Điểm trúng tuyển NV2 ĐH Sài Gòn cao nhất là 22

TPO- ĐH Sài Gòn vừa công bố điểm trúng tuyển NV2 vào các ngành. Theo đó, điểm trúng tuyển vào các ngành đại học hệ chính quy đều khá cao từ 18-22 điểm.

Điểm trúng tuyển NV2 ĐH Sài Gòn cao nhất là 22

> ĐH Nông nghiệp Hà Nội, Lao động- Xã hội công bố điểm trúng tuyển NV2

Các điểm dưới đây dành cho HSPT, KV3. Các khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm, các nhóm ưu tiên kế tiếp giảm 1,0 điểm.

Thí sinh không trúng tuyển được rút hồ sơ đăng kí xét tuyển trước ngày 20/09/2013.

Điểm trúng tuyển nguyện vọng 2, trình độ đại học, hệ chính quy của ĐH Sài Gòn như sau:

Stt

Ngành

Khối

Điểm chuẩn NV2

1

ĐH Khoa học thư viện

D320202

A

18,0

A1

18,0

B

19,0

C

18,5

D1

18,0

2

ĐH Tài chính Ngân hàng

D340201

A

19,5

A1

19,5

D1

20,0

2

ĐH Quản trị văn phòng

D340406

A1

19,5

C

20,5

D1

19,5

3

ĐH Toán ứng dụng

D460112

A

21,0

A1

21,0

D1

21,0

4

ĐH Công nghệ kĩ thuật môi trường

D510406

A

20,0

A1

20,5

B

22,0

5

ĐH Giáo dục chính trị

D140205

A

18,0

A1

18,5

C

19,0

D1

18,5

6

ĐH Sư phạm Sinh học

D140213

B

23,5

7

ĐH Sư phạm Lịch sử

D140218

C

20,5

8

ĐH Sư phạm Địa lí

D140219

A

19,5

A1

19,5

C

21,0


Điểm trúng tuyển nguyện vọng 1, nguyện vọng 2, trình độ cao đẳng, hệ chính quy

Ngành

Khối

Điểm chuẩn NV1, NV2

1

CĐ Việt Nam học (Văn hóa - Du lịch)

C220113

A1

16,0

C

17,5

D1

16,0

2

CĐ Tiếng Anh (Thương mại và Du lịch)

C220201

D1

18,0

3

CĐ Lưu trữ học

C320303

C

14,5

D1

13,5

4

CĐ Quản trị văn phòng

C340406

A1

16,5

C

17,5

D1

17,0

5

CĐ Thư kí văn phòng

C340407

A1

15,5

C

16,5

D1

16,0

6

CĐ Công nghệ thông tin

C480201

A

16,0

A1

16,5

D1

16,5

7

CĐ Công nghệ Kĩ thuật điện, điện tử

C510301

A

15,0

A1

15,0

D1

15,0

8

CĐ Công nghệ Kĩ thuật điện tử, truyền thông

C510302

A

15,0

A1

15,0

D1

15,0

9

CĐ Công nghệ kỹ thuật môi trường

C510406

A

16,0

A1

16,0

B

17,5

10

CĐ Giáo dục Tiểu học

C140202

A

18,0

A1

18,5

D1

18,5

11

CĐ Giáo dục Công dân

C140204

C

15,0

D1

15,0

12

CĐ Sư phạm Toán học

C140209

A

21,0

A1

21,0

13

CĐ Sư phạm Vật lí

C140211

A

19,0

A1

19,0

14

CĐ Sư phạm Hóa học

C140212

A

20,0

15

CĐ Sư phạm Sinh học

C140213

B

18,5

16

CĐ Sư phạm Kĩ thuật Công nghiệp

C140214

A

13,5

A1

13,5

B

14,5

D1

14,5

17

CĐ Sư phạm Kĩ thuật Nông nghiệp

C140215

A

13,5

A1

13,5

B

14,0

D1

14,0

18

CĐ Sư phạm Kinh tế Gia đình

C140216

A

13,5

A1

13,5

B

14,5

C

14,5

D1

14,5

19

CĐ Sư phạm Ngữ văn

C140217

C

18,0

D1

17,5

20

CĐ Sư phạm Lịch sử

C140218

C

17,0

21

CĐ Sư phạm Địa lí

C140219

A

16,5

A1

16,5

C

18,0

22

CĐ Sư phạm Tiếng Anh

C140231

D1

19,0

Điểm trúng tuyển trình độ đại học, cao đẳng, hệ vừa làm vừa học

Ngành

Khối

Điểm chuẩn
Đại học

Điểm chuẩn
Cao đẳng

1

Giáo dục Tiểu học

A

14,5

13,0

A1

14,5

13,0

D1

14,5

13,0

2

Giáo dục Mầm non

M

14,5

13,5

Viết

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giáo dục

Cùng chủ đề

Mới - Nóng