2, 3, 4 Trường Đại học Kinh tế Huế (17 điểm, giảm 2-3 điểm so với năm ngoái). Một số ngành như Hóa học, Khoa học Môi trường, Công nghệ Sinh học khối B của Trường Đại học Khoa học Huế cũng lấy mức điểm trúng tuyển là 17.

Báo giấy

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giáo dục

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá