Tuyển sinh Trung học phổ thông:

Điểm ưu tiên không quá 10% so với điểm tối đa

TP - Theo Quy chế mới, điểm tối đa của phương án xét tuyển là 44, thi tuyển là 55, kết hợp thi và xét là 66. Để được xét tốt nghiệp THCS, người học phải có học lực cả năm học lớp 9 từ trung bình trở lên.

Theo Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT vừa được ban hành, việc tuyển sinh THPT có 3 phương thức: xét tuyển, thi tuyển, kết hợp thi tuyển với xét tuyển. UBND tỉnh/ thành là cấp có trách nhiệm phê duyệt kế hoạch tuyển sinh THPT ở địa phương mình.

Nếu áp dụng phương thức xét tuyển, điểm xét tuyển là tổng số điểm tính theo kết quả rèn luyện, học tập của 4 năm học ở THCS (lưu ban lớp nào thì lấy kết quả năm học lại của lớp đó) và điểm cộng thêm cho đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên, khuyến khích.

Điểm tính theo kết quả rèn luyện và học tập mỗi năm học của HS ở THCS có 6 mức. Mức cao nhất là 10 (hạnh kiểm tốt, học lực giỏi), mức gần thấp nhất là 6 điểm (hạnh kiểm khá, học lực trung bình hoặc hạnh kiểm trung bình, học lực khá), mức thấp nhất là 5 điểm (đủ điều kiện để xét tuyển nhưng không đủ điều kiện để đạt mức 6 điểm); Điểm cộng thêm cho đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên, khuyến khích tối đa không quá 4 điểm.

Nếu áp dụng phương thức thi tuyển, thí sinh muốn dự tuyển sẽ phải tham dự một kỳ thi gồm 3 môn thi viết: Toán, Ngữ văn và một môn thứ 3. Môn thứ 3 được chọn trong số những môn học còn lại, do Giám đốc Sở GD&ĐT quyết định và công bố sớm nhất 15 ngày trước ngày kết thúc năm học.

Điểm bài thi các môn Toán, Ngữ văn được tính hệ số 2, môn thứ 3 tính hệ số 1. Điểm xét tuyển là tổng điểm ba bài thi đã tính theo hệ số và điểm cộng thêm cho đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên, khuyến khích (điểm ưu tiên, khuyến khích tối đa không quá 5 điểm cho mỗi đối tượng được hưởng).

Nếu áp dụng phương thức kết hợp thi tuyển với xét tuyển, điểm xét tuyển là tổng số điểm của hai bài thi (đã tính hệ số) + tổng số điểm tính theo kết quả rèn luyện, học tập của 4 năm học ở THCS (nếu lưu ban lớp nào thì lấy kết quả năm học lại của lớp đó) + điểm ưu tiên, khuyến khích (tối đa không quá 6 điểm).

Như vậy, người dự tuyển sẽ phải trải qua một kỳ thi 2 môn: Toán, Ngữ văn (điểm bài thi đều tính hệ số 2). Điểm tính theo kết quả học tập và rèn luyện ở THCS cũng có 6 mức, nhưng mức cao nhất là 5 (hạnh kiểm tốt, học lực giỏi), mức thấp nhất là 2,5 (đủ điều kiện dự tuyển nhưng không đủ điều kiện đạt mức điểm cao hơn).

Ở cả 2 phương án thi tuyển, kết hợp thi và xét tuyển đều yêu cầu thí sinh trúng tuyển không có môn thi nào bị điểm 0.

Theo quy chế xét công nhận tốt nghiệp THCS, tiêu chuẩn để được công nhận tốt nghiệp THCS là: xếp loại học lực cả năm học lớp 9 từ trung bình trở lên (nếu không thuộc đối tượng được hưởng ưu tiên, khuyến khích); hạnh kiểm cả năm học lớp 9 đạt loại trung bình trở lên đối với diện phải xếp loại hạnh kiểm.

Với HS được hưởng chính sách ưu tiên, khuyến khích thì tiêu chuẩn đủ là học lực yếu nhưng các môn học tính điểm trung bình đều đạt từ 3,5 trở lên, trong đó môn Toán hoặc Ngữ văn đạt từ 5,0 trở lên.  

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giáo dục

Mới - Nóng

Khám phá